Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Zverejnenie návrhu VZN obce Slaská č. 1/2019 Vytlačiť
 

vv.pngObec Slaská v zmysle § 6 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňuje návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Slaská č. 1/2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Slaská. Fyzické osoby a právnické osoby môžu  v zmysle § 6 ods. 4 predmetného zákona uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade do 12. júna 2019. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.


 
 

webygroup

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána


10391744

Úvodná stránka