Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Sociálne služby v Slaskej sú v súčasnosti orientované najmä na starších obyvateľovVytlačiť
 

sck1.jpg

sck2.jpgObecné zastupiteľstvo v júni schválilo Komunitný plán sociálnych služieb obce Slaská pre roky 2018 až 2022. Obec tento dokument doteraz nemala a jeho vypracovanie je povinnosť, ktorá vyplýva zo zákona. 

 

Obec prispieva na obedy

Cieľom komunitného plánovania je najmä posilňovanie sociálnej súdržnosti všetkých obyvateľov obce a predchádzanie sociálnemu vylúčeniu a sociálnej izolácii jednotlivcov a skupín. "Komunitný plán obce sa vypracúva v súlade s národnými prioritami rozvoja sociálnych služieb s ohľadom na miestne špecifiká a potreby," píše v dokumente jeho spracovateľ Jozef Vida.

Obec Slaská poskytuje v rámci sociálnych služieb dohľad nad nesvojprávnymi občanmi a vykonáva pre nich funkciu osobitného príjemcu sociálnych dávok.

Dôležitou sociálnou službou je aj príspevok obce na stravovanie pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov. "Slovenský Červený kríž dováža obedy dôchodcom, ktorí o donášku prejavia záujem, na obedy prispievame z obecného rozpočtu. Považujeme za dôležité, aby mali seniori pestrú stravu a nemuseli si každý deň variť," povedal starosta obce. Pri príležitosti októbra – mesiaca úcty k starším poskytuje obec okrem kultúrneho programu aj peňažnú poukážku na nákup v miestnej predajni Coop Jednota.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska - Slaská, ktorá organizuje pre seniorov kultúrno-spoločenské aktivity, má pre svoju činnosť vytvorené dobré technické a materiálne podmienky, vrátane každoročnej finančnej dotácie zo strany obce.

sck3.jpg

Návrhy môžu podávať aj obyvatelia

Komunitný plán však identifikuje aj nedostatky, samospráva napríklad nemá vypracované zásady poskytovania finančnej podpory pri narodení dieťaťa, neposkytuje ani príspevok žiakom a doriešená nie je ani bezbariérovosť pri obecných stavbách.

Dokument môže byť priebežne aktualizovaný. Obecné zastupiteľstvo musí minimálne raz ročne prerokovať Správu o sociálnej situácii v obci a podľa zistených skutočností budú môcť poslanci zistené požiadavky a návrhy do komunitného plánu obce doplniť. Na základe odporúčaní, ktoré vzišli z dokumentu, chce obec v krátkom čase riešiť príspevok pri narodení dieťaťa a bezbariérovosť. V dlhšom horizonte je vízia vidieckej materskej školy a vlastné zariadenie obce poskytujúce sociálne služby.

Celý dokument nájdete na webstránke obce www.slaska.sk v sekcii Dokumenty obce. Obyvatelia môžu svoje návrhy na sociálne služby adresovať obecnému úradu aj písomne alebo ústne do zápisu na obecnom úrade.

                                          Silver Jurtinus


 


 
 

webygroup

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár


10436642

Úvodná stránka