Obec Slaská
Obec Slaská

Rezervný fond obce

 

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, vytvára obec rezervný fond (RF) najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu.  Na základe uvedeného ustanovenia chceme pravidelne informovať verejnosť o výške rezervného fondu obce Slaská a o jeho použití. O použití rezervného fondu rozhoduje vždy výlučne obecné zastupiteľstvo.

 • Čerpanie RF v sume 12.135,00 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 11.10.2021 v sume 25.839,24 eur.
 • Príjem RF v sume  24.148,85 eur (prebytok za rok 2020), zostatok zo dňa 8.10.2021 v sume 37.974,24 eur.
 • Príjem RF v sume 9.428,15 eur (prebytok za rok 2019), zostatok zo dňa 18.9.2020 v sume  13.825,39 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.920,00 eur (financovanie zapracovania zmien návrhu UPN obce),  zostatok zo dňa 21.10.2019 v sume 4.397,24 eur.
 • Príjem RF v sume 4.924.74 eur (prebytok za rok 2018), zostatok zo dňa 21.10.2019 v sume  6.317,24 eur.
 • Čerpanie RF v sume 4.515,00 eur (spolufinancovanie projektu EÚ),zostatok zo dňa 26.3.2019 v sume 1.392,50 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.944,06 eur (rekonštrukcia miestnej komunikácie - Hlboká), zostatok zo dňa 30.11.2018 v sume 5.907,50 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.400,00 eur (zhodnotenie mostného telesa), zostatok zo dňa 31.11.2018 v sume 8.851,56 eur.
 • Čerpanie RF v sume 5.038,70 eur (asfaltovanie miestnych komunikácií), zostatok zo dňa 13.11.2018 v sume 11.251,56 eur.
 • Čerpanie RF v sume 10.180,20 eur (spolufinancovanie projektu EÚ), zostatok zo dňa 19.10.2018 v sume 16.290,26 eur.
 • Príjem RF v sume 23.074,09 eur (prebytok za rok 2017), zostatok zo dňa 27.6.2018 v sume 26.470,46 eur.
 • Čerpanie RF v sume 3.699,00 eur. (nákup traktorovej kosačky STIGA), zostatok zo dňa 6.7.2017 v sume 3.396,37 eur.
 • Príjem RF v sume 4.723,32 eur (prebytok za rok 2016), zostatok zo dňa 6.7.2017 v sume 7.095,37 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.200,00 eur (VO projektu – Nákup technológie na zberný dvor), zostatok zo dňa 29.12.2016 v sume 2.372,05 eur.
 • Príjem RF v sume 3.303,01 eur (prebytok z roku 2015), zostatok zo dňa 29.12.2016 v sume 3.572,05 eur.
 • Čerpanie RF v sume 170,40 eur (spolufinancovanie projektu – Kamerový systém), zostatok zo dňa 18.12.2015 v sume 269,04 eur.
 • Čerpanie RF v sume 5.489,92 eur (spolufinancovanie projektu – Protipovodňové opatrenia), zostatok zo dňa 18.12.2015 v sume 439,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 9.340,08 eur (spolufinancovanie projektu – Protipovodňové opatrenia), zostatok zo dňa 1.12.2015 v sume 5.929,36 eur.
 • Čerpanie RF v sume 7.440,00 eur (financovanie technického projektu – Modernizácia domu smútku a okolia), zostatok  zo dňa 30.10.2015 v sume 15.269,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.498,36 eur (spolufinancovanie projektu – Kamerový systém), zostatok zo dňa 12.10.2015 v sume 22.709,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 15 000,40 eur (projekt potoka), zostatok zo dňa 31.12.2015  v sume 269,04 eur.
 • Čerpanie RF v sume 8938,36 eur (kamerový systém, projekt dom smútku), zostatok zo dňa 31.10.2015  v sume 15.269,44 eur.
 • Príjem RF v sume 8.301,91 eur (prebytok z roku 2014), zostatok zo dňa 28.7.2015 v sume 24.207,80 eur.
 • Príjem RF v sume 5.761,46 eur (vrátenie prebytku z finančných operácií za rok 2013) zostatok zo dňa 7.7.2014 v sume 15.905,89 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.860,00 eur (výmena podlahy javiska v KD), zostatok zo dňa 31.12.2013  v sume 10.144,43 eur.
 • Príjem RF v sume 4.440,11 eur (prebytok z roku 2012), zostatok zo dňa 10.9.2013 v sume 13.004,43 eur.
 • Čerpanie RF v sume 168,00 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 15.7.2013 v sume 8.564,32 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.685,73 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 10.7.2013 v sume 8.732,32 eur.
 • Čerpanie RF v sume 317,07 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 28.6.2013 v sume 10.418,05 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.596,06 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 21.6.2013 v sume 10.735,12 eur.
 • Príjem RF v sume 10.000,00 eur (prebytok z roku 2012), zostatok zo dňa 20.6.2013 v sume 12.331,18 eur.
 • Čerpanie RF v sume 329,46 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 31.12.2012 v sume 2.331,18 eur.
 • Čerpanie RF v sume 166,47 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 20.11.2012 v sume 2.660,64 eur.
 • Čerpanie RF v sume 75,57 eur (účtovné vyrovnanie s rokom 2011), zostatok zo dňa 20.11.2012 v sume 2.827,11 eur.
 • Čerpanie RF v sume 6.000 eur (projektová dokumentácia na miestny potok), zostatok v sume 2.902,68 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.306,32 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 4.10.2012 v sume 8.902,68 eur.
 • Čerpanie RF v sume 566,50 eur (geometrický plán miestnej komunikácie – Dolina), zostatok zo dňa 4.10.2012 v sume 11.209 eur.
 • Čerpanie RF v sume 443,99 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 27.6.2012 v sume 11.775,50 eur.
 • Príjem RF v sume 9.576,39 eur (prebytok z roku 2011), zostatok zo dňa 27.6.2012 v sume 12.219,49 eur .
 • Príjem RF v sume 0,37 eur (úroky z účtu RF), zostatok zo dňa 1.1.2012 v sume 2.643,10 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.767,30 eur (elektrifikácia zberného dvora), zostatok zo dňa 29.12.2011 v sume 2.642,73 eur.
 • Príjem RF v sume 1.000 eur (vratka – dar na ozvučenie miestneho cintorína), zostatok zo dňa 29.12.2011 v sume 4.410,03 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.435,50 eur (ozvučenie miestneho cintorína), zostatok zo dňa 30.9.2011 v sume 3.410,03 eur.
 • Príjem RF v sume 4.545,44 eur (prebytok z roku 2010), zostatok zo dňa 30.9.2011 v sume 4.845,53 eur.


 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.5.2022, 7:36:20

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 50
TÝŽDEŇ: 896
CELKOM: 166698