Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Podmienky držania psov na území obce Slaská

drzanie psa

V zmysle  Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Slaská majú občania povinnosti, ktoré z tohto nariadenia vyplývajú

V zmysle  Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Slaská majú občania povinnosti, ktoré z tohto nariadenia vyplývajú. Stáva sa však, že občania sa nedostanú k týmto informáciám, aj keď sú zverejnené na obecnej webovej stránke www.slaska.sk, alebo pri každodenných povinnostiach pozabudnú, čo musia splniť. Z týchto dôvodov pripomíname, čo si držiteľ psa musí splniť.

Zaevidovanie  psa

Vlastník psa, ktorý je starší ako 6 mesiacov musí psa prihlásiť do evidencie psov na obecnom úrade.

Do evidencie sa zapisuje:

 • - evidenčné číslo psa (pridelí obecný úrad),
 • - tetovacie číslo, alebo údaj o čipovaní psa ,ak ho pes má,
 • - meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
 • - vek psa,
 • - rasa,
 • - farba,
 • - výška v kohútiku,
 • - miesto chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území obce zdržiava , ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
 • - skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý, alebo vyprovokovaný, ak psa držiteľ nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi.

Odhlásenie z evidencie

 • - úhyn psa alebo strata psa (na túto skutočnosť občania zabúdajú),
 • - predaj.

Každý držiteľ psa je povinný  nahlásiť zmenu skutočností do 30 dní od zmeny.

Obecný úrad na základe prihlásenia psa vydá držiteľovi psa evidenčnú známku s číslom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Túto je vhodné  umiestniť na obojok psa. Pri zmene údajov, odcudzení, zničení alebo strate známky je držiteľ psa povinný túto skutočnosť oznámiť Obecnému úradu v Slaskej. V tomto prípade sa mu vydá za úhradu náhradná známka.

Obecný úrad v minulosti vydával evidenčné známky pre psa s označením roku, v ktorom zaplatil daň za psa. Od januára 2019 sa pristúpilo k zmenám. Držiteľ psa dostane evidenčnú známku s číslom a táto bude platiť, pokiaľ sa vlastníkovi nevydá nová známka z dôvodov  uvedených v tomto článku. Žiadame preto občanov, aby si splnili svoju povinnosť a zaevidovali alebo odhlásili svojho psa z evidencie.

V roku 2018 bola schválená novela zákona o veterinárnej starostlivosti. Okrem predefinovania zvieraťa z veci na živého tvora prináša aj novinku v podobe povinného čipovania a registrácie každého psíka. Označenie psa mikročipom vykonáva iba veterinárny lekár. Čip sa aplikuje ako injekcia do podkožia obvykle na ľavej strane krku psa. Aplikácia sa následne potvrdí čítačkou, ktorá zobrazí číslo čipu a to uvedie veterinárny lekár do očkovacieho preukazu alebo pasu psa.

Registrácia psov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat, čo je digitálna báza. Do registra bude potrebné zaevidovať psíka do 24 hodín od začipovania. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psíka je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra.

Zvieratá  narodené do 31. 8. 2018 musia byť začipované najneskôr do 31.10.2019. Avšak pri zmene majiteľa , musí byť pes čipovaný ešte pred zmenou. Šteniatka najneskôr do 12 týždňov veku. Podľa zákona by cena za čipovania nemala byť vyššia ako 10 eur. K tomu sa pripočítava cena za samotný čip a registráciu. Ak sa majiteľ psa nachádza v hmotnej núdzi alebo je poberateľom minimálneho dôchodku, tak túto čiastku za neho uhradí štát. Ak majiteľ nedá psa začipovať, môže dostať pokutu 50 eur.

Povinnosťou majiteľa psa je aj nahlásiť zmenu údajov, či úhyn zvieraťa, pretože pri nedodržaní týchto povinností mu hrozí  pokuta od 500 do 1 200 eur, a v prípade podnikateľov alebo právnických osôb to môže byť 400 až 3 500 eur. Čipovanie je dôležité, pretože vďaka nemu môže majiteľ nájsť svojho strateného psa.

Zároveň upozorňujeme držiteľov psov, že verejné priestranstvá nachádzajúce sa pred rodinnými domami a pri iných stavbách nie sú vyhradené na psie exkrementy. Pribúdajú nám sťažnosti, že niektorí občania vypúšťajú psov na malú chvíľu len za účelom, aby tieto psy vykonali svoje potreby mimo ich dvora na verejných priestranstvách väčšinou pred domami iných občanov, resp. že niektorí občania venčia psy pred rodinnými domami iných spoluobčanov, avšak psie exkrementy už následne neodstránia. Preto upozorňujeme držiteľov psov, aby sa takéhoto konania zdržali, resp. aby následne psie exkrementy odstránili z verejných priestranstiev a neznepríjemňovali nimi život iným spoluobčanom. Za pochopenie ďakujeme.

drzanie psa


  

Dátum vloženia: 14. 2. 2019 15:16

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Nina, Fortunát, Fortunáta

Dátum a čas

Dnes je piatok, 12.7.2024, 21:55:22

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:313
TÝŽDEŇ:1633
CELKOM:311049