Obec Slaská
Obec Slaská

Aktuality

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie 1

Oznámenie o prerušení dodávky elektrickej energie

Dátum: 2. 10. 2023

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že dňa 6.10.2023 (piatok) bude z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.,

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine v obci 1

Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

Dátum: 19. 9. 2023

Projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020

#

V obci bol videný medveď

Dátum: 13. 9. 2023

Upozorňujeme širokú verejnosť, že včera 12.9.2023 v čase o 19,15 hod. bola pred obcou Slaská v lesnom poraste Dúbrava videná medvedica s tromi mláďatami.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. vyhlasuje generálny pardon

Dátum: 7. 9. 2023

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. začína  v rámci svojej pôsobnosti s podrobnou kontrolou odberných miest,  ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu, avšak nemajú uzavretú zmluvu a za uskutočnené plnenia dodávateľovi neplatia.

Spúšťame novú  službu na informovanie občanov 1

Spúšťame novú službu na informovanie občanov

Dátum: 3. 8. 2023

Obec Slaská spúšta pre vás službu Munipolis, vďaka ktorej s vami teraz môžeme komunikovať moderne a efektívne. Občania, ktorí sa do systému Munipolis zaregistrujú, od nás budú dostávať dôležité informácie o dianí v obci, a to prostredníctvom SMS, e-mailov alebo správ do aplikácie.

Nové stoly v sále kultúrneho domu 1

Nové stoly v sále kultúrneho domu

Dátum: 20. 7. 2023

Do inventáru kultúrneho domu pribudlo 20 ks nových stolov.

Zaburinenie pozemkov 1

Zaburinenie pozemkov

Dátum: 22. 5. 2023

Okresný úrad Žiar nad Hronom, pozemkový a lesný odbor ako príslušný štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy-

Polícia SR - Upozorňuje 1

Polícia SR - Upozorňuje

Dátum: 31. 3. 2023

S TÝMITO PODVODMI SA ROZTRHLO VRECE
NEDÁVAJTE PODVODNÍKOM ÚDAJE ZO SVOJEJ PLATOBNEJ KARTY

Ak správne triedime, svet je krajší! 1

Ak správne triedime, svet je krajší!

Dátum: 21. 2. 2023

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

Africký mor ošípaných - upozornenie 1

Africký mor ošípaných - upozornenie

Dátum: 6. 2. 2023

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy afrického moru ošípaných u diviakov v katastri Tekovské Nemce dňa 01.02.2023.

Základná škola Janova Lehota - informuje 1

Základná škola Janova Lehota - informuje

Dátum: 15. 1. 2023

Základná škola Janova Lehota a FK Pohronie pripravujú spoločný projekt zameraný na rozvoj športu a pohybu detí od 5 rokov.

2 balík inflačnej pomoci 1

2 balík inflačnej pomoci

Dátum: 14. 11. 2022

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu.

Obchodovanie s poľnohospodárskou pôdou 1

Obchodovanie s poľnohospodárskou pôdou

Dátum: 22. 10. 2022

V apríli sa našou obcou začali šíriť poštové zásielky ponúkajúce možnosť predaja poľnohospodárskej pôdy.

Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém od 01.09.2022 1

Informácia o prechode výplaty finančnej pomoci pre odídencov Ukrajiny z medzinárodného na vnútroštátny systém od 01.09.2022

Dátum: 20. 9. 2022

Úrad komisára OSN pre utečencov, Detský fond OSN a Medzinárodná federácia Červeného kríža poskytovali krátkodobú prechodnú finan. pomoc ľuďom, ktorí opustili územie Ukrajiny kvôli ozbrojenému konfliktu  pri uspokojovaní základných životných podmienok pri  ich pobyte na Slovensku od 1.5.-31.8.2022

Darovanie krvi 1

Darovanie krvi

Dátum: 23. 6. 2022

Darovať krv môžete prísť na hematologicko – transfúziologické oddelenie nemocnice Svet zdravia, a.s. v Žiari nad Hronom každý pracovný utorok v čase od 06:00 - 09:00 hod..

Certifikát - ENVIPAK 1

Certifikát - ENVIPAK

Dátum: 22. 6. 2022

Vďaka separácií má naša obec podiel na celkovej úspore produkcie CO2.

Výskyt afrického moru ošípaných u diviaka – upozornenie 1

Výskyt afrického moru ošípaných u diviaka – upozornenie

Dátum: 10. 6. 2022

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom ( ďalej len „RVPS ZH“ ), z dôvodu informovanosti chovateľov, Vám predkladá informáciu o potvrdení výskytu nákazy afrického moru ošípaných u uhynutého diviaka v katastri Teplá, medzi obcami Repište, Sklené Teplice a Podhorie dňa 09.6.2022.

Deň detí  bol plný smiechu a radosti 1

Deň detí bol plný smiechu a radosti

Dátum: 30. 5. 2022

Obec už tradične organizuje veľkú oslavu pre všetky deti pri príležitosti ich medzinárodného dňa. Po dvojročnej nútenej pandemickej prestávke sme sa s tými najmenšími mohli stretnúť opäť.

V Slaskej sa vysadí zeleň za tisíce eur 1

V Slaskej sa vysadí zeleň za tisíce eur

Dátum: 23. 5. 2022

Obec Slaská sa v minulosti uchádzala o získanie finančných prostriedkov na výsadbu zelene a to prostredníctvom projektu „Zelené obce Slovenska“.

UPOZORNENIE - Podivné ponuky na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy  1

UPOZORNENIE - Podivné ponuky na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy

Dátum: 27. 4. 2022

Touto cestou chceme upozorniť vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v k.ú. Slaská, aby boli obozretní pri ponukách na odkúpenie poľnohospodárskej pôdy, ktoré si nachádzajú tento týždeň v poštových schránkach.

Financovanie odpadového hospodárstva za rok 2021 3

Financovanie odpadového hospodárstva za rok 2021

Dátum: 12. 4. 2022

Okrem harmonogramu odvozov komunálneho zmesového odpadu a plastového odpadu zverejňujeme na webovom sídle www.slaska.sk aj aktuálne pravidlá separácie v obci, mieru triedenia odpadov za každý rok, aktuálny stav odpadového účtu v banke a bilanciu príjmov a výdavkov za príslušný kalendárny rok

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 31. 3. 2022

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Polícia varuje pred podvodníkmi 1

Polícia varuje pred podvodníkmi

Dátum: 31. 3. 2022

Polícia upozorňuje občanov na podvody páchané na senioroch.

Fašiangy tento rok opäť boli a boli veselé 1

Fašiangy tento rok opäť boli a boli veselé

Dátum: 28. 2. 2022

Fašiangy, Turíce Veľká noc ide, kto nemá kožúška, zima mu bude....
Toto sú slová tej najznámejšej fašiangovej pesničky. A veru sa aj našou Slaskou ozývala. V sobotu 26.2.2022 sa u nás konal fašiang.

Upozornenie - zber kuchynského odpadu 1

Upozornenie - zber kuchynského odpadu

Dátum: 28. 7. 2021

Upozorňujeme občanov, že zberné nádoby určené na zber použitých olejov a tukov slúžia len na zber uvedených olejov a tukov.

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 1

Odhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 12. 7. 2021

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/200

 Zaburinenie pozemkov - upozornenie  1

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Dátum: 12. 5. 2021

Dôrazné upozornenie na povinnosť kosiť a udržiavať záhrady, pasienky a ornú pôdu a tým zabrániť šíreniu burín na poľnohospodárskej pôde.

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zber použitých jedlých olejov a tukov 1

Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zber použitých jedlých olejov a tukov

Dátum: 7. 5. 2021

Od 1.5.2021 sme v obci zaviedli zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a zber použitých jedlých olejov a tukov.

Sociálna poisťovňa informuje 1

Sociálna poisťovňa informuje

Dátum: 23. 2. 2021

Sociálna poisťovňa oznamuje, že v súvislosti s prijatými opatreniami v boji proti pandémii všetky pobočky Sociálnej poisťovne vybavujú klientov aj naďalej v tzv. červenom režime. Opatrenia sú platné od 04. januára 2021 do odvolania.

Upozornenie - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny  1

Upozornenie - Úrad práce sociálnych vecí a rodiny

Dátum: 3. 11. 2020

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami dávame do pozornosti aktuálne úradné hodiny na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a na jeho pracoviskách.

Tlačová správa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 1

Tlačová správa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dátum: 26. 10. 2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov.

Koronavírus - vyhlásenie núdzový stav 1

Koronavírus - vyhlásenie núdzový stav

Dátum: 1. 10. 2020

Vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí dňa 30.9.2020 vyhlásila núdzový stav v krajine.

Mimoriadna zmena cestovného poriadku-SAD ZV 1

Mimoriadna zmena cestovného poriadku-SAD ZV

Dátum: 11. 5. 2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „ŠKOLSKÉ PRÁZDNINY" -
o z n á m e n i e

#

Koronavírus - ÚVZ SR nové opatrenia

Dátum: 22. 4. 2020

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 a pandémie ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11. 03. 2020 generálnym riaditeľom Svetovej zdravotníckej organizácie nariaďuje na základe záverov z rokovania Ústredného krízového štábu zo dňa 21. apríla 2020 podľa § 48 ods. 4 písm. a), c), e) a j) zákona č. 355/2007 Z. z. tieto opatrenia:

Koronavírus-nove opatrenie- statna karantena 1

Koronavírus-nove opatrenie- statna karantena

Dátum: 20. 4. 2020

V prílohe nájdete nové opatrenie ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia zo dňa 17.04.2020 účinné od 20.04.2020 od 7.00 h do odvolania.

Koronavírus-rozšírený núdzový stav 1

Koronavírus-rozšírený núdzový stav

Dátum: 18. 4. 2020

V prílohe nájdete uznesenie vlády Slovenskej republiky k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.

Okresné riaditeľstvo PZ v  Žiari nad Hronom upozorňuje seniorov 1

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom upozorňuje seniorov

Dátum: 6. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo PZ v Žiari nad Hronom zverejňuje za účelom zabezpečenia ochrany seniorov pred podvodníkmi, ktorí sa pod rôznymi vymyslenými legendami, zámienkami snažia od seniorov vylákať ich celoživotné úspory, nevnímajúc zneužívanie vzniknutej situácie súvisiacej s ochorením COVID - 19, leták s odporúčaniami ako sa chrániť pred podvodníkmi.

Bezplatná donáška potravín pre seniorov 1

Bezplatná donáška potravín pre seniorov

Dátum: 6. 4. 2020

Banskobystrický samosprávny kraj spustil bezplatnú donášku potravín pre seniorov, dnes rozširujeme službu na celý Banskobystrický kraj.

Zmena cestovného poriadku 1

Zmena cestovného poriadku

Dátum: 1. 4. 2020

V mene Banskobystrického samosprávneho kraja vás informujeme o zmenách cestovných poriadkov liniek prímestskej autobusovej dopravy v režime nazvanom „Sobota Plus", ktoré vstúpia do platnosti od 2.4.2020.

UPSVaR - Zmena úradných hodín  1

UPSVaR - Zmena úradných hodín

Dátum: 1. 4. 2020

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žiar nad Hronom oznamuje klientom a občanom, že s účinnosťou od 1.4.2020 sa upravujú úradné hodiny pre klientov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny nasledovne :

Koronavírus - Call centrum pre poskytovanie informácií  1

Koronavírus - Call centrum pre poskytovanie informácií

Dátum: 30. 3. 2020

V priestoroch Okresného úradu Banská Bystrica je dňom 30.03.2020 zriadené Call centrum pre poskytovanie informácií k problematike koronavírusu.

Opatrenia obce - Žiar24 1

Opatrenia vybraných obci - Žiar24

Dátum: 27. 3. 2020

K nariadeniam vlády pridala obecná samospráva aj vlastné opatrenia. Všetkým občanom vedenie obce objednalo bavlnené ruško.
Viac v článku nižšie

#

Nové opatrenia vlády

Dátum: 25. 3. 2020

Ústredný krízový štáb schválil dôležité opatrenia, ktoré majú zamedziť šíreniu ochorenia COVID-19 na Slovensku.

Nákup potravín 1

Nákup potravín

Dátum: 25. 3. 2020

Obec Slaská oznamuje občanom, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou bude na požiadanie zabezpečovať v nasledujúcom období mimoriadny nákup a bezplatný rozvoz potravín pre osamelých dôchodcov a ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, resp. sú v karanténe.

Informácie pre rodičov-zápis do školy 2

Informácie pre rodičov-zápis do školy

Dátum: 25. 3. 2020

v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19 a opatreniami v oblasti školstva Vás žiadame o súčinnosť v oblasti informovania škôl a rodičov žiakov a žiačok.

Likvidácia bioodpadu  1

Likvidácia bioodpadu

Dátum: 18. 3. 2020

Oznamujeme občanom, že sa zakazuje svojvoľne vykladať bioodpad na verejné priestranstvá.
V najbližšom možnom termíne budú vyložené kontajnery, do ktorých bude možné bioodpad odovzdať a verejnosť bude o tom informovaná.

Koronavírus-odporúčania-karanéna 1

Koronavírus-odporúčania-karanténa

Dátum: 18. 3. 2020

V prílohe nájdete nové informácie ako aj nové odporúčania.

Slovenská pošta prijíma ďalšie ochranné opatrenia 2

Slovenská pošta prijíma ďalšie ochranné opatrenia

Dátum: 18. 3. 2020

Slovenská pošta oznamuje občanom, že od dnešného dňa až do odvolania je pozastavené doručovanie doporučených zásielok, úradných zásielok a poistených listov. Uvedené zásielky sa budú adresátom len oznamovať.

Aktualizácia opatrení štátu 1

Koronavírus-aktualizácia opatrení štátu

Dátum: 16. 3. 2020

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí schválila tvrdé opatrenia na zabránenie šírenia koronavírusu.

Vyhlásenie starostu obce k problematike nebezpečného vírusu. 2

Vyhlásenie starostu obce k problematike nebezpečného vírusu.

Dátum: 14. 3. 2020

Občania obce Slaská, aj iná verejnosť,
prosím o rešpektovanie situácie, v ktorej sa SR v súčasnosti nachádza a žiadam vás všetkých, aby ste skutočne návštevu nášho obecného úradu obmedzili na minimum.

SAD ZV - mimoriadna zmena cestovného poriadku-koronavírus 1

SAD ZV - mimoriadna zmena cestovného poriadku-koronavírus

Dátum: 13. 3. 2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku autobusových liniek prímestskej autobusovej dopravy zavedením režimu „školských prázdnin".

Upozornenie obecného úradu 1

Upozornenie obecného úradu

Dátum: 13. 3. 2020

Žiadame o rešpektovanie uvedeného upozornenia.

Opatrenia štátu-koronavírus 1

Opatrenia štátu-koronavírus

Dátum: 12. 3. 2020

Štát prijal tvrdé opatrenia proti koronavírusu. Prímestské linky v kraji budú premávať v prázdninovom režime

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje 1

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. oznamuje

Dátum: 11. 3. 2020

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica v záujme ochrany zdravia svojich zákazníkov, ako aj svojich zamestnancov na zákazníckych centrách, z dôvodu minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19 oznamuje, že do odvolania sú:

Zákaznícke centrá ZATVORENÉ

KORONAVÍRUS- usmernenie pre obce a mestá 2 usmernenie 1

KORONAVÍRUS- usmernenie pre obce a mestá 2 usmernenie

Dátum: 11. 3. 2020

Dávame Vám na vedomie druhé usmernenie pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia ÚKŠ dňa 9. marca 2020, ktoré nám bolo zaslané z MV SR prostredníctvom Koordinačného strediska IZS Žilina a vyhlášku hlavného hygienika. Riadťe sa podľa uvedených dokumentov!

Prejavy-Koronavírusu 1

Prejavy-Koronavírusu

Dátum: 9. 3. 2020

Ochorenie sa prejavuje kašľom, dýchavičnosťou, horúčkou, zápalom pľúc a v prípade komplikácií môže skončiť úmrtím. Inkubačný čas pri tomto type koronavírusu je dva až štrnásť dní, prenáša sa z človeka na človeka.

KORONAVÍRUS- usmernenie pre obce a mestá 1

KORONAVÍRUS- usmernenie pre obce a mestá

Dátum: 9. 3. 2020

Vážení občania, dávame Vám na vedomie usmernenie pre mestá a obce o opatreniach zo zasadnutia ÚKŠ dňa 6. marca 2020, ktoré nám bolo zaslané z MV SR prostredníctvom Koordinačného strediska IZS Žilina a vyhlášku hlavného hygienika. Riadťe sa podľa uvedených dokumentov!

erb

Miera triedenia odpadov za rok 2019

Dátum: 28. 2. 2020

v súlade s § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec Slaská zverejňuje nasledujúcu informáciu:

Koronavirus - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky  1

Koronavirus - Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky

Dátum: 28. 2. 2020

V prílohe nájdete usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky týkajúce sa akútneho respiračného syndrómu spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV.

Slaská nasadila poriadne tempo 1

Slaská nasadila poriadne tempo

Dátum: 22. 2. 2020

O pripravovaných projektoch našej obce sa viac dozviete v priloženom videu.

vtáčia chripka

Vtáčia chrípka

Dátum: 14. 2. 2020

RVPS Žiar nad Hronom upozorňuje na nasledovnú internetovú stránku, ktorá obsahuje informácie pre širokú verejnosť o vtáčej chrípke.

Povinnosti chovateľa hospodárskych zvierat 2020 1

Povinnosti chovateľa hospodárskych zvierat 2020

Dátum: 24. 1. 2020

Regionálna veterinárna a potravinová sprava Žiar nad Hronom predkladá v prílohe zákonné povinnosti chovateľov zvierat na úseku veterinárnej starostlivosti v roku 2020.
Viac informácií o povinnostiach pre chovateľov nájdete v prílohe.

Aktívna mamička 1

Aktívna mamička

Dátum: 21. 10. 2019

Občianka našej obce p. Bronislava Froncová si plní sny a popri rodičovských povinnostiach stíha vyrábať skvelé detské nosiče. Jej príbeh nájdete v priloženom linku.

#

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Dátum: 1. 7. 2019

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Žiari nad Hronom vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva lesného požiaru

volby do EP

Výsledky hlasovania v obci Slaská vo voľbách do EP - 2019

Dátum: 28. 5. 2019

Výsledky hlasovania v obci Slaská vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2019

stavanie maja

Stavanie mája 2019

Dátum: 2. 5. 2019

Stavanie mája v Slaskej 2019

ekasa

Finančná správa upozorňuje

Dátum: 1. 4. 2019

novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

poziarna zbrojnica

Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice začne od strechy

Dátum: 1. 3. 2019

Garáže sú potrebné pre novú strojnú techniku, ktorú obec získala cez eurofondy

dom na odkupenie

Obec sa pripravuje odkúpiť ďalší dom

Dátum: 28. 2. 2019

Medzi priority obce sa už v minulosti zaradilo postupné odkupovanie problémových domov

riesenie cintorina

Riešenie časti oplotenia cintorína

Dátum: 20. 2. 2019

Vzhľadom však na viaceré podnety od návštevníkov tohto pietneho miesta, ktorí sa sťažovali na prítomnosť divej zveri v areáli cintorína, sa obec rozhodla riešiť tento negatívny stav aj bez finančnej podpory z fondov EÚ

provizorna uprava cesty

Provizórna úprava miestnej komunikácie

Dátum: 19. 2. 2019

Cesta na Pílu je v zlom technickom stave už niekoľko rokov

adoptuj si strom

Adoptujte si strom

Dátum: 18. 2. 2019

Prichádzame s ponukou partnerstva pre občanov, ktoré by mohlo priniesť vytúžený výsledok v podobe vysadeného verejného priestranstva

nove osvetlenie

Radnica pripravuje modernizáciu verejného osvetlenia

Dátum: 17. 2. 2019

Slaská bude hľadať dodávateľa modernizácie verejného osvetlenia vo verejnom obstarávaní. Aj občania môžu navrhnúť miesta, kam by chceli lampy doplniť.

Lokalita DIELY už svieti a má funkčný aj rozhlas 2

Lokalita DIELY už svieti a má funkčný aj rozhlas

Dátum: 16. 2. 2019

K dnešnému dňu sú osvetlenie aj rozhlas funkčné a v plnej prevádzke

zelena slaska

Bude aj Slaská patriť medzi “Zelené obce Slovenska”?

Dátum: 15. 2. 2019

Veľa voľných plôch na výsadbu v obcí nie je, vedenie vytipovalo lokalitu, kde by mohla pribudnúť zeleň.

drzanie psa

Podmienky držania psov na území obce Slaská

Dátum: 14. 2. 2019

V zmysle  Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2012 o podmienkach držania psov na území obce Slaská majú občania povinnosti, ktoré z tohto nariadenia vyplývajú

svah pod cestou

Spevnenie svahu pod cestou

Dátum: 13. 2. 2019

Cesta tretej triedy v zákrute pri miestnom kostole nie je najbezpečnejšia a problémom sa stáva aj zosuv krajnice v tomto úseku

zastupkyňa starostu

Novou zástupkyňou starostu Slaskej je Miriam Ťahúňová

Dátum: 13. 2. 2019

Mojou ambíciou je pomôcť, kde sa pomôcť dá, nie napĺňať život funkciami, hovorí nová zástupkyňa starostu.

triedeny odpad

Príjem z kovov pokrýva časť výdavkov na likvidáciu odpadov

Dátum: 12. 2. 2019

Celkový príjem obce z odvozu kovov bude použitý na ďalšiu likvidáciu odpadov vzniknutých na území obce

projekt triedenia odpadu

Europrojekt bol ukončený a vyúčtovaný

Dátum: 11. 2. 2019

Projekt „Nákup technológie pre triedený  zber komunálnych odpadov v obci Slaská“ bol v tomto roku ukončený a zároveň aj vyúčtovaný

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Voľby 2023
 

Sviatok

Meniny má Viera, Blahomír, Placid, Blahomíra, Karitína, Placida

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 5.10.2023, 0:12:59

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:2
TÝŽDEŇ:1114
CELKOM:254152