Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Aktuálny dlh

Aktuálny dlh obce k 31.5.2024 je v sume 27 345,99 Eur.

Dlh obce k 30.04.2024 bol v sume 27 955,99 Eur.
Dlh obce k 31.03.2024 bol v sume 28 495,99 Eur.
Dlh obce k 29.02.2024 bol v sume 29 095,99 Eur.
Dlh obce k 31.01.2024 bol v sume 29 695,99 Eur.
Dlh obce k 31.12.2023 bol v sume 30 295,99 Eur.
Dlh obce k 30.11.2023 bol v sume 31 395,99 Eur.
Dlh obce k 31.10.2023 bol v sume 31 945,99 Eur.
Dlh obce k 30.09.2023 bol v sume 33 045,99 Eur.
Dlh obce k 31.08.2023 bol v sume 33 045,99 Eur.
Dlh obce k 31.07.2023 bol v sume 33 595,99 Eur.
Dlh obce k 30.06.2023 bol v sume 34 145,99 Eur.
Dlh obce k 31.05.2023 bol v sume 34 695,99 Eur.
Dlh obce k 30.04.2023 bol v sume 35 245,99 Eur.
Dlh obce k 31.03.2023 bol v sume 35 795,99 Eur.
Dlh obce k 28.02.2023 bol v sume 36 345,99 Eur.
Dlh obce k 31.01.2023 bol v sume 36 895,99 Eur.
Dlh obce k 31.12.2022 bol v sume 37 495,99 Eur.
Dlh obce k 30.11.2022 bol v sume 38 045,99 Eur.
Dlh obce k 31.10.2022 bol v sume 38 595,99 Eur.
Dlh obce k 30.09.2022 bol v sume 39 145,99 Eur.
Dlh obce k 31.08.2022 bol v sume 39 695,99 Eur.
Dlh obce k 31.07.2022 bol v sume 40 245,99 Eur.
Dlh obce k 30.06.2022 bol v sume 41 345,99 Eur.
Dlh obce k 31.05.2022 bol v sume 41 345,99 Eur.
Dlh obce k 30.04.2022 bol v sume 41 895,99 Eur.
Dlh obce k 31.03.2022 bol v sume 42 445,99 Eur.
Dlh obce k 28.02.2022 bol v sume 42 995,99 Eur.
Dlh obce k 31.01.2022 bol v sume 43 515,99 Eur
Dlh obce k 31.12.2021 bol v sume 44 015,99 Eur
Dlh obce k 30.11.2021 bol v sume 44 015,99 Eur.
Dlh obce k 31.10.2021 bol v sume 44 426,12 Eur.
Dlh obce k 30.09.2021 bol v sume 45 530,15 Eur.
Dlh obce k 31.08.2021 bol v sume 44 411,96 Eur.
Dlh obce k 31.07.2021 bol v sume 45 411,96 Eur.
Dlh obce k 30.06.2021 bol v sume 35 223,02 Eur.
Dlh obce k 31.05.2021 bol v sume 12 387,63 Eur.
Dlh obce k 30.04.2021 bol v sume 13 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.03.2021 bol v sume 14 387,63 Eur.
Dlh obce k 28.02.2021 bol v sume 15 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.01.2021 bol v sume 16 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.12.2020 bol v sume 17 387,63 Eur.
Dlh obce k 30.11.2020 bol v sume 18 887,63 Eur 
Dlh obce k 31.10.2020 bol v sume 19 387,63 Eur
Dlh obce k 30.09.2020 bol v sume 20 387,63 Eur
Dlh obce k 31.08.2020 bol v sume 21 387,63 Eur
Dlh obce k 31.07.2020 bol v sume 22 387,63 Eur
Dlh obce k 30.06.2020 bol v sume 23 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.05.2020 bol v sume 24 387,63 Eur
Dlh obce k 30.04.2020 bol v sume 25 387,63 Eur
Dlh obce k 31.03.2020 bol v sume 26 387,63 Eur
Dlh obce k 28.02.2020 bol v sume 27 387,63 Eur
Dlh obce k 31.01.2020 bol  v sume 28 387,63 Eur
Dlh obce k 31.12.2019 bol  v sume 29 387,63 Eur
Dlh obce k 30.11.2019 bol  v sume 29 887,63 Eur
Dlh obce k 31.10.2019 bol  v sume 30 387,63 Eur
Dlh obce k 30.09.2019 bol  v sume 30 887,63 Eur
Dlh obce k 31.08.2019 bol v sume  22 387,63 Eur
Dlh obce k 31.07.2019 bol v sume 12 910, 13 Eur
Dlh obce k 30.06.2019 bol v sume  13 410,13 Eur
Dlh obce k 31.05.2019 bol v sume 13 910,13 Eur.
Dlh obce k 30.04.2019 bol v sume 14 410,13 Eur.
Dlh obce k 31.03.2019 bol v sume 14 910,13 Eur.
Dlh obce k 28.02.2019 bol v sume 19 925,13 Eur
Dlh obce k 31.01.2019 bol v sume 15 910,13 Eur.
Dlh obce k 31.12.2018 bol v sume 16 410,13Eu
Dlh obce k 30.11.2018 bol v sume 16 910,13Eu
Dlh obce k 31.10.2018 bol v sume 17 560,86Eur.
Dlh obce k 30.09.2018 bol v sume 18 953,35Eur.
Dlh obce k 31.08.2018 bol v sume 20 296,53 Eur.
Dlh obce k 31.07.2018 bol v sume 21 639,71 Eur.
Dlh obce k 30.06.2018 bol v sume 22 982,89 Eur.
Dlh obce k 31.05.2018 bol v sume  24 326,07 Eur.
Dlh obce k 30.04.2018 bol v sume  25 669,25 Eur.
Dlh obce k 31.03.2018 bol v sume  27 012,43 Eur.
Dlh obce k 28.02.2018 bol v sume  28 355,61 Eur.
Dlh obce k 31.01.2018 bol v sume  29 698,79 Eur.
Dlh obce k 31.12.2017 bol v sume  31 041,97 Eur.
Dlh obce k 30.11.2017 bol v sume  32 385,39 Eur.
Dlh obce k 31.10.2017 bol v sume  33 728,33 Eur.
Dlh obce k 30.09.2017 bol v sume  35 071,51 Eur.
Dlh obce k 31.08.2017 bol v sume  36 414,69 Eur.
Dlh obce k 31.07.2017 bol v sume  37 757,87 Eur.
Dlh obce k 30.06.2017 bol v sume  39 101,05 Eur.
Dlh obce k 31.05.2017 bol v sume  40 444,23 Eur.
Dlh obce k 30.04.2017 bol v sume  41 787,41 Eur.
Dlh obce k 31.03.2017 bol v sume  43 130,59 Eur.
Dlh obce k 28.02.2017 bol v sume  44 473,77 Eur.
Dlh obce k 31.01.2017 bol v sume  45 816,95 Eur.
Dlh obce k 31.12.2016 bol v sume  47 160,13 Eur.
Dlh obce k 30.11.2016 bol v sume  55 710,63 Eur.
Dlh obce k 31.10.2016 bol v sume  46 410,67 Eur
Dlh obce k 30.09.2016 bol v sume  47 610,67 Eur.
Dlh obce k 31.08.2016 bol v sume  48 810,13 Eur.
Dlh obce k 31.07.2016 bol v sume  50 029,34 Eur.
Dlh obce k 30.06.2016 bol v sume  51 210,73Eur.
Dlh obce k 31.05.2016 bol v sume  965 208,55 Eur.
Dlh obce k 30.04.2016 bol v sume  966 988,72 Eur.
Dlh obce k 31.03.2016 bol v sume 968 248,55 Eur.
Dlh obce k 29.02.2016 bol v sume  968 852,72 Eur.
Dlh obce k 31.01.2016 bol v sume  970 559,27 Eur.
Dlh obce k 31.12.2015 bol v sume  971 532,16 Eur.
Dlh obce k 30.11.2015 bol v sume 34 910,13 Eur.
Dlh obce k 31.10.2015 bol v sume 35 410,13 Eur.
Dlh obce k 30.9.2015 bol v sume 35 910,13 Eur.
Dlh obce k 31.8.2015 bol v sume 36 410,13 Eur.
Dlh obce k 31.7.2015 bol v sume 36 910,13 Eur.
Dlh obce k 30.6.2015 bol v sume 37 410,13 Eur.
Dlh obce k 31.5.2015 bol v sume 26 358,79 Eur.
Dlh obce k 30.4.2015 bol v sume 26 858,79 Eur.
Dlh obce k 31.3.2015 bol v sume 27 358,79 Eur.
Dlh obce k 28.2.2015 bol v sume 27 858,79 Eur.
Dlh obce k 31.1. 2015 bol v sume 28 358,79 Eur.
Dlh obce k 31.12.2014 bol v sume 27 868,70 Eur.
Dlh obce k 30.11.2014 bol v sume 28 368,70 Eur.
Dlh obce k 31.10.2014 bol v sume 28 868,70 Eur.
Dlh obce k 30.9.2014 bol v sume 28 637,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2014 bol v sume 29 137,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2014 bol v sume 29 637,00 Eur.
Dlh obce k 30.6.2014 bol v sume 29 360,00 Eur.
Dlh obce k 31.5.2014 bol v sume 29 860,00 Eur.
Dlh obce k 30.4.2014 bol v sume 29 860,00 Eur
Dlh obce k 31.3.2014  bol v sume  00,00 Eur.
Dlh obce k 28.2.2014  bol v sume  00,00 Eur. 
Dlh obce k 31.1.2014  bol v sume  00,00 Eur.   
Dlh obce k 31.12.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.11.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.10.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.9.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.6.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.5.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.4.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.3.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 28.2.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.1.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.12.2012 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.11.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.10.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.9.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.6.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.5.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.4.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.3.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 29.2.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.1.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.12.2011 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 14.12.2011 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.11.2011 bol v sume 129.334,00 Eur.
Dlh obce k 31.10.2011 bol v sume 129.667,00 Eur.
Dlh obce k 30.9.2011 bol v sume 130.000,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2011 bol v sume 130.000,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2011 bol v sume 130.038,84 Eur.
Dlh obce k 30.6.2011 bol v sume 130.370,84 Eur.
Dlh obce k 31.5.2011 bol v sume 130.702,84 Eur.
Dlh obce k 29.4.2011 bol v sume 131.034,84 Eur.
Dlh obce k 31.3.2011 bol v sume 131.366,84 Eur.
Dlh obce k 28.2.2011 bol v sume 131.698,84 Eur.
Dlh obce k 31.1.2011 bol v sume 132.030,84 Eur.
Dlh obce k 31.12.2010 bol v sume 145.430,84 Eur.
Dlh obce k 30.11.2010 bol v sume 132.712,84 Eur.
Dlh obce k 31.10.2010 bol v sume 133.044,84 Eur.
Dlh obce k 30.9.2010 bol v sume 133.376,84 Eur.
Dlh obce k 31.8.2010 bol v sume 133.708,84 Eur.
Dlh obce k 31.7.2010 bol v sume 4.040,84 Eur.
Dlh obce k 30.6.2010 bol v sume 4.372,84 Eur.
Dlh obce k 31.5.2010 bol v sume 4.704,84 Eur.
Dlh obce k 30.4.2010 bol v sume 5.036,84 Eur.
Dlh obce k 31.3.2010 bol v sume 5.368,84 Eur.
Dlh obce k 28.2.2010 bol v sume 5.700,84 Eur
Dlh obce k 31.1.2010 bol v sume 6.032,84 Eur

Informácia je aktualizovaná podľa výpisov z úverového účtu.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Dátum a čas

Dnes je piatok, 21.6.2024, 21:34:46

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:3
DNES:200
TÝŽDEŇ:1132
CELKOM:305212