Obec Slaská
Obec Slaská

Farský úrad

Rímsko-katolícka cirkev farnosť Slaská

Adresa: Farský úrad, Slaská č. 18, 966 22 p. Lutila
Telefón: 045/6726812
E-mail: slaska@fara.sk
Farár: Mgr. Štefan Bieľak
Diecéza: Banskobystrická diecéza
Generálny vikár: PhLic. Ing. Branislav Koppal M.A.
Biskup: Mons. Marián Chovanec
 

Farské oznamy a úmysly svätých omší
v týždni od 29.5.2023- 4.6.2023

Deň

Liturgický kalendár

Miesto

Čas

Úmysel

   Pondelok
29.05.2023

Preblahoslavenej Panny
Márie, Matky cirkvi
spomienka

Slaská

18.00

† Milan, Marta a Leo

 

Utorok
30.05.2023

Féria

Kosorín

18.00

† Ferdinand, Viliam a Otília

Streda
31.05.2023

Féria

Slaská

08.00

† Jozef a Urban s celou rodinou Mikulovou

    Štvrtok
01.06.2023

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA
KRISTA, NAJVYŠŠIEHO
A VEČNÉHO KŇAZA

sviatok

Kosorín

18.00

Na úmysel celebranta

   Piatok
02.06.2023

Féria

Slaská

18.00

† Matilta, Štefan Hlaváčik a
deti

   Sobota
03.06.2023

Sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov
spomienka

Kosorín

08.00

Za veriacich farnosti

Slaská

07.00

† Miroslav Černák -30 dňová

Nedeľa
04.06.2023

DEVIATA NEDEĽA
V CEZROČNOM OBDOBÍ
NAJSVÄTEJŠEJ
TROJICE
slávnosť

Kosorín

08.00

† Tibor Minka – 2. výročie

Slaská

09.30

Za veriacich farnosti

 

 

OZNAMY

Upratovanie kostola majú  na starosti v sobotu 3.6.2023 :
Kosorín – podľa rozpisu na nástenke
Slaská- skupina  č. 2
Zbierka na katolícke médiá  z  21.5.2023  Slaská 51,52  € , Kosorín 48,48 €  P.B.Z.          

 • Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania. Odporúča sa eucharistická adorácia s požehnaním, spoločná modlitba posvätného ruženca. Nie je dovolená votívna sv. omša za povolania na kňazský stav alebo za rehoľné povolania.
 • Parma: Vo štvrtok je výročie biskupskej vysviacky preosvieteného vladyku Milana Lacha , SJ, parmského eparchiálneho biskupa (2013).
 • Prvý piatok v mesiaci: Je dovolená votívna omša O najsvätejšom Srdci Ježišovom.
 • Prvá sobota: Je dovolená votívna omša O preblahoslavenej Panne Márii.
 • Prvá nedeľa v mesiaci
 • Vyloženie sviatosti na prvý piatok:
  Kosorín – štvrtok od 16.30 ho – 17.40 hod . O 18.00 hod sv. omša
  Slaská – piatok od 16.30 ho – 17.40 hod . O 18.00 hod sv. omša.
 • Spovedať budem podľa potreby.
 • Ku chorým pôjdem v piatok od 9.00 hod.
 • Bohuznámy obetoval na kostol Slaská 202 €. P.B.Z.
 • V piatok  pozývam birmovancov  o 18. hod na sv. omšu a potom na  stretnutie vo fare.

Bankový účet je zverejnený na farských oznamoch a úmysloch sv. omší na nástenke pri kostole.
Informácie Vám podá aj pán farár na farskom úrade. Všetkým darcom úprimná vďaka. Nech Vás pán odmení svojim hojným požehnaním.
Bankový účet: IBAN SK63 0900 0000 0004 1002 9412

                          

V Slaskej, 28.5.2023                                                                                                                    Štefan Bieľak, farár           

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Karolína, Kevin, Lino, Linus, Palmíro, Kaja, Klotilda, Lina, Lineta, Palmíra

Dátum a čas

Dnes je sobota, 3.6.2023, 3:24:27

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:10
DNES:314
TÝŽDEŇ:1544
CELKOM:236704