Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Rezervný fond obce

Rezervný fond

V zmysle § 15 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, vytvára obec rezervný fond (RF) najmenej vo výške 10 % z prebytku rozpočtu.  Na základe uvedeného ustanovenia chceme pravidelne informovať verejnosť o výške rezervného fondu obce Slaská a o jeho použití. O použití rezervného fondu rozhoduje vždy výlučne obecné zastupiteľstvo.

 • Čerpanie RF v sume 5. 038,70 eur. ( Rekonštrukcia miestnej komunikácie) zostatok zo dňa 13.11.2018 v sume 7.651,56 eur.
 • Čerpanie RF 600 eur ( preklenutie obdobia) 
 • Čerpanie RF v sume 10. 180,20 eur. ( spolufinancovanie obce na  nákup technológie Zberný dvor v Slaskej) zostatok zo dňa 19.10.2018 v sume 13.290,26 eur.
 • Vrátenie finančnej hotovosti na účet RF 1200 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1. 680 eur. ( Externý manažment nákup technológie Zberný dvor v Slaskej) zostatok zo dňa 19.7.2018 v sume 22.270,46 eur.
 • Príjem RF v sume 21.814,09 eur. (Prebytok za rok 2017), zostatok zo dňa 30.6.2018 v sume 23.950,46 eur. 
 • Čerpanie RF v sume 1. 260 eur. ( Externý manažment nákup technológie Zberný dvor v Slaskej) zostatok zo dňa 5.2.2018 v sume 2.136,37 eur.
 • Čerpanie RF v sume 3.699 eur. ( Nákup traktorovej kosačky STIGA) zostatok zo dňa 6.7.2017 v sume 3.396,37 eur.
 • Príjem RF v sume 4.723,32 eur (prebytok za rok 2016) zostatok zo dňa 6.7.2017 v sume 7.095,37 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.200,00 eur (VO projektu – Nákup technológie na zberný dvor), zostatok zo dňa 29.12.2016 v sume 2.372,05 eur.
 • Príjem RF v sume 3.303,01 eur (prebytok z roku 2015), zostatok zo dňa 29.12.2016 v sume 3.572,05 eur.
 • Čerpanie RF v sume 170,40 eur (spolufinancovanie projektu – Kamerový systém), zostatok zo dňa 18.12.2015 v sume 269,04 eur.
 • Čerpanie RF v sume 5.489,92 eur (spolufinancovanie projektu – Protipovodňové opatrenia), zostatok zo dňa 18.12.2015 v sume 439,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 9.340,08 eur (spolufinancovanie projektu – Protipovodňové opatrenia), zostatok zo dňa 1.12.2015 v sume 5.929,36 eur.
 • Čerpanie RF v sume 7.440,00 eur (financovanie technického projektu – Modernizácia domu smútku a okolia), zostatok  zo dňa 30.10.2015 v sume 15.269,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.498,36 eur (spolufinancovanie projektu – Kamerový systém), zostatok zo dňa 12.10.2015 v sume 22.709,44 eur.
 • Čerpanie RF v sume 15 000,40 eur (projekt potoka), zostatok zo dňa 31.12.2015  v sume 269,04 eur.
 • Čerpanie RF v sume 8938,36 eur (kamerový systém, projekt dom smútku), zostatok zo dňa 31.10.2015  v sume 15.269,44 eur.
 • Príjem RF v sume 8.301,91 eur (prebytok z roku 2014), zostatok zo dňa 28.7.2015 v sume 24.207,80 eur.
 • Príjem RF v sume 5.761,46 eur (vrátenie prebytku z finančných operácií za rok 2013) zostatok zo dňa 7.7.2014 v sume 15.905,89 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.860,00 eur (výmena podlahy javiska v KD), zostatok zo dňa 31.12.2013  v sume 10.144,43 eur.
 • Príjem RF v sume 4.440,11 eur (prebytok z roku 2012), zostatok zo dňa 10.9.2013 v sume 13.004,43 eur.
 • Čerpanie RF v sume 168,00 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 15.7.2013 v sume 8.564,32 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.685,73 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 10.7.2013 v sume 8.732,32 eur.
 • Čerpanie RF v sume 317,07 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 28.6.2013 v sume 10.418,05 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.596,06 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 21.6.2013 v sume 10.735,12 eur.
 • Príjem RF v sume 10.000,00 eur (prebytok z roku 2012), zostatok zo dňa 20.6.2013 v sume 12.331,18 eur.
 • Čerpanie RF v sume 329,46 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 31.12.2012 v sume 2.331,18 eur.
 • Čerpanie RF v sume 166,47 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 20.11.2012 v sume 2.660,64 eur.
 • Čerpanie RF v sume 75,57 eur (účtovné vyrovnanie s rokom 2011), zostatok zo dňa 20.11.2012 v sume 2.827,11 eur.
 • Čerpanie RF v sume 6.000 eur (projektová dokumentácia na miestny potok), zostatok v sume 2.902,68 eur.
 • Čerpanie RF v sume 2.306,32 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 4.10.2012 v sume 8.902,68 eur.
 • Čerpanie RF v sume 566,50 eur (geometrický plán miestnej komunikácie – Dolina), zostatok zo dňa 4.10.2012 v sume 11.209 eur.
 • Čerpanie RF v sume 443,99 eur (nákup pozemkov), zostatok zo dňa 27.6.2012 v sume 11.775,50 eur.
 • Príjem RF v sume 9.576,39 eur (prebytok z roku 2011), zostatok zo dňa 27.6.2012 v sume 12.219,49 eur .
 • Príjem RF v sume 0,37 eur (úroky z účtu RF), zostatok zo dňa 1.1.2012 v sume 2.643,10 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.767,30 eur (elektrifikácia zberného dvora), zostatok zo dňa 29.12.2011 v sume 2.642,73 eur.
 • Príjem RF v sume 1.000 eur (vratka – dar na ozvučenie miestneho cintorína), zostatok zo dňa 29.12.2011 v sume 4.410,03 eur.
 • Čerpanie RF v sume 1.435,50 eur (ozvučenie miestneho cintorína), zostatok zo dňa 30.9.2011 v sume 3.410,03 eur.
 • Príjem RF v sume 4.545,44 eur (prebytok z roku 2010), zostatok zo dňa 30.9.2011 v sume 4.845,53 eur.

 

webygroup

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia


9154775

Úvodná stránka