Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Pravidlá separácie

PRAVIDLÁ   SEPARÁCIE  NA  ÚZEMÍ   OBCE   SLASKÁ - 2018

 

 

PLASTY

Pravidelný interval zberu: 1 x mesačne podľa zverejneného harmonogramu od rodinných domov.

Zber mimo intervalu: Počas celého roka v zbernom dvore po ohlásení sa na OcÚ.

 

KOVY

Voľný zber: Počas celého roka v zbernom dvore po ohlásení sa na OcÚ alebo v pristavených zberných kontajneroch na to určených, ktoré sa nachádzajú pri Konzume, pri Bytovke,  na Hrabí a pri bývalej MŠ.

 

PAPIER

Voľný zber: Počas celého roka v zbernom dvore po ohlásení sa na OcÚ.

 

SKLO

Voľný zber: Počas celého roka do pristaveného kontajnera pri zbernom dvore.

 

TETRAPAKY

Voľný zber: Počas celého roka v zbernom dvore po ohlásení sa na OcÚ alebo v pristavených zberných kontajneroch na to určených, ktoré sa nachádzajú pri Konzume, pri Bytovke,  na Hrabí a pri bývalej MŠ.

 

ELEKTRO ODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD

Pravidelný interval zberu: 3 x ročne v termínoch vyhlásených obcou do pristavenej mobilnej zberne pri OcÚ.

 

BIO ODPAD

Pravidelný interval zberu: Od jari do jesene len vo vyhlásených termínoch.

Zber mimo intervalu: Individuálne do kompostérov  doručených obcou, resp. na komunitnú kompostáreň po ohlásení sa na OcÚ.

 

KOMUNÁLNY ODPAD

Pravidelný interval zberu: 1 x za tri týždne v intervaloch zverejneného harmonogramu.

 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Voľný zber: Počas celého roka v zbernom dvore po ohlásení sa na OcÚ.

 

ŠATSTVO A TEXTÍLIE

Pravidelný interval zberu: 2 x ročne v termínoch vyhlásených obcou.

Zber mimo intervalu: Počas celého roka do pristaveného kontajnera pri zbernom dvore.

 

STAVEBNÝ ODPAD

Voľný zber: Počas celého roka v zbernom dvore po ohlásení sa na OcÚ. Prevzatie stavebného odpadu je podľa zákona spoplatnené. Cena 0,07€/kg.

DREVNÝ ODPAD (nábytok a pod.)

Voľný zber: Počas celého roka v zbernom dvore po ohlásení sa na OcÚ.

 

Prevádzka zberného dvora:

Na zberný dvor je možné uložiť len separovaný odpad. Drobný odpad, ktorý sa nedá vytriediť patrí do zbernej nádoby, ktorú vlastní každá domácnosť. Zberný dvor je k dispozícii každý pracovný deň od 7,00 hod. do 15,00 hod. s tým, že je nutné sa ohlásiť na obecnom úrade. Zároveň je zberný dvor otvorený každú sobotu od 11,00 hod. do 12,00 hod.. Je zakázané svojvoľne ukladať odpad pred zberný dvor mimo uvedeného času a bez ohlásenia sa na obecnom úrade.

 

 

Zmeny v separácii oproti roku 2017:

  • Zber plastov od 1.1.2018 vykonáva zberová spoločnosť a nie obec. Zberová spoločnosť bude zbierať len plasty.
  • Kovy a tetrapaky od 1.1.2018 nebude možné odovzdať spolu s plastovým odpadom. Tieto komodity je možné odovzdať na zbernom dvore alebo do zberných kontajnerov pristavených pri Konzume, pri Bytovke,  na Hrabí a pri bývalej MŠ.
  • Na základe protestu prokurátora bola obec nútená zosúladiť pravidlá zberu stavebného odpadu so zákonom a to zavedením poplatku za odovzdanie stavebného odpadu. Od 1.1.2018 sa odovzdanie stavebného odpadu spoplatňuje a to v cene 0,07€/kg.


 


 

webygroup

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria


10388031

Úvodná stránka