Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Úradná tabuľa

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Ohlasovňa pobytov Obce Slaská v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že p ...viac...

Zverejnené 16.10.2018


 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Ohlasovňa pobytov Obce Slaská v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že p ...viac...

Zverejnené 16.10.2018


 

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Ohlasovňa pobytov Obce Slaská v zmysle § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov oznamuje, že p ...viac...

Zverejnené 16.10.2018


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

erb.png


Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších p ...viac...

Zverejnené 5.10.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Slaská

komunálne-voľby.jpg

Obec Slaská  uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregis ...viac...

Zverejnené 24.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Slaskej

komunálne-voľby.jpg

Obec Slaská  uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregis ...viac...

Zverejnené 24.9.2018


 

Volebná kampaň kandidátov v obci do 5000 obyvateľov

komunálne-voľby.jpg

Prehľad základných povinností nájdete v PDF súbore na stiahnutie. Ostatné povinnosti sú dostupné tu:  http://www.minv.sk/?oso18_kampansolo2
 
 
 
 
 
viac...

Zverejnené 5.9.2018


 

Doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

komunálne-voľby.jpg

Podľa § 169  zákona č. 180/2014 Z. z. do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a ...viac...

Zverejnené 23.8.2018


 

Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí

komunálne-voľby.jpg

V zmysle § 169, ods. 6 Zákona NR SR č. 180/2014  Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 
m e n u j e m
 < ...viac...

Zverejnené 23.8.2018


 

Zverejnenie počtu obyvateľov

komunálne-voľby.jpg

Obec Slaská v  zmysle  § 171 ods.9 a § 176 ods. 8 zákona č.180/2014 Z.z o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje, informáciu ...viac...

Zverejnené 17.8.2018


 

Určenie počtu poslancov a utvorenie volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

komunálne-voľby.jpg


OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018
 
Obecné  zastupiteľstvo v Slaskej podľa § 166 záko ...viac...

Zverejnené 15.8.2018


 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

logo volby.jpg

Obec Slaská v zmysle § 21 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  informáciu o podmienkach ...viac...

Zverejnené 11.7.2018


 

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Bc. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ...viac...

Zverejnené 16.3.2018


 

webygroup

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga


7825634

Úvodná stránka