Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Odpadový účet

 

Odpady sú špecifickým problémom samosprávy. V obci Slaská sa tejto problematika venuje väčšia pozornosť a do praxe sa zavádzajú opatrenia, ktoré majú podiel komunálnych odpadov znižovať a zároveň zvyšovať podiel vyseparovaných komodít odpadov. Producentmi odpadov v intraviláne obce sú samotní občania a preto majú znášať aj náklady na likvidáciu týchto odpadov.

Obec má zase povinnosť vytvoriť podmienky, aby bolo možné odpad v čo najväčšej miere separovať. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa vedenie obce rozhodlo pravidelne v mesačných intervaloch zverejňovať stav odpadového účtu obce, ktorý musí pokrývať náklady na ich likvidáciu bez toho, aby bol dotovaný obcou.


31.05.2024 bol zostatok na účte v sume     5 235,95 eur
30.04.2024 bol zostatok na účte v sume     4 893,97 eur
31.03.2024 bol zostatok na účte v sume     5 441,30 eur
29.02.2024 bol zostatok na účte v sume        116,14 eur
31.01.2024 bol zostatok na účte v sume        862,63 eur
31.12.2023 bol zostatok na účte v sume          - 2,19 eur
30.11.2023 bol zostatok na účte v sume        327,61 eur
31.10.2023 bol zostatok na účte v sume     1 305,33 eur
30.09.2023 bol zostatok na účte v sume        280,46 eur
31.08.2023 bol zostatok na účte v sume     1 880,85 eur
31.07.2023 bol zostatok na účte v sume     2 467,02 eur
30.06.2023 bol zostatok na účte v sume     3 703,81 eur
31.05.2023 bol zostatok na účte v sume     3 781,62 eur
30.04.2023 bol zostatok na účte v sume     3 929,23 eur
31.03.2023 bol zostatok na účte v sume     3 664,72 eur
28.02.2023 bol zostatok na účte v sume     4 245,74 eur
31.01.2023 bol zostatok na účte v sume     4 113,32 eur
31.12.2022 bol zostatok na účte v sume            3,10 eur
30.11.2022 bol zostatok na účte v sume          39,01 eur
31.10.2022 bol zostatok na účte v sume          18,38 eur
30.09.2022 bol zostatok na účte v sume        354,92 eur
31.08.2022 bol zostatok na účte v sume          45,65 eur
31.07.2022 bol zostatok na účte v sume    1 187,19 eur
30.06.2022 bol zostatok na účte v sume    1 401,55 eur
31.05.2022 bol zostatok na účte v sume        945,33 eur
30.04.2022 bol zostatok na účte v sume    1 185,74 eur
31.03.2022 bol zostatok na účte v sume       864,56 eur
28.02.2022 bol zostatok na účte v sume   1 383,70 eur
31.01.2022 bol zostatok na účte v sume      894,04 eur
31.12.2021 bol zostatok na účte v sume      270,46 eur
30.11.2021 bol zostatok na účte v sume      854,99 eur
31.10.2021 bol zostatok na účte v sume   1 322,40 eur
30.09.2021 bol zostatok na účte v sume   1 278,10 eur
31.08.2021 bol zostatok na účte v sume   1 937,98 eur
31.07.2021 bol zostatok na účte v sume   1 325,39 eur
30.06.2021 bol zostatok na účte v sume   2 102,50 eur
31.05.2021 bol zostatok na účte v sume   2 261,49 eur
30.04.2021 bol zostatok na účte v sume   2 154,43 eur
31.03.2021 bol zostatok na účte v sume   2 456,83 eur
28.02.2021 bol zostatok na účte v sume   2 187,05 eur
31.01.2021 bol zostatok na účte v sume   1 595,55 eur
31.12.2020 bol zostatok na účte v sume      211,06 eur
30.11.2020 bol zostatok na účte v sume      704,40 eur
31.10.2020 bol zostatok na účte v sume      943,17 eur
30.09.2020 bol zostatok na účte v sume    1017,81 eur
31.08.2020 bol zostatok na účte v sume    1281,74 eur
31.07.2020 bol zostatok na účte v sume    1712,54 eur
30.06.2020 bol zostatok na účte v sume    1411,60 eur
31.05.2020 bol zostatok na účte v sume    1808,76 eur
30.04.2020 bol zostatok na účte v sume    1570,61 eur
31.03.2020 bol zostatok na účte v sume    1608,50 eur
28.02.2020 bol zostatok na účte v sume      751,63 eur
31.01.2020 bol zostatok na účte v sume      447,65 eur
31.12.2019 bol zostatok na účte v sume          6,05 eur
30.11.2019 bol zostatok na účte v sume      374,88 eur
31.10.2019 bol zostatok na účte v sume      584,04 eur
30.09.2019 bol zostatok na účte v sume      855,11 eur
31.08.2019 bol zostatok na účte v sume      869,28 eur
31.07.2019 bol zostatok na účte v sume      396,22 eur
30.06.2019 bol zostatok na účte v sume      429,91 eur
31.05.2019 bol zostatok na účte v sume      639,23 eur
30.04.2019 bol zostatok na účte v sume      830,25 eur
31.03.2019 bol zostatok na účte v sume      669,56 eur
28.02.2019 bol zostatok na účte v sume      357,86 eur
31.01.2019 bol zostatok na účte v sume        82,86 eur
31.12.2018 bol zostatok na účte v sume        10,65 eur
30.11.2018 bol zostatok na účte v sume      668,36 eur
31.10.2018 bol zostatok na účte v sume      492,49 eur
30.09.2018 bol zostatok na účte v sume   1 035,52 eur
31.08.2018 bol zostatok na účte v sume     760,11 eur
31.07.2018 bol zostatok na účte v sume  1 070,02 eur
30.06.2018 bol zostatok na účte v sume     650,23 eur
31.05.2018 bol zostatok na účte v sume     953,99 eur
30.04.2018 bol zostatok na účte v sume     422,00 eur
31.03.2018 bol zoztatok na účte v sume     634,70 eur
28.02.2018 bol zostatok na účte v sume     783,92 eur
31.01.2018 bol zostatok na účte v sume     430,06 eur
31.12.2017 bol zostatok na účte v sume        5,20 eur 
30.11.2017 bol zostatok na účte v sume    169,19 eur 
31.10.2017 bol zostatok na účte v sume    475,52 eur  
30.09.2017 bol zostatok na účte v sume    398,21 eur  
31.08.2017 bol zostatok na účte v sume    618,32 eur
31.07.2017 bol zostatok na účte v sume    298,37 eur
30.06.2017 bol zostatok na účte v sume    455,84 eur
31.05.2017 bol zostatok na účte v sume    448,80 eur
30.04.2017 bol zostatok na účte v sume    653,77 eur
31.03.2017 bol zostatok na účte v sume    861,91 eur
28.02.2017 bol zostatok na účte v sume    621,55 eur
31.01.2017 bol zostatok na účte v sume    442,04 eur
31.12.2016 bol zastatok na účte v sume      -5,17 eur
30.11.2016 bol zastatok na účte v sume    590,56 eur
31.10.2016 bol zostatok na účte v sume    149,11 eur
30.09.2016 bol zostatok na účte v sume    155,01 eur
31.08.2016 bol zostatok na účte v sume    159,91 eur
31.07.2016 bol zostatok na účte v sume    706,94 eur
30.06.2016 bol zostatok na účte v sume    192,84 eur
31.05.2016 bol zostatok na účte v sume    536,50 eur
30.04.2016 bol zostatok na účte v sume    387,41 eur
31.03.2016 bol zostatok na účte v sume     12,99 eur
29.02.2016 bol zostatok na účte v sume    241,20 eur
31.01.2016 bol zostatok na účte v sume    341,76 eur 
31.12.2015 bol zostatok na účte v sume       1,38 eur
30,11.2015 bol zostatok na účte v sume      30,36 eur
31,10.2015 bol zostatok na účte v sume    164,62 eur
30.09.2015 bol zostatok na účte v sume    409,53 eur
31.08.2015 bol zostatok na účte v sume    277,37 eur
31.07.2015 bol zostatok na účte v sume    520,64 eur
30.06.2015 bol zostatok na účte v sume    407,07 eur
31.05.2015 bol zostatok na účte v sume    660,17 eur
30.04.2015 bol zostatok na účte v sume    600,80 eur
31.03.2015 bol zostaok na účet v sume     988,01 eur
28.02.2015 bol zoztatok na účte v sume   779,11 eur
31.01.2015 bol zostatok na účte v sume   517,58 eur
31.12.2014 bol zostatok na účte v sume      0,35 eur
30.11.2014 bol zostatok na účte v sume   650,71 eur
31.10.2014 bol zastatok na účte v sume   757,78 eur
30.9.2014 bol zostatok na účte v sume    881,03 eur
31.8.2014 bol zostatok na účte v sume    867,89 eur
31.7.2014 bol zostatok na účte v sume    846,49 eur
30.6.2014 bol zostatok na účte v sume    674,88 eur
31.5.2014 bol zostatok na účte v sume    703,34 eur
30.4.2014 bol zostatok na účte v sume    851,39 eur
31.3.2014 bol zostatok na účte v sume    776,96 eur
28.2.2014 bol zostatok na účte v sume    782,55 eur
31.1.2014 bol zostatok na účte v sume    334,34 eur
31.12.2013 bol zostatok na účte v sume      0,62 eur                                                               30.11.2013 bol zostatok na účte v sume   506,12 eur
31.10.2013 bol zostatok na účte v sume   736,38 eur
30.09.2013 bol zostatok na účte v sume 2.916,79 eur
31.08.2013 bol zostatok na účte v sume 3.024,87 eur
31.07.2013 bol zostatok na účte v sume 3.129,96 eur
30.06.2013 bol zostatok na účte v sume 3.728,27 eur
31.05.2013 bol zostatok na účte v sume 3.622,96 eur
30.04.2013 bol zostatok na účte v sume 3.730,41 eur
31.03.2013 bol zostatok na účte v sume 3.318,18 eur
28.02.2013 bol zostatok na účte v sume 3.242,58 eur
31.01.2013 bol zostatok na účte v sume 2.846,86 eur
31.12.2012 bol zostatok na účte v sume 1.229,01 eur
30.11.2012 bol zostatok na účte v sume 3.579,26 eur
31.10.2012 bol zostatok na účte v sume 1.558,70 eur
28.09.2012 bol zostatok na účte v sume 2.161,71 eur
31.08.2012 bol zostatok na účte v sume 2.274,90 eur
31.07.2012 bol zostatok na účte v sume 3.094,77 eur
29.06.2012 bol zostatok na účte v sume 3.059,34 eur
31.05.2012 bol zostatok na účte v sume 3.520,31 eur
30.04.2012 bol zostatok na účte v sume 3.325,93 eur
30.03.2012 bol zostatok na účte v sume 3.087,31 eur
29.02.2012 bol zostatok na účte v sume 3.013,28 eur
31.01.2012 bol zostatok na účte v sume 2.551,03 eur
31.12.2011 bol zostatok na účte v sume 1.127,46 eur

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Nina, Fortunát, Fortunáta

Dátum a čas

Dnes je piatok, 12.7.2024, 23:23:27

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:321
TÝŽDEŇ:1641
CELKOM:311057