Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

POZVÁNKA na zasadnutie obecného zastupiteľstva Obce SlaskáVytlačiť
 

vv.png
starosta Obce Slaská p. Daniel G e l i e n 

Volebné obdobie: 2014 – 2018                                                                   

V Slaskej, dňa 9. marca 2018

Číslo zasadnutia: 1/2018

 

 

P O Z V Á N K A

 

      V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Slaská,

 

 

ktoré sa uskutoční dňa 15. marca (vo štvrtok) 2018 o 17,00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 3. Informácia hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 245/2017 až 262/2017.
 4. Informácia starostu obce o aktivitách OcÚ.
 5. Plnenie rozpočtu k 28.2.2018.
 6. Hlavná kontrolórka obce:
 • Správa o kontrolnej činnosti za rok 2017.
 • Správa o výsledkoch kontrol č. 1/2018/B.
 1. Žiadosti:
 • p. Milan Maslen o odkúpenie pozemku.
 1. Majetková agenda:
 • Návrh zámennej zmluvy (DUO GROUP, a.s. – Slaská).
 • Návrh kúpnej zmluvy (Slaská – Jozef Páleník).
 • Návrh kúpnej zmluvy (E. Indrová – Slaská).
 1. Modernizácia verejného osvetlenia.
 2. Rôzne.
 3. Diskusia.
 4. Záver.

 

 

Bc. Daniel G e l i e n, v. .r

      starosta obce

Súbor na stiahnutie K bodu c. 4.pdf K bodu c. 4.pdf (215.1 kB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 5.pdf K bodu c. 5.pdf (320.5 kB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 6A.pdf K bodu c. 6A.pdf (169.6 kB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 6B.pdf K bodu c. 6B.pdf (167.8 kB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 7.pdf K bodu c. 7.pdf (3.2 MB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 8A.pdf K bodu c. 8A.pdf (193.1 kB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 8B.pdf K bodu c. 8B.pdf (163.7 kB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 8C.pdf K bodu c. 8C.pdf (137 kB)
Súbor na stiahnutie K bodu c. 9.pdf K bodu c. 9.pdf (820.2 kB)

 
 

webygroup

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia


9153455

Úvodná stránka