Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Obec Slaská

Aktuality obce Slaská

POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce Slaská

vv.png


starosta Obce Slaská p. Daniel G e l i e n
Volebné obdobie: 2014 – 2018     
V Slaskej, dňa 21. júna 2018
Číslo zasad ...viac...


 

Prerušenie dodávky elektrickej energie

SSD-logo.jpg


Stredoslovenská distribučná  a.s. oznamuje, že v dňa 28.6.2018   v čase od 8.30 hod. do 14.30 hod.  bude v obci Slaská prerušená distribúcia e ...viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018

V súlade s ustanovením § 18 f ods. 1 písm. b) zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladá hlavná  kontrolórka obce S ...viac...


 

Nechytajte nás: Nie sme siroty

JÚN mesiac poľovníctva.jpg

To je hlavným poslaním poľovníkov. Keď však prichádzajú na svet mláďatá, príroda je ešte o čosi viac krehkejšia a zraniteľnejšia. Aj preto by sme mali ...viac...


 

Hospodárenie za rok 2017 skončila obec s prebytkom

Na májom rokovaní obecného zastupiteľstva boli v programe aj výsledky hospodárenia obce za rok 2017, keďže obecné zastupiteľstvo malo na stole návrh Z ...viac...


 

Ochrana osobných údajov - oznámenie

Prevádzkovateľ spracováva vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR ...viac...


 

ABRO zberňa opäť plná

Bez názvu.jpg

Dvakrát ročne máme zákonnú povinnosť sprístupniť občanom na odovzdanie elektroodpad a nebezpečný odpad. Riešime to vždy na jar a na jeseň prostredníct ...viac...


 

Pribudla nová technika

Bez názvu.jpg

Obec investovala v poslednom období do malej techniky. Najskôr zakúpila elektrickú pílu a uhlovú brúsku pre potreby zberného dvora, kde sa často rozob ...viac...


 

Ako dopadla Slaská v rebríčku ENVI – PAK

logo.jpg


ENVI – PAK je organizácia zodpovednosti výrobcov podľa platného zákona o odpadoch. Bola založená v roku 2003. Jej prioritou od založenia je ne ...viac...


 

Ostali sme verní tradícii stavania mája

prevoz maja.jpg

Na krásnu tradíciu stavania mája sme nezabudli ani tento rok. To, že sa opäť chystá napovedal smrek, ktorý siedmi statoční doviezli v nedeľu večer z h ...viac...


 

Obzretie za rokom 2017 v Slašťanskej kapele

stiahnuť.jpg


Bilancia roku 2017 s pohľadu koncertov, je mizivá. Odohrali sme koncerty v júli v  Slaskej na futbalovom štadióne s vynikajúcim moderátorom, h ...viac...


 

Zaujímavý rok 2017

1.jpg


Futbal v Slaskej má dlhú tradíciu, na ktorú sa snažíme nadviazať aj my v súčasnosti. V dnešnej dobe nie je núdza o finančné alebo materiálno-t ...viac...


 

Obnova na hrobe Jozefa Ihnáta

12.jpg


Presne 27. októbra 2008 bola na hrobe Ihnátovcov slávnostne odhalená pamätná tabuľa venovaná Jozefovi Ihnátovi, rodákovi zo Slaskej. Tento zah ...viac...


 

Darujte krv - najvzácnejšiu tekutinu

LET.png

Bez krvi sa žiť nedá a vyrobiť túto najvzácnejšiu tekutinu zatiaľ žiadny vedec nedokázal. Rozhodnutie darovať krv má veľký význam, pretože mení osudy ...viac...


 

Výmena okien na telovýchovnej jednote

20180409_153000.jpg


V rámci budov v majetku obce sa snažíme postupne vymieňať okná za nové. V súčasnosti už nové okná má obecný úrad, kultúrny dom, klub dôchodcov ...viac...


 

Jarná čistota po novom

29939667_2139979712685457_995144288_n.jpg

Každý rok sme sa snažili aspoň najviac zaprášené miestne komunikácie čistiť pravidelným zametaním. Samozrejme, že ručné zametanie je náročné a vyžaduj ...viac...


 

Náklady na odpady kryjeme aj separáciou

1.jpg


Už niekoľko rokov sa nám v obci darí držať ročný poplatok pre občanov v sume tri eurá na osobu a rok. A pritom obec úhradu výdavkov na odpady ne ...viac...


 

Upozornenie - Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnych porastov

11111.jpg


Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že s príchodom prvých jarných a najmä slnečných dní sa prebúdza zo zimného spánku nielen príroda, ...viac...


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Bc. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/199 ...viac...


 

Separujeme už aj drevný odpad

2.jpg

V oblasti separácie sa snažíme každý rok služby občanom skvalitňovať, aby mali možnosť separovať odpady v čo najväčšom rozsahu, čím by mal ich komunál ...viac...


 

webygroup

dnes je: 24.6.2018

meniny má: Ján


7451948

Úvodná stránka