Obec Slaská
Obec Slaská

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
28. 7. 2022

11/2022

Vypracovanie Projektového hodnotenia energetickej hospodárnosti budovy SLA-Materská škola, vrátane ú

Neuvedené

Domec s.r.o.

obec Slaská

14. 7. 2022

10/2022

Spracovanie dokumentácie verejného obstarávania pre projekt Modernizácia systému verejného osvetlen

100,00 EUR Stoeur

Fortunaway s.r.o.

obec Slaská

3. 6. 2022

9/2022

Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia v obci Slaská

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

27. 4. 2022

8/2022

Revízie bleskozvodov na budove Obecného úradu + kultúrny dom a na budove športového areálu

Neuvedené

JEEL, s.r.o.

obec Slaská

23. 3. 2022

7/2022

Rekonštrukciu existujúceho bleskozvodu na dome súp. č. 241

Neuvedené

FTElzar s.r.o.

obec Slaská

17. 3. 2022

6/2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie odstránenia havarijného stavu železobetónovej terasy pri budov

200,00 EUR Dvesto

Ing. Bohdan Kouřil

obec Slaská

14. 3. 2022

5/2022

Frézovanie ochranného pásma cesty

Neuvedené

ESI-BB, s.r.o.

obec Slaská

8. 3. 2022

4/2022

Vyhotovenie geometrického plánu - pozemok pod telekomunikačným stožiarom

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

12. 1. 2022

3/2022

Vyhotovenie geometrického plánu

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

11. 1. 2022

2/2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu existujúcich chodníkov

Neuvedené

Ing. Marianna Fronková

obec Slaská

4. 1. 2022

1/2022

Posypová soľ + doprava

252,00 EUR Dvestopädesiatdva

SCO Trade, s.r.o.,

obec Slaská

12. 11. 2021

33/2021

Tlač novín „Hlásnik – noviny obce Slaská“

Neuvedené

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

26. 10. 2021

32/2021

Vypracovanie " Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce

Neuvedené

Ekoplán, s.r.o.

obec Slaská

25. 10. 2021

31/2021

Sporák na drevo

724,00 EUR Sedemstodvadsaťštyri

KRB-TECH s.r.o.

obec Slaská

19. 10. 2021

30/2021

Svietidlá do garáže pri TJ

148,96 EUR Stoštyridsaťosem 96/100

LEDart, s.r.o

obec Slaská

6. 10. 2021

29/2021

Osadenie a obetónovanie potokových žľabov

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

6. 10. 2021

28/2021

Nákupné poukážky pre seniorov

605,00 EUR Šestopäť

COOP JEDNOTA s.d.

obec Slaská

21. 9. 2021

27/2021

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Nákup komunálneho vozidla pre

Neuvedené

pro M, s.r.o.

obec Slaská

2. 9. 2021

26/2021

Geometrické práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

30. 8. 2021

25/2021

Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia pre stavbu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce

Neuvedené

FMK project partners s.r.o.

obec Slaská

12. 7. 2021

24/2021

Vypracovanie staticko-technického posudku mosta nachádzajúceho sa v strede obce Slaská

790,00 EUR Sedemstodevädesiat

Ing. Alexander Ladiver, ALDA - PROJEKT Ing. Alexander Ladiver , ALDA - PROJEKT

obec Slaská

30. 6. 2021

23/2021

Vypracovanie monitorovacej správy za projekt Protipovodňové opatrenia v obci Slaská

Neuvedené

Euro Dotácie, a.s.

obec Slaská

9. 6. 2021

22/2021

Geodetické práce spojené s vyhotovením výškopisu a polohopisu častí pozemkov parcely C-KN 611/1 a 75

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

24. 5. 2021

21/2021

6 ks potokový žľab (1500 x 500 x 400), vrátane dopravy

Neuvedené

PREFABETÓN - Diviaky

obec Slaská

3. 5. 2021

20/2021

Vytýčenie uloženia vodovodného potrubia v časti obce Priehrada na mieste existujúceho mostného teles

Neuvedené

StVPS, a.s. Závod ZV, pracovisko ZH

obec Slaská

27. 4. 2021

19/2021

Geodetické práce spojené s vytýčením priestorovej plochy stavby

Neuvedené

GEODESY SERVICE, s.r.o.

obec Slaská

27. 4. 2021

18/2021

Geodetické práce spojené so zameraním stavby zberného dvora na pozemku parcela C-KN 702/14

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

27. 4. 2021

17/2021

Postrekovače

45,43 EUR Štyridsaťpäť 43/100

E-Železiarstvo, Prokauf Komplex s.r.o.

obec Slaská

27. 4. 2021

16/2021

STIHL GTA 26 set aku pila

169,00 EUR Stošesdesiatdeväť

TABACIK - PRIEMTO s.r.o.

obec Slaská

13. 4. 2021

15/2021

Príslušenstvo na destské ihrisko

133,80 EUR Stotridsaťtri 80/100

Lefay s.r.o.

obec Slaská

8. 4. 2021

14/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravy

Neuvedené

Ing. Dana Tatarkovičová

obec Slaská

7. 4. 2021

13/2021

Žiarivky do verejného osvetlenia

66,20 EUR Šesdesiatšeť 20/100

ELMIT, s.r.o.

obec Slaská

24. 3. 2021

12/2021

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

22. 3. 2021

11/2021

Servisné práce kolesový traktor SAME EXPLORER 110.

Neuvedené

AGROBOR, s.r.o.

obec Slaská

22. 3. 2021

10/2021

Ochranné overaly- testovanie COVID19

59,70 EUR Pädesiatdeväť 70/100

SULKA.sk

obec Slaská

15. 3. 2021

9/2021

Ochranné overaly-celoplošné testovanie COVID 19

59,00 EUR Pädesiatdeväť

ĽUBICA, s.r.o.

obec Slaská

10. 3. 2021

8/2021

Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

10. 3. 2021

7/2021

Baterky do obecného rozhlasu

99,82 EUR Devädesiatdeväť 82/100

fgFORTE

obec Slaská

26. 2. 2021

6/2021

Geodetické práce spojené s vymeraním novovytvorenej parcely vyznačenej v situačnom nákrese

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

18. 2. 2021

5/2021

Výmena 2 ks zárubní s dverami, vrátane obmurovania a vysprávok na skladoch obce

Neuvedené

GTC Slovakia – stav s.r.o

obec Slaská

4. 2. 2021

4/2021

Vypracovanie geometrického plánu v k.ú Slaská

Neuvedené

GEODESY SERVICE, s.r.o.

obec Slaská

4. 2. 2021

3/2021

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

4. 2. 2021

2/2021

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

25. 1. 2021

1/2021

Dodanie kompletnej zostavy PC+SW Office 2019

771,40 EUR

FILIPO, s.r.o.

obec Slaská

17. 12. 2020

36/2020

Výroba a montáž 2 ks okien na budove Kultúrneho domu v Slaskej

1 008,39 EUR Tisícosem 39/100

ALFAPLAST trade s.r.o.

obec Slaská

8. 12. 2020

35/2020

Posypová soľ

358,20 EUR

HORNBACH Baumarkt s.r.o.

obec Slaská

2. 12. 2020

34/2020

Tlač obecných novín Hlásnik

396,00 EUR Tristodevädesiatšesť

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

18. 11. 2020

33/2020

Nákupné poukážky pre seniorov

580,00 EUR Päťstoosemdesiat

COOP JEDNOTA s.d.

obec Slaská

10. 11. 2020

32/2020

Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu ,,Nákup technológie pre triedený zber odpadu v obci Slas

Neuvedené

Ideality s.r.o.

obec Slaská

10. 11. 2020

31/2020

stavebné práce – doplnenie dopravného značenia v obci Slaská (Dielničky)

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

5. 11. 2020

30/2020

Inzercia v periodiku MY Žiara

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

30. 10. 2020

29/2020

uloženie odvodňovacieho žľabu a odvodňovacieho rigolu, vrátane doplnenia miestneho chodníka od budov

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

27. 10. 2020

28/2020

Ochranné pomôcky- celoplošné testovanie COVID

111,00 EUR Stojedenásť

PharmaComp s.r.o.

obec Slaská

21. 10. 2020

27/2020

Notebook s programom ofice-

883,49 EUR

ELIS s.r.o.

obec Slaská

6. 10. 2020

26/2020

Objednávka - realizácia zákazky „Izolácia eternitovej strechy“

11 887,56 EUR Jedenásťtisícosemstoosemdesiatsedem 56/100

Palaservis s.r.o.

obec Slaská

29. 9. 2020

25/2020

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej kotliny

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

9. 9. 2020

24/2020

Dvere TJ

1 462,78 EUR Tisícštyristošesdesiatdva 78/100

ALFAPLAST trade s.r.o.

obec Slaská

29. 7. 2020

23/2020

Inzercia v regionálnom týždeniku

36,00 EUR Tridsaťšesťeur

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

23. 7. 2020

22/2020

Postrek- KAPUT HARVEST

49,97 EUR Štyridsaťdeväť 97/100

Lacnépostreky s.r.o.

obec Slaská

23. 7. 2020

21/2020

Prečistenie upchatého odvodňovacieho rigolu

Neuvedené

Bytspol Servis ZH s.r.o.

obec Slaská

16. 7. 2020

20/2020

Tieniacia sieť + príchytky na sieť

44,73 EUR Štyridsaťštyri 73/100

KD Garden

obec Slaská

7. 7. 2020

19/2020

Tlač novín HLÁSNIK

Neuvedené

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

6. 7. 2020

18/2020

2ks remeň pohonu

Neuvedené

Marián Šupa

obec Slaská

30. 6. 2020

17/2020

Inzercia v periodiku MY

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

16. 6. 2020

16/2020

Ozubený remeň na kosačku STIGA Estate 7122HWS

124,20 EUR Stodvadsaťštyri 20/100

Marián Šupa

obec Slaská

13. 5. 2020

15/2020

Baterky do miestneho rozhlasu

95,35 EUR devädesiatpäť 35/100

fgFORTE s.r.o. |

obec Slaská

28. 4. 2020

14/2020

Plotová doska 50x30mm - 2.0m Hnedá 35302 40 ks- lavičky v parku

132,00 EUR Stotridsaťdva

ZSNP RECYKLING, a.s.

obec Slaská

22. 4. 2020

13/2020

Náhradné diely na kosačku

Neuvedené

Marián Šupa

obec Slaská

3. 4. 2020

12/2020

Výmena radiátorov a plynového kotla v dome súp. č. 241

2 895,34 EUR Dvetisícosemstodevädesiatpäť 34/100

PLYNSERVIS-NPM, Jozef Ďurovič

obec Slaská

16. 3. 2020

11/2020

Výroba a dodanie ochranných rúšok

Neuvedené

Obec Janova Lehota

obec Slaská

26. 2. 2020

10/2020

Tlačivá- potvrdenie o pobyte Bianco

27,94 EUR Dvadsaťsedem 94/100

Centrum polygrafických služieb

obec Slaská

26. 2. 2020

9/2020

vykonanie verejného obstarávania pre zákazku „Modernizácia systému verejného osvetlenia“.

200,00 EUR Dvesto eur

Fortunaway s.r.o.

obec Slaská

14. 2. 2020

8/2020

Služby spojené s vykonaním verejného obstarávania na výber dodavateľa - Výstavba detských ihrísk

Neuvedené

CVO, s.r.o.

obec Slaská

14. 2. 2020

7/2020

Výroba televíznej reportáže o pripravovaných projektoch obce v roku 2020

Neuvedené

ALUDATA s.r.o.

obec Slaská

30. 1. 2020

6/2020

Výroba televíznej reportáže o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži

Neuvedené

ALUDATA s.r.o.

obec Slaská

16. 1. 2020

5/2020

Oprava vianočného osvetlenia

Neuvedené

Jozef Gregorička - JeGe

obec Slaská

16. 1. 2020

4/2020

Pravidelná údržbu vykurovacích plynových telies MODRATHERM v počte 18 ks

Neuvedené

Remeslo stav, s.r.o.

obec Slaská

8. 1. 2020

3/2020

Prípravu článkov a reportáží pre obecný web www.slaska.sk a obecné noviny Hlásnik

Neuvedené

Mgr. Silver Jurtinus

obec Slaská

3. 1. 2020

2/2020

Geodetické práce spojené s vytýčením hraníc pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Slaská

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

3. 1. 2020

1/2020

Inzercia v periodiku

Neuvedené

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

3. 12. 2019

23/2019

objednávka tlače novín Hlásnik

421,20 EUR Štyristodvadsaťjeden 20/100

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

15. 10. 2019

22/2019

nákupné poukážky

625,00 EUR Šestodvadsaťpäť

COOP JEDNOTA s.d.

obec Slaská

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Ľubomír, Hypolit, Kasián, Kasius, Belinda

Dátum a čas

Dnes je sobota, 13.8.2022, 23:06:29

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 177
TÝŽDEŇ: 1200
CELKOM: 181498