Obec Slaská
Obec Slaská

Aktuálny dlh

Aktuálny dlh obce k 30.04.2022 je v sume 41 895,99 Eur.

Dlh obce k 31.03.2022 bol v sume 42 445,99 Eur.
Dlh obce k 28.02.2022 bol v sume 42 995,99 Eur.
Dlh obce k 31.01.2022 bol v sume 43 515,99 Eur
Dlh obce k 31.12.2021 bol v sume 44 015,99 Eur
Dlh obce k 30.11.2021 bol v sume 44 015,99 Eur.
Dlh obce k 31.10.2021 bol v sume 44 426,12 Eur.
Dlh obce k 30.09.2021 bol v sume 45 530,15 Eur.
Dlh obce k 31.08.2021 bol v sume 44 411,96 Eur.
Dlh obce k 31.07.2021 bol v sume 45 411,96 Eur.
Dlh obce k 30.06.2021 bol v sume 35 223,02 Eur.
Dlh obce k 31.05.2021 bol v sume 12 387,63 Eur.
Dlh obce k 30.04.2021 bol v sume 13 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.03.2021 bol v sume 14 387,63 Eur.
Dlh obce k 28.02.2021 bol v sume 15 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.01.2021 bol v sume 16 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.12.2020 bol v sume 17 387,63 Eur.
Dlh obce k 30.11.2020 bol v sume 18 887,63 Eur 
Dlh obce k 31.10.2020 bol v sume 19 387,63 Eur
Dlh obce k 30.09.2020 bol v sume 20 387,63 Eur
Dlh obce k 31.08.2020 bol v sume 21 387,63 Eur
Dlh obce k 31.07.2020 bol v sume 22 387,63 Eur
Dlh obce k 30.06.2020 bol v sume 23 387,63 Eur.
Dlh obce k 31.05.2020 bol v sume 24 387,63 Eur
Dlh obce k 30.04.2020 bol v sume 25 387,63 Eur
Dlh obce k 31.03.2020 bol v sume 26 387,63 Eur
Dlh obce k 28.02.2020 bol v sume 27 387,63 Eur
Dlh obce k 31.01.2020 bol  v sume 28 387,63 Eur
Dlh obce k 31.12.2019 bol  v sume 29 387,63 Eur
Dlh obce k 30.11.2019 bol  v sume 29 887,63 Eur
Dlh obce k 31.10.2019 bol  v sume 30 387,63 Eur
Dlh obce k 30.09.2019 bol  v sume 30 887,63 Eur
Dlh obce k 31.08.2019 bol v sume  22 387,63 Eur
Dlh obce k 31.07.2019 bol v sume 12 910, 13 Eur
Dlh obce k 30.06.2019 bol v sume  13 410,13 Eur
Dlh obce k 31.05.2019 bol v sume 13 910,13 Eur.
Dlh obce k 30.04.2019 bol v sume 14 410,13 Eur.
Dlh obce k 31.03.2019 bol v sume 14 910,13 Eur.
Dlh obce k 28.02.2019 bol v sume 19 925,13 Eur
Dlh obce k 31.01.2019 bol v sume 15 910,13 Eur.
Dlh obce k 31.12.2018 bol v sume 16 410,13Eu
Dlh obce k 30.11.2018 bol v sume 16 910,13Eu
Dlh obce k 31.10.2018 bol v sume 17 560,86Eur.
Dlh obce k 30.09.2018 bol v sume 18 953,35Eur.
Dlh obce k 31.08.2018 bol v sume 20 296,53 Eur.
Dlh obce k 31.07.2018 bol v sume 21 639,71 Eur.
Dlh obce k 30.06.2018 bol v sume 22 982,89 Eur.
Dlh obce k 31.05.2018 bol v sume  24 326,07 Eur.
Dlh obce k 30.04.2018 bol v sume  25 669,25 Eur.
Dlh obce k 31.03.2018 bol v sume  27 012,43 Eur.
Dlh obce k 28.02.2018 bol v sume  28 355,61 Eur.
Dlh obce k 31.01.2018 bol v sume  29 698,79 Eur.
Dlh obce k 31.12.2017 bol v sume  31 041,97 Eur.
Dlh obce k 30.11.2017 bol v sume  32 385,39 Eur.
Dlh obce k 31.10.2017 bol v sume  33 728,33 Eur.
Dlh obce k 30.09.2017 bol v sume  35 071,51 Eur.
Dlh obce k 31.08.2017 bol v sume  36 414,69 Eur.
Dlh obce k 31.07.2017 bol v sume  37 757,87 Eur.
Dlh obce k 30.06.2017 bol v sume  39 101,05 Eur.
Dlh obce k 31.05.2017 bol v sume  40 444,23 Eur.
Dlh obce k 30.04.2017 bol v sume  41 787,41 Eur.
Dlh obce k 31.03.2017 bol v sume  43 130,59 Eur.
Dlh obce k 28.02.2017 bol v sume  44 473,77 Eur.
Dlh obce k 31.01.2017 bol v sume  45 816,95 Eur.
Dlh obce k 31.12.2016 bol v sume  47 160,13 Eur.
Dlh obce k 30.11.2016 bol v sume  55 710,63 Eur.
Dlh obce k 31.10.2016 bol v sume  46 410,67 Eur
Dlh obce k 30.09.2016 bol v sume  47 610,67 Eur.
Dlh obce k 31.08.2016 bol v sume  48 810,13 Eur.
Dlh obce k 31.07.2016 bol v sume  50 029,34 Eur.
Dlh obce k 30.06.2016 bol v sume  51 210,73Eur.
Dlh obce k 31.05.2016 bol v sume  965 208,55 Eur.
Dlh obce k 30.04.2016 bol v sume  966 988,72 Eur.
Dlh obce k 31.03.2016 bol v sume 968 248,55 Eur.
Dlh obce k 29.02.2016 bol v sume  968 852,72 Eur.
Dlh obce k 31.01.2016 bol v sume  970 559,27 Eur.
Dlh obce k 31.12.2015 bol v sume  971 532,16 Eur.
Dlh obce k 30.11.2015 bol v sume 34 910,13 Eur.
Dlh obce k 31.10.2015 bol v sume 35 410,13 Eur.
Dlh obce k 30.9.2015 bol v sume 35 910,13 Eur.
Dlh obce k 31.8.2015 bol v sume 36 410,13 Eur.
Dlh obce k 31.7.2015 bol v sume 36 910,13 Eur.
Dlh obce k 30.6.2015 bol v sume 37 410,13 Eur.
Dlh obce k 31.5.2015 bol v sume 26 358,79 Eur.
Dlh obce k 30.4.2015 bol v sume 26 858,79 Eur.
Dlh obce k 31.3.2015 bol v sume 27 358,79 Eur.
Dlh obce k 28.2.2015 bol v sume 27 858,79 Eur.
Dlh obce k 31.1. 2015 bol v sume 28 358,79 Eur.
Dlh obce k 31.12.2014 bol v sume 27 868,70 Eur.
Dlh obce k 30.11.2014 bol v sume 28 368,70 Eur.
Dlh obce k 31.10.2014 bol v sume 28 868,70 Eur.
Dlh obce k 30.9.2014 bol v sume 28 637,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2014 bol v sume 29 137,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2014 bol v sume 29 637,00 Eur.
Dlh obce k 30.6.2014 bol v sume 29 360,00 Eur.
Dlh obce k 31.5.2014 bol v sume 29 860,00 Eur.
Dlh obce k 30.4.2014 bol v sume 29 860,00 Eur
Dlh obce k 31.3.2014  bol v sume  00,00 Eur.
Dlh obce k 28.2.2014  bol v sume  00,00 Eur. 
Dlh obce k 31.1.2014  bol v sume  00,00 Eur.   
Dlh obce k 31.12.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.11.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.10.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.9.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.6.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.5.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.4.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.3.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 28.2.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.1.2013 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 31.12.2012 bol v sume 00,00 Eur.
Dlh obce k 30.11.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.10.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.9.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.6.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.5.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.4.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.3.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 29.2.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.1.2012 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 31.12.2011 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 14.12.2011 bol v sume 0,00 Eur.
Dlh obce k 30.11.2011 bol v sume 129.334,00 Eur.
Dlh obce k 31.10.2011 bol v sume 129.667,00 Eur.
Dlh obce k 30.9.2011 bol v sume 130.000,00 Eur.
Dlh obce k 31.8.2011 bol v sume 130.000,00 Eur.
Dlh obce k 31.7.2011 bol v sume 130.038,84 Eur.
Dlh obce k 30.6.2011 bol v sume 130.370,84 Eur.
Dlh obce k 31.5.2011 bol v sume 130.702,84 Eur.
Dlh obce k 29.4.2011 bol v sume 131.034,84 Eur.
Dlh obce k 31.3.2011 bol v sume 131.366,84 Eur.
Dlh obce k 28.2.2011 bol v sume 131.698,84 Eur.
Dlh obce k 31.1.2011 bol v sume 132.030,84 Eur.
Dlh obce k 31.12.2010 bol v sume 145.430,84 Eur.
Dlh obce k 30.11.2010 bol v sume 132.712,84 Eur.
Dlh obce k 31.10.2010 bol v sume 133.044,84 Eur.
Dlh obce k 30.9.2010 bol v sume 133.376,84 Eur.
Dlh obce k 31.8.2010 bol v sume 133.708,84 Eur.
Dlh obce k 31.7.2010 bol v sume 4.040,84 Eur.
Dlh obce k 30.6.2010 bol v sume 4.372,84 Eur.
Dlh obce k 31.5.2010 bol v sume 4.704,84 Eur.
Dlh obce k 30.4.2010 bol v sume 5.036,84 Eur.
Dlh obce k 31.3.2010 bol v sume 5.368,84 Eur.
Dlh obce k 28.2.2010 bol v sume 5.700,84 Eur
Dlh obce k 31.1.2010 bol v sume 6.032,84 Eur

Informácia je aktualizovaná podľa výpisov z úverového účtu.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.5.2022, 7:13:25

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 48
TÝŽDEŇ: 894
CELKOM: 166696