Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Jarné počasie a nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastovVytlačiť
 

Teplé a slnečné dní už prichádzajú a príroda sa plnou silou prebúdza zo zimného spánku. Jarné počasie však láka na prechádzky do prírody  i ľudí.  S rozpúšťaním snehu sa odkrývajú aj  pozostatky jesene v podobe uschnutej trávy, kríkov a lístia. Napriek zákazu sa ľudia často nechávajú v rámci  upratovania svojich pozemkov zlákať na vypaľovanie suchej trávy, lístia a kríkov na svojich pozemkoch a v záhradách. Vôbec si ale  neuvedomujú, že práve pri týchto činnostiach a v takomto počasí – v trvaní dlhodobého sucha, popr. veternom počasí, sa rapídne zvyšuje riziko vzniku požiarov. V dôsledku toho každoročne narastá počet vzniku požiarov a tým aj výška spôsobenej škody

Potvrdzujú to aj každoročné štatistiky požiarovosti v SR, že aj napriek neustálemu upozorňovaniu na zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov, či stromov občania túto činnosť a riziko s ňou spojené často podceňujú a hlavne porušujú! Zo  štatistiky požiarovosti za r. 2016 pre územia okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica vyplýva, že celkovo vzniklo 171 požiarov s priamou škodou 609 405 €, z toho v prírodnom prostredí vzniklo spolu 72 požiarov. Pri požiaroch došlo k zraneniu troch osôb.

 

V prípadoch dlhotrvajúceho sucha, zvýšeného výskytu požiarov a vysokého požiarneho nebezpečenstva vyhlasuje Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom  čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

 

Veľmi dôležité je tiež pripomenúť, že vypaľovanie porastov je podľa zákona o ochrane pred požiarmi prísne zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru! V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky 331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi  je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- € .

Občania by sa mali oboznámiť aj s všeobecne záväznými nariadeniami obce, ktoré upravujú aj spôsob spaľovania odpadov na voľnom priestranstve  a  v niektorých prípadoch ho aj  zakazujú! V prípade vyhlásenia zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov je akékoľvek spaľovanie na voľnom priestranstve zakázané!!!

Spaľovanie nie je jediný spôsob, ako sa zbaviť biologického odpadu. Je možné zbaviť sa ho napr. kompostovaním, ukladaním do špeciálnych kontajnerov, ktorých odvoz zabezpečuje obec  alebo ho priamo vyvážať do zberných dvorov.

    Aj touto cestou chceme ľudí upozorniť na niektoré zásady, ktoré je fyzická osoba   pri  spaľovaní horľavých látok na voľnom priestranstve  povinná dodržiavať:

  • sledovať klimatické podmienky, kontrolovať miesto spaľovania,
  • ukladať horľavé látky do upravených hromád tak, aby  neohrozovali svojim sálavým teplom alebo odlietajúcimi časticami okolie,
  • zabezpečiť potrebné množstvo hasiacich prostriedkov na zabránenie rozšírenia ohňa,
  • vykonávať neustále kontrolu miesta spaľovania,
  • po skončení vykonať dohasenie zvyškov po spaľovaní a preventívne kontrolovať okolie po určitý čas.

V prípade vzniku požiaru je občan povinný, ak je to v jeho silách, uhasiť požiar všetkými dostupnými prostriedkami a vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia sa.  V opačnom prípade je nevyhnutné okamžite volať linku tiesňového volania tel. č.  112 alebo priamo tiesňovú linku Hasičského a záchranného zboru tel. č. 150.

                                                          

 

                                                          

pplk. Ing. Slavomír Búci

vedúci oddelenia požiarnej prevencie                                                                                  Okresného riaditeľstva

Hasičského a záchranného zboru

Žiar nad Hronom

                                                                                                                                             


 
 

webygroup

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína


7448103

Úvodná stránka