Obec Slaská
Obec Slaská

2 balík inflačnej pomoci

2 balík inflačnej pomoci 1

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny začnú tento mesiac vyplácať vybraným skupinám obyvateľov 2. balík inflačnej pomoci. Cieľom je zmierniť následky narastajúcich cien energií a vysokej inflácie a pomôcť najzraniteľnejším zvládať zvýšené výdavky na bývanie, energie, či stravu.

Príspevky, ktoré budú vyplatené  na základe podania žiadosti zo strany klienta

Dňa 29.10.2022 nadobudlo účinnosť nariadenie vlády SR č. 353/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 103/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti dotácií v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v znení neskorších predpisov.

Žiadateľom o dotáciu na podporu humanitárnej pomoci je fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v SR.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne dotáciu na základe žiadosti podanej do 31.12.2022:

 • osobne alebo poštou na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého/prechodného pobytu;
 • elektronickými prostriedkami (e-mailom, pričom žiadosť je potrebné podpísať a vo forme skenu poslať na úrad) bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje.   
 1. Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre nezaopatrené dieťa, na ktoré je určená vyživovacia povinnosť rozhodnutím súdu najviac vo výške 150 EUR

Žiadateľom o dotáciu je rodič dieťaťa alebo plnoleté nezaopatrené dieťa, ktorý je prijímateľom súdom určeného výživného. Žiadateľom môže byť plnoleté nezaopatrené dieťa aj v prípade, keď rozhodnutím súdu nie je určené výživné poukazovať do jeho rúk, ale výživné je určené rodičovi.

 • Žiadateľ je povinný k  žiadosti predložiť posledné vykonateľné rozhodnutie súdu o určení vyživovacej povinnosti.
 • Rodič viacerých nezaopatrených detí so súdom určenou vyživovacou povinnosťou podáva len jednu žiadosť za všetky deti, na ktoré bola určená vyživovacia povinnosť najviac v sume 150 eur.
 1. Jednorazová dotácia vo výške 100 eur pre plnoletú fyzickú osobu, ktorej v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov

Žiadateľom o dotáciu je plnoletá fyzická osoba, ktorá bola rozhodnutím súdu zverená do:

 1. osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než rodiča alebo
 2. pestúnskej starostlivosti alebo
 3. poručníctva, ak sa poručník osobne staral o dieťa alebo
 4. starostlivosti rozhodnutím súdu nariadením neodkladného opatrenia, ak súd konal o zverení do náhradnej starostlivosti podľa bodu 1. – 3.

a tejto fyzickej osobe v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 z dôvodu nadobudnutia plnoletosti zaniklo zverenie do náhradnej starostlivosti.

 1. Jednorazová dotácia vo výške 100 Eur pre plnoletú fyzickú osobu, pre ktorú sa v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 vykonávali opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou, s výnimkou výkonu resocializačného programu

kontaktné údaje prvého kontaktu úradu.pdf (442.58 kB)
ZIADOST_o_dotaciu_ukoncenie_NS.pdf (902.46 kB)
ZIADOST_o_dotaciu_ukoncenie_vykonu_opatreni_v_CDR.pdf (808.18 kB)
ZIADOST_o_dotaciu_vyzivne_10-11-2022.pdf (786.27 kB)

 

Dátum vloženia: 14. 11. 2022 13:54

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Voľby 2023
 

Sviatok

Meniny má František, Edvin, Fraňo

Dátum a čas

Dnes je streda, 4.10.2023, 23:03:53

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:4
DNES:292
TÝŽDEŇ:1109
CELKOM:254147