Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Oznam o vybraní návrhu v rámci obchodnej verejnej súťaže 03/2017 Vytlačiť
 

vv.png

Obec Slaská ako vyhlasovateľ vyhlásila dňa 29.9.2017 obchodnú verejnú súťaž č. 03/2017 o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľností:

 

 • rodinný dom súp. č. 169, postavený na parcele C-KN 541/1, zapísaný na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • rodinný dom súp. č. 170, postavený na parcele C-KN 543/1, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • pivnica súp. č. 336, postavená na parcele C-KN 546, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 541/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, zapísaná na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 541/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2, zapísaná na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 543/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 543/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 544/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 545/1, záhrady o výmere 204 m2, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 545/2, záhrady o výmere 7 m2, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 546, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská.

 

V zmysle podmienok uvedenej obchodnej verejnej súťaže obec Slaská ako vyhlasovateľ oznamuje, že dňa 25.10.2017 bol vybraný najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Obecné zastupiteľstvo v Slaskej dňa 25.10.2017 uznesením č. 244/2017 schválilo predaj uvedených nehnuteľností v prospech kupujúceho – Milan Maslen, J. Kráľa 23, 965 01 Žiar nad Honom, za kúpnu cenu spolu v sume 22.000,00 eur.

 

V Slaskej, 26.10.2017


 
 

webygroup

dnes je: 17.10.2018

meniny má: Hedviga


7825568

Úvodná stránka