Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Praxou k zamestnaniuVytlačiť
 

„Praxou k zamestnaniu“ je národný projekt pre subjekty nevykonávajúce hospodársku činnosť. Hlavnou oprávnenou aktivitou projektu je poskytnutie finančných príspevkov na podporu mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto. Finančné príspevky poskytuje príslušný úrad práce,  v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto. Medzi oprávnených žiadateľov patrí aj obec, ak ako zamestnávateľ prijme na vytvorené pracovné miesto do pracovného pomeru uchádzača o zamestnanie z oprávnenej cieľovej skupiny. Cieľovú skupinu tvoria mladí ľudia, vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie vo veku do 25 rokov, ak sú v evidencii minimálne 3 mesiace, nepokračujú v procese vzdelávania a ani sa nezúčastňujú odbornej praxe. A potom sú to mladí ľudia do 29 rokov, ak sú v evidencii minimálne 6 mesiacov.

O takýto projekt prejavila záujem aj obec Slaská  a požiadala o príspevok na vytvorenie jedného pracovného miesta. Jej žiadosti bolo vyhovené a projekt bol schválený na maximálnu dobu a to 9 mesiacov. Celkové náklady na projekt predstavujú sumu 6805,56 eur, z toho bude v rámci projektu uhradená maximálna výška finančných príspevok v sume 6452,40 eur, zvyšná časť v sume 353,16 eur bude uhradená obcou ako jej spoluúčasť na uvedenom projekte.

Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov bola uzatvorená 26. októbra 2018 medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica a obcou Slaská. Na jej základe bolo od 1. novembra 2018 vytvorené pracovné miesto na pozíciu pracovníka na čistenie verených priestranstiev a od toho istého dňa bolo toto pracovné miesto aj obsadené na základe uzatvorenej pracovnej zmluvy. Obec sa snaží vždy využiť projekty zamestnania, ktoré úrad práce realizuje, čím dáva príležitosť uchádzačom o zamestnanie pracovať určitú dobu v obci a na druhej strane zlepšuje kvalitu bývania v obci úpravou verejných priestranstiev, ktorú vykonávajú takto získaní zamestnanci. V prípade, že v budúcnosti bude opäť aktívny akýkoľvek projekt zamestnania cez úrad práce, obec sa ho určite zúčastní.

46800985_1077333475767477_4556245528303632384_n.jpg


 
 

webygroup

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár


10436607

Úvodná stránka