Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Zákaz vypaľovania porastov, bylín kríkov a stromov

Zákaz vypaľovania porastov, bylín kríkov a stromov 1

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom upozorňuje občanov na zákaz vypaľovania porastov, bylín kríkov a stromov.

Každoročné štatistiky požiarovosti ukazujú, že napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období a zákazu vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov ľudia túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú. Dôkazom sú štatistiky požiarovosti za posledné roky. V územnej pôsobnosti Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom (okresy Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica) vzniklo v roku 2023 celkovo 49 požiarov s priamou škodou 260 460€.
Jednou z príčin vzniku požiaru bolo i spomínané vypaľovanie a spaľovanie trávnatých porastov. Aj vypaľovanie porastov alebo spaľovanie horľavých látok na malom priestore môže zapríčiniť rozsiahly požiar. Oheň na otvorenom priestore sa šíri veľmi rýchlo a to najmä vplyvom priaznivých poveternostných podmienok. Svojimi rozmermi a rýchlosťou môže spôsobiť škody nielen na majetku a životnom prostredí - ekologické straty, ako je strata veľkej časti lesa, chránených porastov a bylín a úhyn chránených živočíchov, ale tiež i straty na ľudských životoch.
Vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi č. 314/2001 Z.z. prísne zakázané v každom období, nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331 €, resp. v blokovom konaní do výšky 100 € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.
Občania by sa mali oboznámiť aj so všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve, pričom v niektorých prípadoch ho aj zakazujú!
Preto chceme touto cestou upozorniť na zásady, ktoré je fyzická osoba pri spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve povinná dodržiavať a to najmä:
 nespaľovať trávnaté porasty, lístie a odpad zo záhrad v čase vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!
 v prípade spaľovanie je potrebné sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania,
 ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
 zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa (vodu, lopaty a iné pomôcky a náradie),
 vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania
 po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas
V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami (voda, lopaty a iné pomôcky a náradie) alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia. Požiar, ktorý vznikne v ťažko prístupnom teréne (napr. kopcovitom, členitom a pod.) alebo za veterného počasia, sa môže veľmi rýchlo rozšíriť na veľkú plochu a vlastnými prostriedkami ho už nie je možné uhasiť. V takomto prípade je potrebné okamžite volať linku Hasičského a záchranného zboru - 150, prípadne linku tiesňového volania – 112!!!

Dátum vloženia: 26. 3. 2024 10:12

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Nina, Fortunát, Fortunáta

Dátum a čas

Dnes je piatok, 12.7.2024, 22:31:56

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:316
TÝŽDEŇ:1636
CELKOM:311052