Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Dobrovoľná vojenská prípravaVytlačiť
 

Plagat vojna.jpgDobrovoľná vojenská príprava (DVP) je určená pre mladých ľudí, ktorí chcú absolvovať vojenský výcvik a získať základné vedomosti a zručnosti potrebné pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu.

Oznam

Regrutačné skupiny Personálneho úradu OS SR od 19. marca do 27. apríla 2018 prijímajú žiadosti od záujemcov.

Registrovať sa môžeš aj elektronicky.
 

Aké sú podmienky?

Do DVP je možné prijať občana, ak:

požiadal o prijatie do DVP,

vznikla mu branná povinnosť, alebo ju dobrovoľne prevzal,

má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

má štátne občianstvo SR,

je bezúhonný a spoľahlivý,

ovláda štátny jazyk,

dosiahol minimálne stredné odborné zdelanie,

nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby,

je zdravotne a psychicky spôsobilý,

nie je voči nemu vedené trestné stíhanie,

úspešne absolvoval prijímacie konanie.

 

Kto sa nemôže prihlásiť do DVP?

Občan, ktorý vykonáva štátnu službu v služobnom pomere (napr. aktívni profesionálni vojaci, príslušníci Policajného zboru, Zboru justičnej a väzenskej stráže, Hasičského záchranného zboru a pod.).

Každý, kto je zaradený do záloh OS (napr. bývalí profesionálni vojaci, absolventi základnej vojenskej služby, DVP, bývalí príslušníci ozbrojených zborov...).

Na prihlásenie je potrebné priniesť:

občiansky preukaz,

výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

výpis zo zdravotnej dokumentácie,

doklady o dosiahnutom vzdelaní, kurzoch, osvedčenia a oprávnenia, resp. ich overené kópie,

rozhodnutie o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti, ak mu branná povinnosť nevznikla.

Pri osobnej návšteve regrutačnej skupiny je potrebné vyplniť:

žiadosť o prijatie do DVP,

osobný dotazník,

životopis,

čestné vyhlásenie.

* Po predložení všetkých potrebných dokumentov je potrebné absolvovať posúdenie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.

 

Čo po skončení DVP?

Po úspešnom absolvovaní DVP:

bude vojak DVP povýšený na vojaka 2. stupňa,

bude zaradený do záloh OS SR,

je možné požiadať o zaradenie do aktívnych záloh OS SR - do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa,

je možné požiadať o prijatie do dočasnej štátnej služby podľa § 27 zákona č. 281/2015 Z. z. a o ustanovenie do funkcie s plánovanou hodnosťou vojak 2. stupňa.

* nie je možné vstúpiť do prípravnej štátnej služby ako čakateľ alebo kadet resp. absolvovať štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika. Info na: www.regrutacia.sk www.vojak.mil.sk www.mosr.sk/dvp

Dobrovoľná vojenská príprava (DVP)

Je príprava občana na obranu Slovenskej republiky.

- Trvá 11 týždňov.

- Skladá sa zo základného vojenského výcviku a odborného výcviku.

Ciele DVP:

pripraviť občanov na obranu vlasti. V súčasnosti ide o jedinú legálnu možnosť , ako získať základné vojenské vedomosti a zručnosti mimo vstupu do ozbrojených síl a ostatných bezpečnostné zbory,

tvorba záloh Ozbrojených síl SR (OS SR), vrátane možnosti vstúpiť do aktívnych záloh.

Benefity DVP:

finančný príspevok vo výške viac ako 1.100,00 €,

plnohodnotný vojenský výcvik zameraný na všestranný rozvoj osobnosti,

bezplatné stravovanie a ubytovanie,

vojenský výstroj a výzbroj zapožičané počas výkonu DVP,

preplatenie cestovného z miesta trvalého bydliska na miesto výkonu DVP a späť,

zdravotné, úrazové a dôchodkové poistenie.

Ďalšie benefity DVP:

ponechanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie počas výkonu DVP,

garancia zaradenia na pôvodné miesto a pracovisko po skončení DVP,

zachovanie dávok v hmotnej núdzi a aktivačného príspevku počas výkonu DVP,

po absolvovaní DVP môžete vstúpiť do aktívnych záloh OS SR.

 

Bližšie infoprmácie v súborch na stiahnutie:

 


 
 

webygroup

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián


9847563

Úvodná stránka