Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Pozvánka na valné zhromaždenieVytlačiť
 

Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská, IČO – 37 996 592

 

 pozýva podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční

 

 

19. augusta 2018 (nedeľa) o 15,00 hod.

 

 

v kultúrnom dome v obci Slaská s týmto návrhom programu:

 

  1. Prezentácia vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností.
  2. Otvorenie.
  3. Voľba návrhovej komisie, overovateľov, zapisovateľa a osôb na sčítavanie hlasov.
  4. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva za rok 2017.
  5. Správa dozornej rady o finančnom hospodárení za rok 2017, návrh odmien výboru, dozornej rade a členom pozemkového spoločenstva.
  6. Diskusia.
  7. Návrh uznesení.
  8. Záver.

 

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť, dávame vám možnosť splnomocniť predsedu pozemkového spoločenstva, aby vás na valnom zhromaždení zastupoval. V takom prípade na priloženom splnomocnení vyplňte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a na vyznačenom mieste ho vlastnoručne podpíšte a splnomocnenie doručte na adresu: Obecný úrad Slaská, Slaská 17, 966 22.

 

 

Veľkosť vášho podielu:         %                                            Počet vašich hlasov:

 

 

 

 

                                                                          Mgr. Daniel G e l i e n  , v.r.                                 

                                                                   predseda pozemkového spoločenstva         


 
 

webygroup

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár


10436565

Úvodná stránka