Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zaburinenie pozemkov - upozornenie 1

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín.

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ( ďalej v texte len „správny orgán“) ako príslušný orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy") týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

 

Ten, kto svojou nečinnosťou spôsobí zaburinenie poľnohospodárskeho pozemku, alebo nepoľnohospodárskeho pozemku v blízkosti poľnohospodárskeho pozemku, prípadne nesplní povinnosť uloženú správnym orgánom, dopustí sa podľa § 25 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy priestupku (fyzická osoba) alebo podľa § 26 zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy správneho deliktu (právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ) , pričom môže uložiť pokutu za priestupok fyzickej osobe až do výšky 330 € a právnickej osobe za každý hektár poľnohospodárskej pôdy od 166 € do 33 200 € .

 

Na základe uvedeného správny orgán vyzýva všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov na dodržiavanie zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín na neobrábaných pozemkoch, ich udržiavaním v nezaburinenom stave, pravidelným a včasným kosením a odstraňovaním burín, a tým predchádzať výskytu a šíreniu burín na susedné pozemky. Zanedbávanie starostlivosti o poľnohospodársku pôdu, výskyt a následné šírenie burín na poľnohospodárskej aj nepoľnohospodárskej pôde má každoročne za následok vznik veľkých škôd na kvalite pôdy a zberaných plodinách, ohrozuje ekologickú stabilitu územia, narúša estetický vzhľad krajiny, ale najmä zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiarov. Vzhľadom na závažnosť tejto problematiky, bude orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy aj tento rok kontrolovať plnenie povinností , ustanovených zákonom o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy , podľa vypracovaného harmonogramu. Podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení obec pri výkone samosprávy utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a chráni životné prostredie. Podľa § 5 ods. 8 toho zákona v záujme plnenia úloh obec spolupracuje s orgánmi štátu.

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Prílohy

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.pdf

Zaburinenie pozemkov - upozornenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,82 kB
Dátum vloženia: 17. 5. 2024 13:14

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Dátum a čas

Dnes je piatok, 21.6.2024, 22:28:31

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:216
TÝŽDEŇ:1148
CELKOM:305228