Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Stav bankových účtov

 

Vedenie obce Slaská sa rozhodlo v rámci transparentnosti samosprávy prikročiť k pravidelnému zverejňovaniu stavu bankových účtov obce a to v mesačných intervaloch. Zverejňovaná bude vždy celková suma, ktorá sa nachádza na bankových účtoch obce ku koncu príslušného mesiaca. Obec Slaská má k dispozícii 6 bankových účtov v členení: bežný účet obce, účet na prijímanie dotácii a grantov,  účet rezervného fondu obce, účet sociálneho fondu obce a účet odpadového hospodárstva obce a účet  na prijímanie dotácií z eurofondov. Členenie uvedených bankových účtov bolo vytvorené z dôvodu prehľadnosti financovania jednotlivých oblastí v činnosti obce.

K 31.05.2024 bol zostatok na účtoch obce v sume    54 415,64 €
K 30.04.2024 bol zostatok na účtoch obce v sume    48 763,87 €
K 31.03.2024 bol zostatok na účtoch obce v sume    54 429,72 €
K 29.02.2024 bol zostatok na účtoch obce v sume    42 956,92 €
K 31.01.2024 bol zostatok na účtoch obce v sume    40 374,27 €
K 31.12.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    33 271,65 €
K 30.11.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    43 598,09 €
K 31.10.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    31 388,70 €
K 30.09.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    43 358,37 €
K 31.08.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    44 105,24 €
K 31.07.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    46 683,92 €
K 30.06.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    51 688,73€
K 31.05.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    56 023,45€
K 30.04.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    61 663,63€
K 31.03.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    44 754,42€
K 28.02.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    43 339,79€
K 31.01.2023 bol zostatok na účtoch obce v sume    37 700,72€
K 31.12.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    26 844,42€
K 30.11.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    88 553,04€
K 31.10.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    90 911,62€
K 30.09.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    91 975,77€
K 31.08.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    93 571,38€
K 31.07.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    93 056,01€
K 30.06.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    91 014,17€
K 31.05.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume    89 420,77€
K 30.04.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume  102 693,93€
K 31.03.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume  105 087,28€
K 28.02.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume  85 374,71€
K 31.01.2022 bol zostatok na účtoch obce v sume  82 791,09€
K 31.12.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  81 059,69€
K 30.11.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  83 245,94€
K 31.10.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  85 463,02€
K 30.09.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  40 063,38€
K 31.08.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  38 765,43€
K 31.07.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  38 099,63€
K 30.06.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  42 939,26€
K 31.05.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  47 642,45€
K 30.04.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  42 275,77€
K 31.03.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  46 205,49€
K 28.02.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  44 083,46€
K 31.01.2021 bol zostatok na účtoch obce v sume  42 550,10€
K 31.12.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  36 416,18€
K 30.11.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  50 155,65€
K 31.10.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  53 709,38€
K 30.09.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  69 955,24€
K 31.08.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  64 975,14€
K 31.07.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  66 901,37€
K 30.06.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  68 427,01€
K 31.05.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  58 387,44€
K 30.04.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  58 007,94€
K 31.03.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  27 329,33€
K 28.02.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  24 581,90€
K 31.01.2020 bol zostatok na účtoch obce v sume  26 544,79€
K 31.12.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume  20 833,50€
K 30.11.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume  21 201,77€
K 31.10.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume  20 558,30€
K 30.9.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    21 282,53€.
K 31.8.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    11 655,23€.
K 31.7.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    14 152,90€.
K 30.6.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    15 318,66€.

K 31.5.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    15 144,19€.
K 30.4.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    19 754,47€.
K 31.3.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    22 429,52€.
K 28.2.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume      8 534,13€.
K 31.1.2019 bol zostatok na účtoch obce v sume    11 193,52€.
K 31.12.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume  10 488,49€.
K 30.11.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume  12 612,04€.
K 31.10.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume  21 386,66€.
K 30.9.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    37 536,97€.
K 31.8.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    38 848,73€.
K 31.7.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    41 031,09€.
K 30.6.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    42 738,57€.
K 31.5.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    29 317,64€.
K 30.4.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    31 868,24€.
K 31.3.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    31 879,44€.
K 28.2.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    23 743,33€.
K 31.1.2018 bol zostatok na účtoch obce v sume    25 424,11€.
K 31.12.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume  26 148,41€.
K 30.11.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume  29 713,34€.
K 31.10.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume  11 296,22€.
K 30.9.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume    13 785,24€.
K 31.8.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume    13 340,80€.
K 31.7.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume    15 217,07€. 
K 30.6.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume    14 536,67€.
K 31.5.2017 bol zastatok na účtoch obce v sume    11 944,50€.
K 30.4.2017 bol zastatok na účtoch obce v sume    21 169,41€.
K 31.3.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume    14 639,03€.
K 28.02.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume    6 957,11€.
K 31.01.2017 bol zostatok na účtoch obce v sume    7 230,67€.
K 31.12.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume    7 080,19€.
K 31.10.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume    7 186,69€.
K 30.09.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume    7 068,76€.
K 31.08.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume    7 045,30€.
K 31.07.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume  10 294,37€.
K 30.06.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume  10 786,78€.
K 31.05.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume  12 283,84€.
K 30.04.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume  12 458,60€.
K 31.03.2016 bol zastatok na účtoch obce v sume   8 522,62€.
K 29.02.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume   7 608,12€.
K 31.01.2016 bol zostatok na účtoch obce v sume   9 900,42€.
K 31.12.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume   3 207,10€.
K 30.11.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 20 877,10 €.
K 31.10.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 25 310,91 €.
K 30.09 2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 48 177,04 €.
K 31.08.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 27 282,02 €.
K 31.07.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 39 888,78 €.
K 30.06.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 25 978,68 €.
K 31.05.2015 bol zastatok na účtoch obce v sume 18 562,27 €.
K 30.04.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 33 682,16 €.
K 31.03.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 24 487,00 €.
K 28.02.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 24 353,02 €.
K 31.01.2015 bol zostatok na účtoch obce v sume 27 016,39 €.
K 31.12.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 23 946,80 €.
K 30.11.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 27 348,05 €.
K 31.10.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 29 771,35 €.
K 30.09.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 35 212,62 €.
K 31.08.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 35 693,24 €.
K 31.07.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 35 060,64 €.
K 30.06.2014 bol zastatok na účtoch obce v sume 35 983,48 €.
K 31.05.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 37 956,93 €.
K 30.04.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 29 134,68 €.
K 31.03.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 16.663,88 €.
K 28.02.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 26.470,50 €.
K 31.01.2014 bol zostatok na účtoch obce v sume 16.095,64 €.
K 31.12.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 15.862,01 €.       
K 30.11.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 21.768,14 €.
K 31.10.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 22.091,66 €.
K 30.09.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 25.278,80 €.
K 31.08.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 23.745,71 €.
K 31.07.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 21.904,86 €.
K 30.06.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 27.398,81 €.
K 31.05.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 31.666,50 €.
K 30.04.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 33.563,09 €.
K 31.03.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 36.968,48 €.
K 28.02.2013 bol zostatok na uctoch obce v sume 22.402,27 €.
K 31.01.2013 bol zostatok na účtoch obce v sume 25.753,46 €.
K 31.12.2012 bol zostatok na účtoch obce v sume 24.356,79 €.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Dátum a čas

Dnes je piatok, 21.6.2024, 22:16:08

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:215
TÝŽDEŇ:1147
CELKOM:305227