Obec Slaská
Obec Slaská

Oznámenie o prerokovaní návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Slaská“

Obec Slaská ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým právnickým osobám, dotknutým orgánom a ostatnej verejnosti v súlade s § 22 stavebného zákona, že prerokovanie návrhu územnoplánovacej dokumentácie „Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce Slaská“ sa uskutočňuje v lehote od 5.5.2022 do 5.6.2022.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Slaskej a na internetovej stránke:

www.eko-plan.sk/slaska

Týmto Vás žiadame o zaslanie stanoviska najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Vaše stanovisko, resp. pripomienky k návrhu uvedenej územnoplánovacej dokumentácie je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 22 stavebného zákona do 30 dní odo dňa zverejnenia, resp. doručenia tohto oznámenia, na poštovú adresu obce Slaská. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá pripomienky. Na stanoviská uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Dátum zvesenia: 5. 6. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.5.2022, 8:00:59

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 51
TÝŽDEŇ: 897
CELKOM: 166699