Obec Slaská
Obec Slaská

Odpadový účet

 

Odpady sú špecifickým problémom samosprávy. V obci Slaská sa tejto problematika venuje väčšia pozornosť a do praxe sa zavádzajú opatrenia, ktoré majú podiel komunálnych odpadov znižovať a zároveň zvyšovať podiel vyseparovaných komodít odpadov. Producentmi odpadov v intraviláne obce sú samotní občania a preto majú znášať aj náklady na likvidáciu týchto odpadov.

Obec má zase povinnosť vytvoriť podmienky, aby bolo možné odpad v čo najväčšej miere separovať. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam sa vedenie obce rozhodlo pravidelne v mesačných intervaloch zverejňovať stav odpadového účtu obce, ktorý musí pokrývať náklady na ich likvidáciu bez toho, aby bol dotovaný obcou.


31.08.2023 bol zostatok na účte v sume     1 880,85 eur
31.07.2023 bol zostatok na účte v sume     2 467,02 eur
30.06.2023 bol zostatok na účte v sume     3 703,81 eur
31.05.2023 bol zostatok na účte v sume     3 781,62 eur
30.04.2023 bol zostatok na účte v sume     3 929,23 eur
31.03.2023 bol zostatok na účte v sume     3 664,72 eur
28.02.2023 bol zostatok na účte v sume     4 245,74 eur
31.01.2023 bol zostatok na účte v sume     4 113,32 eur
31.12.2022 bol zostatok na účte v sume            3,10 eur
30.11.2022 bol zostatok na účte v sume          39,01 eur
31.10.2022 bol zostatok na účte v sume          18,38 eur
30.09.2022 bol zostatok na účte v sume        354,92 eur
31.08.2022 bol zostatok na účte v sume          45,65 eur
31.07.2022 bol zostatok na účte v sume    1 187,19 eur
30.06.2022 bol zostatok na účte v sume    1 401,55 eur
31.05.2022 bol zostatok na účte v sume        945,33 eur
30.04.2022 bol zostatok na účte v sume    1 185,74 eur
31.03.2022 bol zostatok na účte v sume       864,56 eur
28.02.2022 bol zostatok na účte v sume   1 383,70 eur
31.01.2022 bol zostatok na účte v sume      894,04 eur
31.12.2021 bol zostatok na účte v sume      270,46 eur
30.11.2021 bol zostatok na účte v sume      854,99 eur
31.10.2021 bol zostatok na účte v sume   1 322,40 eur
30.09.2021 bol zostatok na účte v sume   1 278,10 eur
31.08.2021 bol zostatok na účte v sume   1 937,98 eur
31.07.2021 bol zostatok na účte v sume   1 325,39 eur
30.06.2021 bol zostatok na účte v sume   2 102,50 eur
31.05.2021 bol zostatok na účte v sume   2 261,49 eur
30.04.2021 bol zostatok na účte v sume   2 154,43 eur
31.03.2021 bol zostatok na účte v sume   2 456,83 eur
28.02.2021 bol zostatok na účte v sume   2 187,05 eur
31.01.2021 bol zostatok na účte v sume   1 595,55 eur
31.12.2020 bol zostatok na účte v sume      211,06 eur
30.11.2020 bol zostatok na účte v sume      704,40 eur
31.10.2020 bol zostatok na účte v sume      943,17 eur
30.09.2020 bol zostatok na účte v sume    1017,81 eur
31.08.2020 bol zostatok na účte v sume    1281,74 eur
31.07.2020 bol zostatok na účte v sume    1712,54 eur
30.06.2020 bol zostatok na účte v sume    1411,60 eur
31.05.2020 bol zostatok na účte v sume    1808,76 eur
30.04.2020 bol zostatok na účte v sume    1570,61 eur
31.03.2020 bol zostatok na účte v sume    1608,50 eur
28.02.2020 bol zostatok na účte v sume      751,63 eur
31.01.2020 bol zostatok na účte v sume      447,65 eur
31.12.2019 bol zostatok na účte v sume          6,05 eur
30.11.2019 bol zostatok na účte v sume      374,88 eur
31.10.2019 bol zostatok na účte v sume      584,04 eur
30.09.2019 bol zostatok na účte v sume      855,11 eur
31.08.2019 bol zostatok na účte v sume      869,28 eur
31.07.2019 bol zostatok na účte v sume      396,22 eur
30.06.2019 bol zostatok na účte v sume      429,91 eur
31.05.2019 bol zostatok na účte v sume      639,23 eur
30.04.2019 bol zostatok na účte v sume      830,25 eur
31.03.2019 bol zostatok na účte v sume      669,56 eur
28.02.2019 bol zostatok na účte v sume      357,86 eur
31.01.2019 bol zostatok na účte v sume        82,86 eur
31.12.2018 bol zostatok na účte v sume        10,65 eur
30.11.2018 bol zostatok na účte v sume      668,36 eur
31.10.2018 bol zostatok na účte v sume      492,49 eur
30.09.2018 bol zostatok na účte v sume   1 035,52 eur
31.08.2018 bol zostatok na účte v sume     760,11 eur
31.07.2018 bol zostatok na účte v sume  1 070,02 eur
30.06.2018 bol zostatok na účte v sume     650,23 eur
31.05.2018 bol zostatok na účte v sume     953,99 eur
30.04.2018 bol zostatok na účte v sume     422,00 eur
31.03.2018 bol zoztatok na účte v sume     634,70 eur
28.02.2018 bol zostatok na účte v sume     783,92 eur
31.01.2018 bol zostatok na účte v sume     430,06 eur
31.12.2017 bol zostatok na účte v sume        5,20 eur 
30.11.2017 bol zostatok na účte v sume    169,19 eur 
31.10.2017 bol zostatok na účte v sume    475,52 eur  
30.09.2017 bol zostatok na účte v sume    398,21 eur  
31.08.2017 bol zostatok na účte v sume    618,32 eur
31.07.2017 bol zostatok na účte v sume    298,37 eur
30.06.2017 bol zostatok na účte v sume    455,84 eur
31.05.2017 bol zostatok na účte v sume    448,80 eur
30.04.2017 bol zostatok na účte v sume    653,77 eur
31.03.2017 bol zostatok na účte v sume    861,91 eur
28.02.2017 bol zostatok na účte v sume    621,55 eur
31.01.2017 bol zostatok na účte v sume    442,04 eur
31.12.2016 bol zastatok na účte v sume      -5,17 eur
30.11.2016 bol zastatok na účte v sume    590,56 eur
31.10.2016 bol zostatok na účte v sume    149,11 eur
30.09.2016 bol zostatok na účte v sume    155,01 eur
31.08.2016 bol zostatok na účte v sume    159,91 eur
31.07.2016 bol zostatok na účte v sume    706,94 eur
30.06.2016 bol zostatok na účte v sume    192,84 eur
31.05.2016 bol zostatok na účte v sume    536,50 eur
30.04.2016 bol zostatok na účte v sume    387,41 eur
31.03.2016 bol zostatok na účte v sume     12,99 eur
29.02.2016 bol zostatok na účte v sume    241,20 eur
31.01.2016 bol zostatok na účte v sume    341,76 eur 
31.12.2015 bol zostatok na účte v sume       1,38 eur
30,11.2015 bol zostatok na účte v sume      30,36 eur
31,10.2015 bol zostatok na účte v sume    164,62 eur
30.09.2015 bol zostatok na účte v sume    409,53 eur
31.08.2015 bol zostatok na účte v sume    277,37 eur
31.07.2015 bol zostatok na účte v sume    520,64 eur
30.06.2015 bol zostatok na účte v sume    407,07 eur
31.05.2015 bol zostatok na účte v sume    660,17 eur
30.04.2015 bol zostatok na účte v sume    600,80 eur
31.03.2015 bol zostaok na účet v sume     988,01 eur
28.02.2015 bol zoztatok na účte v sume   779,11 eur
31.01.2015 bol zostatok na účte v sume   517,58 eur
31.12.2014 bol zostatok na účte v sume      0,35 eur
30.11.2014 bol zostatok na účte v sume   650,71 eur
31.10.2014 bol zastatok na účte v sume   757,78 eur
30.9.2014 bol zostatok na účte v sume    881,03 eur
31.8.2014 bol zostatok na účte v sume    867,89 eur
31.7.2014 bol zostatok na účte v sume    846,49 eur
30.6.2014 bol zostatok na účte v sume    674,88 eur
31.5.2014 bol zostatok na účte v sume    703,34 eur
30.4.2014 bol zostatok na účte v sume    851,39 eur
31.3.2014 bol zostatok na účte v sume    776,96 eur
28.2.2014 bol zostatok na účte v sume    782,55 eur
31.1.2014 bol zostatok na účte v sume    334,34 eur
31.12.2013 bol zostatok na účte v sume      0,62 eur                                                               30.11.2013 bol zostatok na účte v sume   506,12 eur
31.10.2013 bol zostatok na účte v sume   736,38 eur
30.09.2013 bol zostatok na účte v sume 2.916,79 eur
31.08.2013 bol zostatok na účte v sume 3.024,87 eur
31.07.2013 bol zostatok na účte v sume 3.129,96 eur
30.06.2013 bol zostatok na účte v sume 3.728,27 eur
31.05.2013 bol zostatok na účte v sume 3.622,96 eur
30.04.2013 bol zostatok na účte v sume 3.730,41 eur
31.03.2013 bol zostatok na účte v sume 3.318,18 eur
28.02.2013 bol zostatok na účte v sume 3.242,58 eur
31.01.2013 bol zostatok na účte v sume 2.846,86 eur
31.12.2012 bol zostatok na účte v sume 1.229,01 eur
30.11.2012 bol zostatok na účte v sume 3.579,26 eur
31.10.2012 bol zostatok na účte v sume 1.558,70 eur
28.09.2012 bol zostatok na účte v sume 2.161,71 eur
31.08.2012 bol zostatok na účte v sume 2.274,90 eur
31.07.2012 bol zostatok na účte v sume 3.094,77 eur
29.06.2012 bol zostatok na účte v sume 3.059,34 eur
31.05.2012 bol zostatok na účte v sume 3.520,31 eur
30.04.2012 bol zostatok na účte v sume 3.325,93 eur
30.03.2012 bol zostatok na účte v sume 3.087,31 eur
29.02.2012 bol zostatok na účte v sume 3.013,28 eur
31.01.2012 bol zostatok na účte v sume 2.551,03 eur
31.12.2011 bol zostatok na účte v sume 1.127,46 eur

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Voľby 2023
 

Sviatok

Meniny má Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 5.10.2023, 1:47:12

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:28
TÝŽDEŇ:1140
CELKOM:254178