Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce SlaskáVytlačiť
 

vv.png
starosta Obce Slaská p. Daniel G e l i e n

Volebné obdobie: 2014 – 2018 
V Slaskej, dňa 3. augusta 2018
Číslo zasadnutia: 4/2018

 

 

P O Z V Á N K A

 

      V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Slaská,

 

 

ktoré sa uskutoční dňa 8. augusta (v stredu) 2018 o 17,00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

s týmto návrhom programu:

 

  1. Otvorenie.
  2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
  3. Určenie počtu poslancov na celé volebné obdobie 2018 - 2022.
  4. Určenie rozsahu výkonu  funkcie starostu obce na celé funkčné obdobie 2018 – 2022.
  5. Záver.

 

 

Mgr. Daniel G e l i e n

    starosta obce

 


 
 

webygroup

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár


10436641

Úvodná stránka