Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Pozvánka na valné zhromaždenieVytlačiť
 

Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská, IČO – 37 996 592

 

 pozýva podielnikov na valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa

4. júna 2017 (nedeľa) o 15,00 hod.

v kultúrnom dome v obci Slaská s týmto návrhom programu:

 

1/   Prezentácia vlastníkov podielov spoločných nehnuteľností.

2/   Otvorenie.

3/   Voľba návrhovej komisie, overovateľov, zapisovateľa a osôb na sčítavanie hlasov.

4/   Správa o činnosti  a hospodárení spoločenstva za rok 2016.

5/   Správa dozornej rady o finančnom hospodárení za rok 2016, návrh odmien výboru,

      dozornej rade a podielnikom spoločenstva.

6/   Voľby ( voľba členov výboru, voľba členov dozornej rady)

7/   Rôzne a diskusia.

8/   Návrh uznesení.

9/   Záver.

 

V prípade, že sa nemôžete osobne zúčastniť, dávame vám možnosť splnomocniť starostu obce Slaská, aby vás na valnom zhromaždení zastupoval na základe splnomocnenia. V takom prípade na priloženom splnomocnení vyplňte vaše meno, priezvisko, dátum narodenia a bydlisko a na vyznačenom mieste ho vlastnou rukou podpíšte. Následne splnomocnenie doručte na adresu: Obecný úrad Slaská, Slaská č. 17. 966 22.

 

 

Ing. Ján V a n k a, v.r.                                   

predseda pozemkového spoločenstva     

Súbor na stiahnutie Splnomocnenie.rtf Splnomocnenie.rtf (47.3 kB)

 
 

webygroup

dnes je: 20.4.2018

meniny má: Marcel


7298240

Úvodná stránka