Obec Slaská
Obec Slaská

Voľby NR SR 2023

Prenosná volebná urna

Na základe zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme, že v našej obci je vytvorený jeden volebný okrsok pre voľby do Národnej rady SR 2023 v zasadačke obecného úradu.

Čas konania  je stanovený na sobotu 30.09.2023 od 7.00 hod. do 22.00 hod.

Občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. (do prenosnej volebnej urny). 

  • do piatka 29. septembra 2023 

osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na čísle 045/6726132 a to v úradných hodinách.

  • v deň konania volieb t.j. v sobotu 30. septembra 2023

priamo vo volebnej miestnosti členom okrskovej volebnej komisie, resp.- zapisovateľke OVK alebo telefonicky na čísle 045/6726132
 

OZNÁMENIE e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Obec Slaská v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú v sobotu 30. septembra 2023 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu:

zuzana.mojzisova@slaska.sk

 

Oznámenie e-mailovej adresy o delegovaní členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií v obci Slaská

Obec Slaská v súlade s harmonogramom zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú v sobotu 30. septembra 2023 zverejňuje e-mailovú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskových volebných komisií:

zuzana.mojzisova@slaska.sk

 

Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

V zmysle § 19, ods. 4 Zákona NR SR č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov starosta obce Slaská za zapisovateľku okrskovej volebnej komisie v Slaskej pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať 30. septembra 2023 vymenoval    Mgr.  Zuzanu Mojžišovú


Kontakt:
Tel.: 045/672 61 32, 0907 889 429
Email: zuzana.mojzisova@slaska.sk
Adresa: Obecný úrad Slaská, Slaská č. 17, 966 22
 

Volebný okrsok a určenie volebnej miestnosti

V zmysle §-u 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene  a  doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č.  204/2023 Z. z. o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 30. septembra 2023,

určuje  starosta obce

volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, konaných dňa 30. septembra 2023 takto:

celé územie Obce Slaská tvorí jeden volebný okrsok s označením poradového čísla: 1

Volebná miestnosť:  zasadačka Obecného úradu v Slaskej

 

Požiadať o voľbu poštou do zahraničia možno do 9. augusta 2023

Požiadať o voľbu poštou je možné elektronicky alebo listinne, pričom žiadosť musí byť doručená na MV SR najneskôr 9. augusta 2023.

Rezort vnútra v tejto súvislosti pripomína, že volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže voliť len poštou. Voľba poštou je určená aj pre voličov s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí sa v čase volieb budú zdržiavať v cudzine.
Na podanie žiadosti je potrebné vlastniť platný slovenský občiansky preukaz alebo platný slovenský cestovný pas.
 V prípade, že volič má neplatný doklad, môže požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu, respektíve cestovného pasu na ktoromkoľvek oddelení dokladov na Slovensku alebo zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky.

ELEKTRONICKÁ ŽIADOSŤ

Elektronicky je možné podať žiadosť o voľbu poštou  prostredníctvom novej elektronickej služby, ktorá je dostupná prostredníctvom webu MV SR, ako aj ústredného portálu verejnej správy.

Na odoslanie žiadosti je potrebné úspešné overenie totožnosti voliča. Totožnosť sa overuje úspešnou autentifikáciou alebo uvedením rodného čísla a čísla občianskeho preukazu alebo uvedením rodného čísla a čísla cestovného dokladu vydaného Slovenskou republikou.

Volič v žiadosti uvedie adresu miesta pobytu v cudzine a e-mailovú adresu. Odoslaná mu bude výzva na overenie e-mailu, ktorú musí vykonať do jednej hodiny od výzvy. Volič bude zapísaný do osobitného zoznamu voličov a bude mu zaslaná notifikácia na email a do elektronickej schránky, ak požiadal o voľbu poštou prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy.

LISTINNÁ ŽIADOSŤ

Listinne posiela volič žiadosť o voľbu poštou Ministerstvu vnútra SR na adresu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, odbor volieb, referenda a politických strán, Drieňová 22, 826 86  Bratislava 29, SLOVAK REPUBLIC.

Obsahovať musí údaje o voličovi ako meno a priezvisko, rodné číslo a adresu miesta pobytu v cudzine. Volič k žiadosti pripája fotokópiu občianskeho preukazu alebo časti cestovného dokladu Slovenskej republiky s osobnými údajmi v rozsahu meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu; ostatné osobné údaje anonymizuje začiernením. Vzor žiadosti je dostupný na webovom sídle MV SR    na odkaze
 www.minv.sk/?nr23-vzory.

 

Informácie pre voliča

Informácia pre voličov (224.01 kB)


Vyhlásenie volieb


Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 204/2023 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
a určil deň ich konania na sobotu 30. septembra 2023 voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h. 

Viac informácií nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR 


 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Voľby 2023
 

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Dátum a čas

Dnes je streda, 4.10.2023, 23:05:14

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:292
TÝŽDEŇ:1109
CELKOM:254147