Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Pravidlá separácie

PLASTY
Zbiera sa: všetky plastové fólie a obaly, PET fľaše, polystyrén, hračky a pod.
Nezbiera sa: veľmi znečistené obaly z potravín, chemikálií a farieb.
Interval zberu: 1 x mesačne podľa zverejneného harmonogramu od rodinných domov.
Zber mimo intervalu: Cez pracovné dni v zbernom dvore po ohlásení na OcÚ.
Forma zberu: v plastových vreciach spred rodinných domov.


KOVY
Zbiera sa: plechovky, konzervy, vrchnáky, hliníkové fólie, kovové obaly (z paštét), alobal a pod.
Interval zberu: 1 x mesačne spolu s plastmi podľa zverejneného harmonogramu.
Zber mimo intervalu: Cez pracovné dni v zbernom dvore po ohlásení na OcÚ alebo celoročne v pristavených zberných nádobách na to určených, ktoré sa nachádzajú pri Konzume, pri bytovke a na Hrabí.
Forma zberu: v samostatnom plastovom vreci alebo v igelitovej taške.


PAPIER
Zbiera sa: noviny, časopisy, listy, zošity, letáky, kartóny a pod.
Nezbiera sa: mastný papier, použité servítky a vreckovky, znečistený papier.
Interval zberu: 2 x ročne v termínoch vyhlásených obcou od rodinných domov.
Zber mimo intervalu: Cez pracovné dni v zbernom dvore po ohlásení na OcÚ.
Forma zberu: v papierových vreciach, resp. zviazaný papier.


SKLO
Zbiera sa: sklenené fľaše, poháre, okenné sklá a iné sklené nádoby, dózy a pod.
Nezbiera sa: žiarovky, žiarivky, lepené sklá, autosklá, porcelán.
Interval zberu: nepretržite počas celého kalendárneho roka.
Forma zberu: individuálne podľa záujmu do pristaveného kontajnera pri zbernom dvore.


TETRAPAKY
Zbiera sa: kompozitné obaly – čisté nápojové kartóny od mliečnych výrobkov a iných nápojov.
Interval zberu: 1 x mesačne spolu s plastmi podľa zverejneného harmonogramu.
Zber mimo intervalu: Cez pracovné dni v zbernom dvore po ohlásení na OcÚ alebo celoročne v pristavených zberných nádobách na to určených, ktoré sa nachádzajú pri Konzume, pri bytovke a na Hrabí.
Forma zberu: v samostatnom plastovom vreci alebo v igelitovej taške.
 

ELEKTRO ODPAD A NEBEZPEČNÝ ODPAD
Zbiera sa: práčky, chladničky, televízory, elektrospotrebiče, batérie, žiarivky, výbojky, farby.
Interval zberu: 2 x ročne v termínoch vyhlásených obcou.
Forma zberu: individuálne podľa záujmu do pristavenej mobilnej zberne pri OcÚ.


BIO ODPAD
Zbiera sa: rozložiteľný odpad z kuchyne, tráva, lístie, konáre a pod.
Interval zberu: od jari do jesene len vo vyhlásených termínoch.
Zber mimo intervalu: Cez pracovné dni na komunitnej kompostárni po ohlásení sa na OcÚ.
Forma zberu: predovšetkým individuálne na vlastných kompostoch, resp. vo vreciach vyložených vo vyhlásených termínoch. V prípade konárov je nevyhnutné ich skrátiť na cca 1 m a zviazať.


KOMUNÁLNY ODPAD
Zbiera sa: iný odpad z domácností, ktorý nie je možné separovať.
Interval zberu: 1 x za tri týždne v intervaloch zverejneného harmonogramu.
Forma zberu: v zberných nádobách spred rodinných domov so zakúpeným žetónom.


VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD
Zbiera sa: nadrozmerný odpad, resp. stavebný odpad a pod.
Interval zberu: nepretržite počas celého kalendárneho roka.
Forma zberu: individuálne podľa záujmu do kontajnera na zbernom dvore po ohlásení na OcÚ.


ŠATSTVO A TEXTÍLIE
Zbiera sa: oblečenie, prikrývky, obliečky, deky a pod.
Nezbiera sa: topánky a veľmi znečistené a mokré šatstvo.
Interval zberu: 2 x ročne v termínoch vyhlásených obcou.
Forma zberu: individuálne podľa záujmu vo vreciach sústredených  v sále KD.


Poznámka:
Separovaný odpad bude možné odovzdať aj každú sobotu v čase od 11,00 hod. do 12,00 hod. v priestoroch zberného dvora. Poskytnutím tohto odberu cez deň pracovného pokoja chceme vyhovieť občanom, ktorí z dôvodu pracovných povinností nestihnú separovaný odpad odovzdať v určených termínoch, resp. na pravidelný zber zabudli. Len pripomíname, že v zbernom dvore je možné odovzdať len odpad, ktorý sa separuje. Ostatný komunálny odpad patrí do zberných nádob pri rodinných domoch, ktoré sa odvážajú v rámci žetónového systému.


Upozornenie:
Pri zbere jednotlivých komodít separovaného odpadu dôjde k dôkladnejšej kontrole, či odovzdané vrece skutočne obsahuje len separovaný odpad, ktorý sa v daný termín odváža. Ak sa zistí, že obsah vriec bude iný, vrecia nebudú z domácností odobraté a domácnosť bude sankcionovaná.


 

webygroup

dnes je: 17.11.2017

meniny má: Klaudia


6368338

Úvodná stránka