Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcíVytlačiť
 

komunálne-voľby.jpgPodľa § 169  zákona č. 180/2014 Z. z. do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členom miestnej volebnej komisie nesmie byť kandidát na starostu obce ani kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje

  1. meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  2. meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti,
  3. meno, priezvisko a podpis osoby
  1. oprávnenej konať za politickú stranu a odtlačok pečiatky politickej strany,
  2. oprávnenej konať za každú politickú stranu tvoriacu koalíciu a odtlačok jej pečiatky, ak ide o koalíciu.

Odkaz na vzor pre delegovanie člena a náhradníka miestnej volebnej komisie možno nájsť na http://www.minv.sk/?oso18_vzory5.  Z praktických dôvodov odporúčame uviesť aj telefonický a emailový kontakt delegovaných osôb.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce v lehote do 11. 9. 2018. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na emailovú adresu zuzana.mojzisova@slaska.sk., mojzisova@slaska.sk.  Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


 
 

webygroup

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek


10218322

Úvodná stránka