Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Rezervný fond obce

 

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, vytvára obec rezervný fond (RF) najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu.  Na základe uvedeného ustanovenia chceme pravidelne informovať verejnosť o výške rezervného fondu obce Slaská a o jeho použití. O použití rezervného fondu rozhoduje vždy výlučne obecné zastupiteľstvo.

 • Čerpanie RF v sume 1.012,05 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 26.3.2024 v sume 18.505,09 eur.
 • Príjem RF  v  sume 11.879,32 eur  (prebytok za rok 2022),  zostatok  zo  dňa   24.10.2023  v sume 19.517,14 eur.
 • Čerpanie RF v sume 8.200,00 eur (oplotenie detského ihriska RODINKA), zostatok zo dňa 17.10.2023 v sume 7.637,82 eur.
 • Čerpanie RF v sume 14.460,64 eur (spolufinancovanie detského ihriska RODINKA), zostatok zo dňa 28.12.2022 v sume 15.837,82 eur.
 • Príjem RF v sume  10.659,22 eur (prebytok za rok 2021), zostatok zo dňa 30.5.2022 v sume 30.298,46 eur.
 • Čerpanie RF v sume 6.200,00 eur (územný plán), zostatok zo dňa 30.5.2022 v sume 19.392,24 eur.
 • Čerpanie RF v sume 12.135,00 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 11.10.2021 v sume 25.839,24 eur.
 • Príjem RF v sume  24.148,85 eur (prebytok za rok 2020), zostatok zo dňa 8.10.2021 v sume 37.974,24 eur.
 • Príjem RF v sume 9.428,15 eur (prebytok za rok 2019), zostatok zo dňa 18.9.2020 v sume  13.825,39 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.920,00 eur (financovanie zapracovania zmien návrhu UPN obce),  zostatok zo dňa 21.10.2019 v sume 4.397,24 eur.
 • Príjem RF v sume 4.924.74 eur (prebytok za rok 2018), zostatok zo dňa 21.10.2019 v sume  6.317,24 eur.
 • Čerpanie RF v sume 4.515,00 eur (spolufinancovanie projektu EÚ),zostatok zo dňa 26.3.2019 v sume 1.392,50 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.944,06 eur (rekonštrukcia miestnej komunikácie - Hlboká), zostatok zo dňa 30.11.2018 v sume 5.907,50 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.400,00 eur (zhodnotenie mostného telesa), zostatok zo dňa 31.11.2018 v sume 8.851,56 eur.
 • Čerpanie RF v sume 5.038,70 eur (asfaltovanie miestnych komunikácií), zostatok zo dňa 13.11.2018 v sume 11.251,56 eur.
 • Čerpanie RF v sume 10.180,20 eur (spolufinancovanie projektu EÚ), zostatok zo dňa 19.10.2018 v sume 16.290,26 eur.
 • Príjem RF v sume 23.074,09 eur (prebytok za rok 2017), zostatok zo dňa 27.6.2018 v sume 26.470,46 eur.
 • Čerpanie RF v sume 3.699,00 eur. (nákup traktorovej kosačky STIGA), zostatok zo dňa 6.7.2017 v sume 3.396,37 eur.
 • Príjem RF v sume 4.723,32 eur (prebytok za rok 2016), zostatok zo dňa 6.7.2017 v sume 7.095,37 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.200,00 eur (VO projektu – Nákup technológie na zberný dvor), zostatok zo dňa 29.12.2016 v sume 2.372,05 eur.
 • Príjem RF v sume 3.303,01 eur (prebytok z roku 2015), zostatok zo dňa 29.12.2016 v sume 3.572,05 eur.
 • Čerpanie RF v sume 170,40 eur (spolufinancovanie projektu – Kamerový systém), zostatok zo dňa 18.12.2015 v sume 269,04 eur.
 • Čerpanie RF v sume 5.489,92 eur (spolufinancovanie projektu – Protipovodňové opatrenia), zostatok zo dňa 18.12.2015 v sume 439,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 9.340,08 eur (spolufinancovanie projektu – Protipovodňové opatrenia), zostatok zo dňa 1.12.2015 v sume 5.929,36 eur.
 • Čerpanie RF v sume 7.440,00 eur (financovanie technického projektu – Modernizácia domu smútku a okolia), zostatok  zo dňa 30.10.2015 v sume 15.269,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.498,36 eur (spolufinancovanie projektu – Kamerový systém), zostatok zo dňa 12.10.2015 v sume 22.709,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 15 000,40 eur (projekt potoka), zostatok zo dňa 31.12.2015  v sume 269,04 eur.
 • Čerpanie RF v sume 8938,36 eur (kamerový systém, projekt dom smútku), zostatok zo dňa 31.10.2015  v sume 15.269,44 eur.
 • Príjem RF v sume 8.301,91 eur (prebytok z roku 2014), zostatok zo dňa 28.7.2015 v sume 24.207,80 eur.
 • Príjem RF v sume 5.761,46 eur (vrátenie prebytku z finančných operácií za rok 2013) zostatok zo dňa 7.7.2014 v sume 15.905,89 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.860,00 eur (výmena podlahy javiska v KD), zostatok zo dňa 31.12.2013  v sume 10.144,43 eur.
 • Príjem RF v sume 4.440,11 eur (prebytok z roku 2012), zostatok zo dňa 10.9.2013 v sume 13.004,43 eur.
 • Čerpanie RF v sume 168,00 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 15.7.2013 v sume 8.564,32 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.685,73 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 10.7.2013 v sume 8.732,32 eur.
 • Čerpanie RF v sume 317,07 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 28.6.2013 v sume 10.418,05 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.596,06 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 21.6.2013 v sume 10.735,12 eur.
 • Príjem RF v sume 10.000,00 eur (prebytok z roku 2012), zostatok zo dňa 20.6.2013 v sume 12.331,18 eur.
 • Čerpanie RF v sume 329,46 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 31.12.2012 v sume 2.331,18 eur.
 • Čerpanie RF v sume 166,47 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 20.11.2012 v sume 2.660,64 eur.
 • Čerpanie RF v sume 75,57 eur (účtovné vyrovnanie s rokom 2011), zostatok zo dňa 20.11.2012 v sume 2.827,11 eur.
 • Čerpanie RF v sume 6.000 eur (projektová dokumentácia na miestny potok), zostatok v sume 2.902,68 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.306,32 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 4.10.2012 v sume 8.902,68 eur.
 • Čerpanie RF v sume 566,50 eur (geometrický plán miestnej komunikácie – Dolina), zostatok zo dňa 4.10.2012 v sume 11.209 eur.
 • Čerpanie RF v sume 443,99 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 27.6.2012 v sume 11.775,50 eur.
 • Príjem RF v sume 9.576,39 eur (prebytok z roku 2011), zostatok zo dňa 27.6.2012 v sume 12.219,49 eur .
 • Príjem RF v sume 0,37 eur (úroky z účtu RF), zostatok zo dňa 1.1.2012 v sume 2.643,10 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.767,30 eur (elektrifikácia zberného dvora), zostatok zo dňa 29.12.2011 v sume 2.642,73 eur.
 • Príjem RF v sume 1.000 eur (vratka – dar na ozvučenie miestneho cintorína), zostatok zo dňa 29.12.2011 v sume 4.410,03 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.435,50 eur (ozvučenie miestneho cintorína), zostatok zo dňa 30.9.2011 v sume 3.410,03 eur.
 • Príjem RF v sume 4.545,44 eur (prebytok z roku 2010), zostatok zo dňa 30.9.2011 v sume 4.845,53 eur.


 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 22.4.2024, 1:38:08

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:13
TÝŽDEŇ:13
CELKOM:288729