Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

vv.png

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

 

zámer zámeny svojho majetku, a to:

 

jedného z troch uvedených pozemkov podľa výberu druhej zmluvnej strany:

  • pozemok parcela č. C-KN 2136, vedená ako lesné pozemky o výmere 3640 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3640 m2), zapísaná na LV č. 1389 v k.ú. Slaská, alebo
  • pozemok parcela č. C-KN 2591, vedená ako lesné pozemky o výmere 3497 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3497 m2), zapísaná na LV č. 1389 v k.ú. Slaská, alebo
  • pozemok parcela č. C-KN 2173, vedená ako lesné pozemky o výmere 3806 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3806 m2), zapísaná na LV č. 1602 v k.ú. Kosorín.

 

za majetok, a to:

 

  • pozemok parcela č. C-KN 2933/2, vedená ako lesné pozemky o výmere 461 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 461 m2) a pozemok parcela č. C-KN 2933/3, vedená ako lesné pozemky o výmere 508 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 508 m2), ktoré sa vyčleňujú z pozemku parcela č. C-KN 2933 podľa geometrického plánu č. 35302551-71/2015, zapísaná na LV č. 1558 v k.ú. Slaská,
  • pozemok parcela č. C-KN 2933/4, vedená ako lesné pozemky o výmere 208 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 208 m2), ktorá sa vyčleňuje z pozemku parcela č. C-KN 2933 podľa geometrického plánu č. 35302551-12/2016, zapísaná na LV č. 1558 v k.ú. Slaská,

 

všetky tri nehnuteľnosti od vlastníka – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Banská Bystrica,  so sídlom Nám. SNP 19, 974 01 Banská Bystrica.

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

Pozemky biskupstva sú priľahlé k rodinným domom súp. č. 161, 232 a 234 a vlastníci týchto domov ich už dlhé roky užívajú ako svoje, pričom ich vyčistili a skultúrnili. Keďže vlastníci rodinných domov ako fyzické osoby nevlastnia adekvátne lesné pozemky vhodné na výmenu, zámenu ponúka obec s tým, že pozemky získané zámenou následne predá vlastníkom uvedených rodinných domov v cene pozemku, ktorý obec s biskupstvom zamení. Uvedené pozemky biskupstva v teréne zapadajú do obytnej zóny a tvoria jej súčasť ako záhrady. 

 

Tento zámer zámeny majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 5.12.2018 uznesením č. 323/2018.

 

V Slaskej, dňa 6.12.2018

                                                                                          Mgr. Daniel G e l i e n, v.r.

                                                                                                 starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár


10436638

Úvodná stránka