Obec Slaská
Obec Slaská

Pravidlá separácie

PLASTY
Interval zberu: 
1x mesačne podľa zverejneného harmonogramu od rodinných domov.

Zber mimo intervalu: 
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora.

KOVY
Interval zberu: 
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora alebo v pristavených kontajneroch v obci na to určených (Konzum, Bytovke,  Hrabie, MŠ).


PAPIER
Interval zberu: 
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora alebo 4 x ročne v pristavenej mobilnej zberni na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase.


KARTÓN
Interval zberu:
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora.


SKLO
Interval zberu: 
Počas celého roka do pristaveného kontajnera pri zbernom dvore.
 

TETRAPAKY
Interval zberu: 
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora alebo v pristavených kontajneroch v obci na to určených (Konzum, Bytovka, Hrabie, MŠ).


ELEKTRO ODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Interval zberu:
3 x ročne v pristavenej mobilnej zberni ABRO na základe vyhlásenia v miestnom rozhlase.


BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ KUCHYNSKÝ ODPAD
Interval zberu:
Počas celého roka v pristavených zberných nádobách v obci na to určených (Konzum, Bytovka, Hrabie).


BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ZELENÝ ODPAD
Interval zberu:
Počas celého roka v pristavených veľkokapacitných kontajneroch v obci na to určených (Dielničky, Cintorín, Hrabie, Veľký Most).


JEDLÉ OLEJE A TUKY
Interval zberu:
Počas celého roka v pristavených zberných nádobách v obci na to určených (Konzum, Bytovka, Hrabie).
 

KOMUNÁLNY ZMÄSOVÝ ODPAD
Interval zberu:
1 x za tri týždne v dňoch zverejneného harmonogramu od rodinných domov.


VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
Interval zberu:
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora.


ŠATSTVO A TEXTÍLIE
Interval zberu:
Počas celého roka v pristavenom kontajneri v obci na to určenom (Zberný dvor).


DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD
Interval zberu:
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora za poplatok 0,07 €/kg.

 

DREVNÝ ODPAD (nábytok a pod.)
Interval zberu:
Počas celého roka v rámci prevádzky zberného dvora.

 

KONÁRE ZO STROMOV
Interval zberu:
Pravidelným štiepkovaním na jar a na jeseň v domácnostiach podľa nahlásenia na obecnom úrade.

 

Prevádzka zberného dvora:

Na zberný dvor je možné uložiť len separovaný odpad. Drobný odpad, ktorý sa nedá vytriediť patrí do zbernej nádoby, ktorú vlastní každá domácnosť. Zberný dvor je k dispozícii každý pracovný deň od 7,00 hod. do 15,00 hod. s tým, že je nutné sa ohlásiť na obecnom úrade. Zároveň je zberný dvor otvorený každú sobotu od 11,00 hod. do 12,00 hod. Je zakázané svojvoľne ukladať odpad pred zberný dvor mimo uvedeného času a bez ohlásenia sa na obecnom úrade.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Dátum a čas

Dnes je utorok, 29.11.2022, 5:07:02

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:48
TÝŽDEŇ:339
CELKOM:201290