Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Symboly obce

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu symbolov obce. Na tvorbu každého z nich sa vzťahujú osobitné heraldické (náuka o erboch), vexilologické (náuka o vlajkách) a sigilografické (náuka o pečiatkach) zákonitosti, pravidlá a zvyklosti.

vlajkaObec Slaská bola pôvodne majetkom ostrihomského arcibiskupstva, od r. 1685 sa stala súčasťou arcibiskupského panstva vo sv. Kríži a od r. 1776 bola v majetku Banskobystrického biskupstva.
Obec sa po prvý raz spomína r. 1454 pod názvom SZLIEZKA. Z rovnakého obdobia, z akého pochádza najstaršia zmienka o obci pochádza aj miestny kostol. Bol postavený v 15. Stor. v gotickom štýle a zasvätený sv. Gálovi. V 16. Str. bol renesančne upravený a r. 1654 radikálne obnovený. Z tohto roku pochádza kostolná veža, krstiteľnica i opevnenie.
Postava biskupa sv. Gála sa dostala aj do obecnej pečate. Staršiu poznáme podľa pečatidla datovaného rokom 1685. Jeho kruhopis znie SIGILLVM PAGI SZLASKA (pečať dediny Slaská). Kruhopis je ovenčený vencovkou, prerušenou štyrmi hviezdičkami. V strede pečatného poľa je zobrazený biskup s berlou. Po jeho bokoch je rozložený letopočet 16 85.
Rovnaký motív je aj v mladšej pečati. V jej strede tiež stojí biskup – sv. Gál s berlou a krížom. Kruhopis je však nemecký a znie SIEGEL SZLASKA GEMEINDE (pečať obce Slaská)
Obsah erbu obce Slaská vychádza zo staršej obecnej pečate. Vzhľadom na veľmi častý výskyt postavy biskupa v obecných pečatiach a erboch je v erbe obce Slaská kvôli identifikácii zachovaný aj motív vencovky.
S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie – biskup strieborný, vavrínové ratolesti zlaté.

Eerbrb obce Slaská, vychádzajúci z historickej predlohy má túto podobu:
v modrom štíte biskup v striebornom rúchu, striebornej, zlatolemej mitre, pred sebou so zlatou šikmou berlou, ovenčený zhora a zdola vždy dvomi zlatými striebroplodými vavrínovými vetvičkami, medzi nimi po jednej drobnej striebornej hviezde.

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu. I keď sa v heraldickej tvorbe v minulosti používali rôzne tvary štítov, tento je v našej erbovej tvorbe najobvyklejší, používa sa vo všetkých heraldických katalógoch s erbami miest a obcí, a teda o publikovaní erbu obce Slaská v heraldických publikáciách ho nebude potrebné znova upravovať.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá. Pri čierno – bielom vyjadrením farieb sa modrá vyjadrí vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
Vlajka obce Slaská pozostáva zo siedmych pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej(1/9), bielej (1/9), modrej (2/9), bielej(1/9), modrej (2/9) bielej(1/9) a žltej(1/9). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny listu.
Pečať obce Slaská je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC SLASKÁ. Pečať má priemer 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami s predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.
Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie. Zástava obce Slaská má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, môže byť aj dlhšia. 

Zástava sa od vlajky odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zastáva je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Krátka zástava obce Slaská je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
Koruhva obec Slaská predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorými sa vztyčuje na stožiar.
Znaková zástava obec Slaská má podobu takmer štvorca, jej výška sa však skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je to rozvinuté do celej plochy textilu.
Kombinovaná alebo tiež “veľká“ koruhva obec Slaská predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. 
Štandarda starostu obec Slaská má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda exituje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.
Od obecnej pečate odvodiť okrúhle pečiatky obce. Ich pečatné pole sa nelíši od obecnej pečate, no kruhopis sa mení podľa toho, či ide o pečiatku starostu, obecného zastupiteľstva, alebo obecného úradu.

PhDr. Ladislav Vrteľ
tajomník 
Heraldickej komisie

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 22.4.2024, 3:05:41

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:19
TÝŽDEŇ:19
CELKOM:288735