Obec Slaská
Obec Slaská

Objednávky

Dátum zverejnenia Číslo objednávky
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
12. 1. 2022

3/2022

Vyhotovenie geometrického plánu

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

11. 1. 2022

2/2022

Vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu existujúcich chodníkov

Neuvedené

Ing. Marianna Fronková

obec Slaská

4. 1. 2022

1/2022

Posypová soľ + doprava

252,00 EUR Dvestopädesiatdva

SCO Trade, s.r.o.,

obec Slaská

12. 11. 2021

33/2021

Tlač novín „Hlásnik – noviny obce Slaská“

Neuvedené

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

26. 10. 2021

32/2021

Vypracovanie " Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce

Neuvedené

Ekoplán, s.r.o.

obec Slaská

25. 10. 2021

31/2021

Sporák na drevo

724,00 EUR Sedemstodvadsaťštyri

KRB-TECH s.r.o.

obec Slaská

19. 10. 2021

30/2021

Svietidlá do garáže pri TJ

148,96 EUR Stoštyridsaťosem 96/100

LEDart, s.r.o

obec Slaská

6. 10. 2021

29/2021

Osadenie a obetónovanie potokových žľabov

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

6. 10. 2021

28/2021

Nákupné poukážky pre seniorov

605,00 EUR Šestopäť

COOP JEDNOTA s.d.

obec Slaská

21. 9. 2021

27/2021

Vypracovanie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na projekt „Nákup komunálneho vozidla pre

Neuvedené

pro M, s.r.o.

obec Slaská

2. 9. 2021

26/2021

Geometrické práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

30. 8. 2021

25/2021

Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia pre stavbu „Revitalizácia verejných priestranstiev obce

Neuvedené

FMK project partners s.r.o.

obec Slaská

12. 7. 2021

24/2021

Vypracovanie staticko-technického posudku mosta nachádzajúceho sa v strede obce Slaská

790,00 EUR Sedemstodevädesiat

Ing. Alexander Ladiver, ALDA - PROJEKT Ing. Alexander Ladiver , ALDA - PROJEKT

obec Slaská

30. 6. 2021

23/2021

Vypracovanie monitorovacej správy za projekt Protipovodňové opatrenia v obci Slaská

Neuvedené

Euro Dotácie, a.s.

obec Slaská

9. 6. 2021

22/2021

Geodetické práce spojené s vyhotovením výškopisu a polohopisu častí pozemkov parcely C-KN 611/1 a 75

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

24. 5. 2021

21/2021

6 ks potokový žľab (1500 x 500 x 400), vrátane dopravy

Neuvedené

PREFABETÓN - Diviaky

obec Slaská

3. 5. 2021

20/2021

Vytýčenie uloženia vodovodného potrubia v časti obce Priehrada na mieste existujúceho mostného teles

Neuvedené

StVPS, a.s. Závod ZV, pracovisko ZH

obec Slaská

27. 4. 2021

19/2021

Geodetické práce spojené s vytýčením priestorovej plochy stavby

Neuvedené

GEODESY SERVICE, s.r.o.

obec Slaská

27. 4. 2021

18/2021

Geodetické práce spojené so zameraním stavby zberného dvora na pozemku parcela C-KN 702/14

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

27. 4. 2021

17/2021

Postrekovače

45,43 EUR Štyridsaťpäť 43/100

E-Železiarstvo, Prokauf Komplex s.r.o.

obec Slaská

27. 4. 2021

16/2021

STIHL GTA 26 set aku pila

169,00 EUR Stošesdesiatdeväť

TABACIK - PRIEMTO s.r.o.

obec Slaská

13. 4. 2021

15/2021

Príslušenstvo na destské ihrisko

133,80 EUR Stotridsaťtri 80/100

Lefay s.r.o.

obec Slaská

8. 4. 2021

14/2021

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravy

Neuvedené

Ing. Dana Tatarkovičová

obec Slaská

7. 4. 2021

13/2021

Žiarivky do verejného osvetlenia

66,20 EUR Šesdesiatšeť 20/100

ELMIT, s.r.o.

obec Slaská

24. 3. 2021

12/2021

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

22. 3. 2021

11/2021

Servisné práce kolesový traktor SAME EXPLORER 110.

Neuvedené

AGROBOR, s.r.o.

obec Slaská

22. 3. 2021

10/2021

Ochranné overaly- testovanie COVID19

59,70 EUR Pädesiatdeväť 70/100

SULKA.sk

obec Slaská

15. 3. 2021

9/2021

Ochranné overaly-celoplošné testovanie COVID 19

59,00 EUR Pädesiatdeväť

ĽUBICA, s.r.o.

obec Slaská

10. 3. 2021

8/2021

Rekonštrukcia oplotenia zberného dvora

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

10. 3. 2021

7/2021

Baterky do obecného rozhlasu

99,82 EUR Devädesiatdeväť 82/100

fgFORTE

obec Slaská

26. 2. 2021

6/2021

Geodetické práce spojené s vymeraním novovytvorenej parcely vyznačenej v situačnom nákrese

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

18. 2. 2021

5/2021

Výmena 2 ks zárubní s dverami, vrátane obmurovania a vysprávok na skladoch obce

Neuvedené

GTC Slovakia – stav s.r.o

obec Slaská

4. 2. 2021

4/2021

Vypracovanie geometrického plánu v k.ú Slaská

Neuvedené

GEODESY SERVICE, s.r.o.

obec Slaská

4. 2. 2021

3/2021

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

4. 2. 2021

2/2021

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

25. 1. 2021

1/2021

Dodanie kompletnej zostavy PC+SW Office 2019

771,40 EUR

FILIPO, s.r.o.

obec Slaská

17. 12. 2020

36/2020

Výroba a montáž 2 ks okien na budove Kultúrneho domu v Slaskej

1 008,39 EUR Tisícosem 39/100

ALFAPLAST trade s.r.o.

obec Slaská

8. 12. 2020

35/2020

Posypová soľ

358,20 EUR

HORNBACH Baumarkt s.r.o.

obec Slaská

2. 12. 2020

34/2020

Tlač obecných novín Hlásnik

396,00 EUR Tristodevädesiatšesť

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

18. 11. 2020

33/2020

Nákupné poukážky pre seniorov

580,00 EUR Päťstoosemdesiat

COOP JEDNOTA s.d.

obec Slaská

10. 11. 2020

32/2020

Vyhotovenie monitorovacej správy k projektu ,,Nákup technológie pre triedený zber odpadu v obci Slas

Neuvedené

Ideality s.r.o.

obec Slaská

10. 11. 2020

31/2020

stavebné práce – doplnenie dopravného značenia v obci Slaská (Dielničky)

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

5. 11. 2020

30/2020

Inzercia v periodiku MY Žiara

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

30. 10. 2020

29/2020

uloženie odvodňovacieho žľabu a odvodňovacieho rigolu, vrátane doplnenia miestneho chodníka od budov

Neuvedené

AP Trading s.r.o.

obec Slaská

27. 10. 2020

28/2020

Ochranné pomôcky- celoplošné testovanie COVID

111,00 EUR Stojedenásť

PharmaComp s.r.o.

obec Slaská

21. 10. 2020

27/2020

Notebook s programom ofice-

883,49 EUR

ELIS s.r.o.

obec Slaská

6. 10. 2020

26/2020

Objednávka - realizácia zákazky „Izolácia eternitovej strechy“

11 887,56 EUR Jedenásťtisícosemstoosemdesiatsedem 56/100

Palaservis s.r.o.

obec Slaská

29. 9. 2020

25/2020

Inzercia v periodiku MY Noviny Žiarskej kotliny

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

9. 9. 2020

24/2020

Dvere TJ

1 462,78 EUR Tisícštyristošesdesiatdva 78/100

ALFAPLAST trade s.r.o.

obec Slaská

29. 7. 2020

23/2020

Inzercia v regionálnom týždeniku

36,00 EUR Tridsaťšesťeur

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

23. 7. 2020

22/2020

Postrek- KAPUT HARVEST

49,97 EUR Štyridsaťdeväť 97/100

Lacnépostreky s.r.o.

obec Slaská

23. 7. 2020

21/2020

Prečistenie upchatého odvodňovacieho rigolu

Neuvedené

Bytspol Servis ZH s.r.o.

obec Slaská

16. 7. 2020

20/2020

Tieniacia sieť + príchytky na sieť

44,73 EUR Štyridsaťštyri 73/100

KD Garden

obec Slaská

7. 7. 2020

19/2020

Tlač novín HLÁSNIK

Neuvedené

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

6. 7. 2020

18/2020

2ks remeň pohonu

Neuvedené

Marián Šupa

obec Slaská

30. 6. 2020

17/2020

Inzercia v periodiku MY

36,00 EUR Tridsaťšesť

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

16. 6. 2020

16/2020

Ozubený remeň na kosačku STIGA Estate 7122HWS

124,20 EUR Stodvadsaťštyri 20/100

Marián Šupa

obec Slaská

13. 5. 2020

15/2020

Baterky do miestneho rozhlasu

95,35 EUR devädesiatpäť 35/100

fgFORTE s.r.o. |

obec Slaská

28. 4. 2020

14/2020

Plotová doska 50x30mm - 2.0m Hnedá 35302 40 ks- lavičky v parku

132,00 EUR Stotridsaťdva

ZSNP RECYKLING, a.s.

obec Slaská

22. 4. 2020

13/2020

Náhradné diely na kosačku

Neuvedené

Marián Šupa

obec Slaská

3. 4. 2020

12/2020

Výmena radiátorov a plynového kotla v dome súp. č. 241

2 895,34 EUR Dvetisícosemstodevädesiatpäť 34/100

PLYNSERVIS-NPM, Jozef Ďurovič

obec Slaská

16. 3. 2020

11/2020

Výroba a dodanie ochranných rúšok

Neuvedené

Obec Janova Lehota

obec Slaská

26. 2. 2020

10/2020

Tlačivá- potvrdenie o pobyte Bianco

27,94 EUR Dvadsaťsedem 94/100

Centrum polygrafických služieb

obec Slaská

26. 2. 2020

9/2020

vykonanie verejného obstarávania pre zákazku „Modernizácia systému verejného osvetlenia“.

200,00 EUR Dvesto eur

Fortunaway s.r.o.

obec Slaská

14. 2. 2020

8/2020

Služby spojené s vykonaním verejného obstarávania na výber dodavateľa - Výstavba detských ihrísk

Neuvedené

CVO, s.r.o.

obec Slaská

14. 2. 2020

7/2020

Výroba televíznej reportáže o pripravovaných projektoch obce v roku 2020

Neuvedené

ALUDATA s.r.o.

obec Slaská

30. 1. 2020

6/2020

Výroba televíznej reportáže o vyhlásenej obchodnej verejnej súťaži

Neuvedené

ALUDATA s.r.o.

obec Slaská

16. 1. 2020

5/2020

Oprava vianočného osvetlenia

Neuvedené

Jozef Gregorička - JeGe

obec Slaská

16. 1. 2020

4/2020

Pravidelná údržbu vykurovacích plynových telies MODRATHERM v počte 18 ks

Neuvedené

Remeslo stav, s.r.o.

obec Slaská

8. 1. 2020

3/2020

Prípravu článkov a reportáží pre obecný web www.slaska.sk a obecné noviny Hlásnik

Neuvedené

Mgr. Silver Jurtinus

obec Slaská

3. 1. 2020

2/2020

Geodetické práce spojené s vytýčením hraníc pozemkov nachádzajúcich sa v k.ú. Slaská

Neuvedené

Geodetické služby M&M, s.r.o.

obec Slaská

3. 1. 2020

1/2020

Inzercia v periodiku

Neuvedené

Petit Press, a.s., divízia týždenníkov, o.z,

obec Slaská

3. 12. 2019

23/2019

objednávka tlače novín Hlásnik

421,20 EUR Štyristodvadsaťjeden 20/100

ForPress Nitrianske tlačiarne s.r.o.

obec Slaská

15. 10. 2019

22/2019

nákupné poukážky

625,00 EUR Šestodvadsaťpäť

COOP JEDNOTA s.d.

obec Slaská

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Dátum a čas

Dnes je sobota, 22.1.2022, 18:27:28

Hlásnik

hlasnik

Voľby do NR SR 2020

volby

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Zora, Dorián, Sírius, Slavoľub, Slavomil, Zoran, Auróra, Cyntia, Doriána, Sinda, Slavomila, Zorana

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 109
TÝŽDEŇ: 1044
CELKOM: 144477

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

facebook