Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Zmluvy

Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2019
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 16-28 z 28
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
13-2019Športový klub Slaská, Obecný úrad č. 17, 966 22 LutilaZmluva o poskytnutí finančnej dotáciePoskytunutie finančnej dotácie na zabezpečenie chodu Športového klubu Slaská3 500,00 €27.2.2019nestanovený
12-2019Galileo Corporation s.r.o.Čierna Voda 468, 925 06 Čierna VodaZmluva o spracovaní osobných údajovPredmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Strán pri spracovaní osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Sprostredkovateľovi v súvislosti s Prevádzkovou zmluvou pri využívaní Služieb.0,00 €20.2.2019nestanovený
11-2019Galileo Corporation s.r.o.Čierna Voda 468, 925 06 Čierna VodaZmluva o balíčku GDPR+ a certifikáte SSLPredmetom tejto zmluvy je rozšírenie redakčného systému na verziu GDPR+, zabezpečenie a nasadenie certifikátu SSL a zabezpečenie prevádzky GDPR+ a SSL Poskytovateľom na webe objednávateľa. 588,00 €20.2.2019nestanovený
10-2019Galileo Corporation s.r.o.Čierna Voda 468, 925 06 Čierna VodaZmluva o prevádzke webového sídlaPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť bezchybnú prevádzku redakčného systému a webového sídla objednávateľa www.slaska.sk 394,80 €20.2.2019nestanovený
9-2019Galileo Corporation s.r.o.Čierna Voda 468, 925 06 Čierna VodaZmluva o vytvorení webového sídlaPredmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre objednávateľa nižšie špecifikované dielo – webové sídlo s prezentáciou www.slaska.sk1 188,00 €20.2.2019nestanovený
8-2019H&B Business, s.r.o. ,Žerotínova bašta 15, 940 56 Nové ZámkyZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU č. 20190102/PRV/7.2.Záväzok Dodávateľa odplatne pre Objednávateľa zabezpečiť a vykonať v súvislosti s Projektom Objednávateľa Manažment projektu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.1 000,00 €7.2.2019nestanovený
7-2019Top privacy services s.r.o., Kollárova 73, 036 01 MartinZmluva č. 35/2019 o poskytovaní služieb Poskytovateľ sa zaväzuje na základe tejto zmluvy poskytovať pre objednávateľa služby a poradenstvo v oblasti zabezpečenia ochrany osobných údajov spracúvaných u objednávateľa GDPR0,00 €2.2.2019nestanovený
6-2019Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, BratislavaPoistná zmluvaHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla 302,68 €19.1.2019nestanovený
5-2019Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla25,07 €19.1.2019nestanovený
4-2019Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, BratislavaPoistná zmluvaHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla 839,26 €19.1.2019nestanovený
3-2019Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, BratislavaPoistná zmluvaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla25,07 €19.1.2019nestanovený
2-2019Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 01 ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účte v Prima banke Slovensko a.s.0,00 €18.1.2019nestanovený
1-2019Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 01 ŽilinaMunicipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 55/001/191.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie úveru bankou klientovi za podmienok dohodnutých zmluve50 000,00 €18.1.2019nestanovený
Položky 16-28 z 28
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2018
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 32
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
32-2018Marcela Eremiášová, Slaská č. 44, 96622Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 318,00 €28.12.2018nestanovený
31-2018Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad HronomZMLUVA O ZRIADENÍ SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADUzabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku0,00 €28.12.2018nestanovený
30-2018Wolf & Linden s. r. o., Medená ul. č. 7, 811 02 BratislavaMandátna zmluvaPoskytovanie právnych služieb v rozsahu dohodnutom s klientom pri poskytovaní kom-pletného právneho servisu 1 440,00 €22.12.201831.12.2019
29-2018Ing. Branislav Mikula, Slaská č. 23, 966 22Kúpna zmluvaKúpa, predaj pozemku 510,00 €20.12.2018nestanovený
28-2018Jozef Páleník, SNP 3/5, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti. 240,00 €14.12.2018nestanovený
27-2018Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, ŽilinaZmluva o zriadení vecného bremenaZriadenie vecného bremena v prospech spoločnosti Stredoslovenská distribučbá, a.s.0,00 €27.11.2018nestanovený
26-2018Nina Hricová,Golianovo 416, 951 08Kúpna zmluvaKúpa pozemku 613,98 €10.11.2018nestanovený
25-2018Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica,A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská ŠtiavnicaDohoda číslo: 18/27/054/125o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa,Účelom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytovaní finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto, v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“6 452,40 €30.10.201831.7.2019
24-2018Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, BratislavaNÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU PRÁVNICKÝCH OSÔB A PODNIKAJÚCICH FYZICKÝCH OSÔBPoistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb 294,67 €14.9.2018nestanovený
23-2018Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla (Autobonus)Havarijné postenie - UNC 871,11 €25.8.2018nestanovený
22-2018Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPovinné zmluvné poistenie - UNC41,86 €25.8.2018nestanovený
21-2018Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaHavarijné poistenie motorového a prípojného vozidla (Autobonus)Havarijné postenie - traktor1 200,01 €25.8.2018nestanovený
20-2018Komunálna poisťovňa, Štefánikova 17, 811 05 BratislavaPoistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidlaPovinné zmluvné poistenie - traktor41,86 €25.8.2018nestanovený
19-2018MUDr. Marcela Laiferová, K Lomu 5, 811 04 BratislavaZmluva o účinkovaníVystúpenie umelca pri príležitosti Október -mesiaca úcty k starším 1 000,00 €19.7.2018nestanovený
18-2018DUO GROUP, a.s., Nám. Matice slovenskej č. 8, 965 01 Žiar nad HronomZámenná zmluvaPrevod vlastníctva nehnuteľnosti - parcela C-KN 139/4, vedená ako ostatné plochy0,00 €19.7.2018nestanovený
Položky 1-15 z 32
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2017
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 20
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
20-2017Jaroslav Šedivý, Kyjevská 1536/7, NitraZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta č.5715,00 €16.12.2017nestanovený
19-2017Milan Maslen, Mierová 828/1, 966 81 ŽarnovicaKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností22 000,00 €30.11.2017nestanovený
18-2017ŽP EKO QELET a.s.,Československej armády 1694/4 036 01 MartinKúpna zmluvaPredaj odpadu podľa STN 420030 a STN 421331, farebné kovy, oceľový a liatinový odpad 0,00 €27.10.2017nestanovený
17-2017MOAD, s.r.o., Jesenná 6, 040 01 KošiceZmluva o dieloVypracovanie diela: Smernica pre verejné obstarávanie obce Slaská 200,00 €27.10.2017nestanovený
16-2017Marcela Eremiášová, Slaská č. 44, 966 22Zmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta č.4058,00 €25.10.2017nestanovený
15-2017Alica Roszypálková, ul. Dukelských hrdinov 51/3, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta č.78,00 €25.10.2017nestanovený
14-2017MP Profit PB, s.r.o., Hliníky 712/25, 017 01 Považská BystricaZmluva o manažmente projektuSpracovanie projektu v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o Nenávratný finančný príspevok pre opatrenie 70,00 €18.10.2017nestanovený
13-2017MAJA PRODUCTION s.r.o. zastúpenie REPETEZmluva o umeleckom výkone Umelecký výkon- vystúpenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším 750,00 €17.10.2017nestanovený
12-2017T-Consult Slovakia, a.s., Skuteckého 12, 974 01 Banská BystricaZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PORADENSTVEPoskytovanie služby externého projektového manažmentu k Projektu s názvom: „Nákup technológie pre triedený zber komunálnych odpadov v obci Slaská“,12 600,00 €11.10.2017nestanovený
11-2017ALUDATA s.r.o., Š. Moysesa 57/23, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o výrobe reklamných prvkov a poskytovaní reklamných a propagačných služieb vo vysielaní regionálnej televízie ATV a na internetových stránkach TVZIARPredmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vyrobiť a zabezpečiť odvysielanie, alebo uverejnenie propagačných a reklamných prvkov objednávateľa0,00 €28.9.2017nestanovený
10-2017COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo, Bystrická 44, 966 81 ŽarnovicaZmluva o reklameSponzorský príspevok na akciu MDD 201633,00 €1.6.2017nestanovený
9-2017Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce SlaskáZmluva o poskytnutí sponzorského príspevkuSponzorský príspevok, ktorý sa poskytne na uskutočnenie akcie - Medzinárodný deň detí 200,00 €25.5.2017nestanovený
8-2017Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 58, Banská ŠťiavnicaDohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov 574,92 €12.5.201731.10.2017
7-2017Športový klub Slaská, Obecný úrad č. 17, 966 22 LutilaZmluva o poskytnutí finančnej dotáciePoskytunutie finančnej dotácie na zabezpečenie chodu Športového klubu Slaská3 320,00 €30.3.2017nestanovený
6-2017PRO SLASKÁ, Slaská č. 17, 966 22 LutilaZmluva o poskytnutí finančnej dotáciePoskytnutie finančnej dotácie na dotáciu na úhradu nákladov spojených s vydaním knihy „Svätý Gál, Kristov pútnik“.1 000,00 €29.3.2017nestanovený
Položky 1-15 z 20
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2016
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 35
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
31-2016DUO GROUP, a.s., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o reklameZabezpečenie umiestnenia reklamy pre objednávateľa počas obdobia 5 rokov 1 500,00 €29.11.201631.12.2021
30-2016DUO GROUP, a.s., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o reklameZabezpečenie umiestnenia reklamy pre objednávateľa počas obdobia 5 rokov  610,00 €29.11.201631.12.2021
29-2016Prima banka Slovensko a.s., Hodžova 11, 010 11,ŽilinaZmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy (A) č. 55/001/16Poskytnutie úveru10 500,00 €11.11.2016nestanovený
28-2016Emília Hricová, Slaská č. 210, 966 22Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností. 336,00 €19.10.2016nestanovený
27-2016Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moysesa 46, Žiar nad HronomZmluva o poverení sprostredkovateľa spracúvaním osobných údajovPoverenie sprostredkovateľa prevádzkovateľom spracúvaním osobných údajov0,00 €11.10.2016nestanovený
26-2016Daňový úrad , pobočka Žiar nad Hronom, SNP 132, Žiar nad HronomDohoda o elektronickom doručovaníElektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom správcovi dane0,00 €6.10.2016nestanovený
25-2016Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 01, Banská ŠtiavnicaDOHODA číslo 16/27/052/222 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obciPredmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a poskytovaní finančného príspevku príjemcovi príspevku na úhradu časti nákladov na Strana 2 z 10 osobné ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi1 045,15 €9.9.201631.1.2017
24-2016Ján Petro a manželka Miriam Petrová, Slaská č. 30, 966 22 Lutila,Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti 393,00 €25.8.2016nestanovený
23-2016Milan Multán, Slaská č. 160, 966 22 LutilaKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností.1 818,00 €25.8.2016nestanovený
22-2016Stredoslovenská prevádzková vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, Banská BystricaZmluva o dodávke vody z verejného vodovoduDodávka vody verejným vodovodom0,00 €24.8.2016nestanovený
21-2016Milan Multán, Slaská č. 160, 966 22Kúpna zmluvaKúpa nehnuteľností 861,76 €23.8.2016nestanovený
20-2016EPIC Partner a.s., Dunajské nábrežie 14, Komárno 945 01Zmluva o manažmente verejného obstarávania Zabezpečenie a vykonanie verejného obstarávania pre výber dodávateľa v rámci projektu Objednávateľa „Obstaranie strojno-technologického zariadenia – Obec Slaská“ až po uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom v rozsahu jednej podlimitnej zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení1 200,00 €20.8.2016nestanovený
19-2016Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Nám. slobody 6, 810 05 BratislavaZmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na rok 2016poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu za účelom spracovania územnoplánovacej dokumentácie7 350,00 €20.7.2016nestanovený
18-2016Gemini Group s. r. o. Lamanského 18, 831 03 Bratislava ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBYPoskytovanie služby-vypracovať žiadosť o poskytnutie dotácie v rámci výzvy vyhlásenej envirofondom dňa 15.06.2016 pre oblasť podpory: Činnosť C4: Sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom pre rok 2016.  600,00 €1.7.2016nestanovený
17-2016COOP JEDNOTA ŽARNOVICA, spotrebné družstvo,Bystrická 44, 966 81 ŽarnovicaZmluva o reklameSponzorský príspevok na akciu MDD 201633,00 €27.5.2016nestanovený
Položky 1-15 z 35
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2015
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 49
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
49-2015Premier Consulting, spol. s r.o.Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZMLUVA O DIELOVyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 120,00 €24.12.2015nestanovený
48-2015Premier Consulting, spol. s r.o.Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZMLUVA O DIELOVyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 120,00 €24.12.2015nestanovený
47-2015Premier Consulting, spol. s r.o.Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZMLUVA O DIELOVyhotovenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 120,00 €24.12.2015nestanovený
46-2015Premier Consulting, spol. s r.o.Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZMLUVA O DIELOvyhotovení dokumentu - štúdie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-20201 075,20 €24.12.2015nestanovený
45-2015Premier Consulting, spol. s r.o.Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZMLUVA O DIELOvyhotovení dokumentu - štúdie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-20201 075,20 €24.12.2015nestanovený
44-2015Premier Consulting, spol. s r.o.Hadovská cesta 870, 945 01 KomárnoZMLUVA O DIELOvyhotovení dokumentu - štúdie k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-20201 075,20 €24.12.2015nestanovený
43-2015TOBYROW, s.r.o., Slaská č. 220, 966 22 Lutila,Nájomná zmluvaPrenechanie hnuteľnej veci – veľkokapacitný kontajner (5 ks) 2 000,00 €5.12.201531.12.2015
42-2015Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25Zmluva o termínovanom úvere č. 1392/2015/UZPoskytnutie peňažných prostriedkov formou úveru  920 550,00 €2.12.2015nestanovený
41-2015Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25Zmluva o termínovanom úvere č. 1391/2015/UZPoskytnutie peňažných prostriedkov formou úveru 24 000,00 €2.12.2015nestanovený
40-2015Transparency International Slovensko, Bajkalská 25, 827 18 BratislavaMemorandum o spolupráciSpolupraca v oblasti realizácie všetkých aktivít Projektu, s cieľom zvýšiť transparentnosť.0,00 €17.11.2015nestanovený
39-2015Tradestone Slovakia s.r.o., L. Janáčka 10, 917 01 TrnavaZmluva o nájme nehnuteľnostiPrenájom nehnuteľnosti - pozemku14 994,00 €13.11.201531.12.2015
38-2015Úrad práce, soc. vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. Trúchleho-Sytnianskeho 1180, 96958 Banská ŠtiavnicaDOHODA č. 10/2015/§ 54 -ŠnZPoskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ 13 845,87 €30.10.201531.7.2016
37-2015Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25Zmluva o bežnom účteOtvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB,a.s.,pre depozitné produkty.0,00 €29.10.2015nestanovený
36-2015Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské nivy 1 829 90 Bratislava 25Zmluva o bežnom účteOtvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle Všeobecných obchodných podmienok VÚB,a.s.,pre depozitné produkty.0,00 €29.10.2015nestanovený
35-2015Jozef Grolmus, A. Hlinku č. 2506/38, 960 01 ZvolenKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností81,00 €16.10.2015nestanovený
Položky 1-15 z 49
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2014
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 60
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
60-2014Úrad práce, soc vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, Banská ŠtiavnicaD O H O D A uzatvorená podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Zabezpečenie realizácie pracovnej činnosti a splnení zákonných predpokladov na poskytnutie dávky v hmotnej núdzi0,00 €18.12.201431.12.2015
59-2014Anna Ihringová, Cesta k nemocnici 27, Banská BystricaKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností. 990,09 €12.12.2014nestanovený
58-2014Norbert Ščasný ENES,Pavčina Lehota č. 11, 031 01Zmluva o dieloHydroizolácia plochej strechy domu smútku.1 343,05 €8.11.201430.11.2014
57-2014DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska DEUS, Kyčerského 5, Bratislava 811 05Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miestPoskytnutie služieb IS DCOM- komunikačné služby, informačné služby0,00 €5.11.201430.9.2015
56-2014Libor Nemčok, Dolná Ves č. 102, 967 01 KremnicaKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností. 356,67 €8.10.2014nestanovený
55-2014Mariana Ťahúňová, Dolná ulica 52/27, KremnicaZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta8,00 €4.10.20145.9.2024
54-2014JÄGER – SK s.r.o., Kopernica č. 137, 967 01 KremnicaKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností.1 376,05 €30.9.2014nestanovený
53-2014M – STAV Servis, s.r.o., Červený Kameň 291, 018 56 Červený Kameň Zmluva o poskytnutí službyPoskytnutie služby stavebného dozoru na stavbe: „Protipovodňové opatrenia v obci Slaská“.23 364,00 €17.9.2014nestanovený
52-2014SLOVENSKÝ VODOHOSPOD8RSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8,Banská ŠtiavnicaNájomná zmluvaPrenájom vodného toku Slaský potok. Realizácia protipovodňových opatrení.1,00 €15.9.201431.12.2023
51-2014Peter Páleník, Slaská č. 106, 966 22Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti.1,00 €4.9.201431.12.2023
50-2014Branislav Mikula, Slaská č. 23, 966 22Nájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti.1,00 €4.9.2014nestanovený
49-2014Anna Tóthová, Sokolovská č. 2565/3, 974 05 Banská Bystrica - Kráľová Kúpna zmluvaKúpa nehnuteľností. 477,03 €4.9.2014nestanovený
48-2014Žofia Demirel,Holzstrasse č. 58, 1/7, 4020 Linz,RakúskoKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností.85,89 €29.8.2014nestanovený
47-2014Jozef Páleník, SNPč. 3/5, 965 01 Žiar nad HronomNájomná zmluvaPrenájom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v k.ú. Slaská1,00 €26.8.201431.12.2023
46-2014Ľubomír Lalo, Slaská č. 222, 966 22Kúpna zmluvaKúpa nehnuteľností od p. Ľubomíra Lalu a predaj nehnuteľnosti Ing. Marianovi Lalovi 501,00 €26.8.2014nestanovený
Položky 1-15 z 60
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2013
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 184
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
183-2013Miloš Hurtík, a manželka Soňa Hurtíková, Slaská č. 144,966 22Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností.  867,20 €21.12.2013nestanovený
182-2013Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská, Slaská, 966 22 LutilaNájomná zmluvaPrenájom nehnuteľností. 1,00 €14.12.201331.12.2023
181-2013Jaroslava Varyšová,Tuřice č. 73, 294 74 Předměřice nad Jizerou, Česká republikaKúpna zmluvaKúpa nehnuteľnosti. 119,88 €5.12.2013nestanovený
180-2013Veronika Nárožná, Nová 9, LutilaZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobového miesta. 15,00 €27.11.201315.11.2023
179-2013Emília Lalová, Š. Moysesa 62/29, Žiar nad HronomZmluva o prenájme miesta na pohrebiskuPrenájom hrobových miest. 19,00 €27.11.20139.7.2023
178-2013Jaroslav Štefanča – A JETO, Nová 74/22, 966 22 LutilaZmluva o dieloPodlaha javiska v kultúrnom dome.2 860,00 €24.11.2013nestanovený
177-2013Ľubomír Hlaváčik, Svitavská 903/15, Žiar nad HronomKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti.42,00 €21.11.2013nestanovený
176-2013Vladimír Valenta a Zdena Staniaková, obaja bytom Slaská č. 33, 966 222 Kúpna zmluvaPredaj pozemku.  530,67 €7.11.2013nestanovený
175-2013Elena Zaťková, Sládkovičova 501/40, Žiar nad HronomKúpna zmluvaPredaj nehnuteľnosti.  111,00 €6.11.2013nestanovený
174-2013Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, 969 01, Banská ŠtiavnicaDOHODA č. 41/§50j/NS 2013Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti4 323,69 €29.10.201331.7.2014
173-2013Ing. Stanislav Páleník,Stavbárska č. 2, 821 07 BratislavaKúpna zmluvaKúpa nehnuteľností. 542,73 €25.10.2013nestanovený
172-2013DUO GROUP, a.s., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o postúpení práv a povinností stavebníkaÚprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa postúpenia práv a povinností postupcu ako stavebníka.0,00 €15.10.2013nestanovený
171-2013DUO GROUP, a.s., Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad HronomZmluva o postúpení práv a povinností stavebníkaÚprava práv a povinností zmluvných strán týkajúcich sa postúpenia práv a povinností postupcu ako stavebníka, ktoré mu vyplývajú z vodoprávneho povolenia.0,00 €12.10.2013nestanovený
170-2013MPL Trading, spol. s.r.o, Galvániho 8, BratislavaRámcová kúpna zmluvaKúpa tovaru. 0,00 €10.10.2013nestanovený
169-2013Peter Páleník, Slaská č. 106Nájomná zmluvaPrenájom pozemkov.1,00 €11.9.201331.12.2023
Položky 1-15 z 184
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2012
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 38
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
39-2012Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod BB, Partizánska cesta 69, Banská BystricaDohoda o vykonaní údržbárskych prácOdstránenie 1000 m2 krovia prietočného profilu tokov, 50 m3 nánosov a 30 m3 zátarasov z tokov Slaský, Andulka a Brestov v k.ú. Slaská0,00 €14.12.201231.12.2013
38-2012Ing. Milena Korcová, Š. Moysesa 38/9, Žiar nad HronomZmluva o poskytnutí služiebAudit účtovnej závierky, ktorá sa zostaví za roky 2013 - 2014  300,00 €28.12.2012nestanovený
37-2012Zdeno Fronc, Slaská č. 224Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností vo vlastníctve obce Slaská 964,44 €14.12.2012nestanovený
36-2012Zdeno Fronc, Slaská č. 224Kúpna zmluvaNehnuteľnosť - pozemok vo vlastníctve p. Fronca 959,10 €14.12.2012nestanovený
35-2012MADE, s.r.o. Lazovná 69, Banská BystricaLicenčná zmluvaposkytnutie licencie k aplikačnému programovému vybaveniu informačného systému URBIS 118,00 €11.12.2012nestanovený
33-2012Mária Kudrová, SNP 575/97, Žiar nad HronomKúpna zmluvaPredaj nehnuteľností, ktoré sú vo vlastníctve predávajúcich99,36 €6.12.2012nestanovený
32-2012ALFAPLAST trade s.r.o.,Šumperská 2, 971 01 PrievidzaZmluva o dieloVýmena okien a vchodových dverí na budove športového areálu súp. č. 329 a výmena okien na budove domu súp. č. 2416 636,62 €29.11.201215.12.2012
31-2012Oľga Janovová, rod. Ličková, Slaská č. 10Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností vo vlastníctve p. Janovovej72,45 €22.11.2012nestanovený
30-2012Ing. Jozef Fekiač a a manželka Janka Fekiačová, rod. Lednická,Š. Moysesa č. 437/40, 965 01 Žiar nad HronomKúpna zmluvanehnuteľnosti nachádzajúcej sa v katastrálnom území Slaská, Obec Slaská, okres Žiar nad Hronom, zapísanej na LV č. 944 87,50 €20.11.2012nestanovený
29-2012KOVOS- výkup, s.r.o. Lesná 936, Hliník nad HronomZmluva o odbere odpaduOdobrať a zneškodniť odpad0,00 €24.10.2012nestanovený
28-2012Diakonie Broumov, s.r.o., Upice Zmluva o spolupráciUsporiadanie zbierky obnoseného šatstva0,00 €24.10.2012nestanovený
27-2012ZAS s.r.o., Hlohovecká 2, 951 41 Nitra - LužiankyZmluva o dieloZhotovenie žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2013 v zmysle zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde v znení neskorších predpisov 540,00 €10.10.2012nestanovený
26-2012Valéria Zavažanová, rod. Futáková,Rudolf Zavažan, rod. Zavažan obaja bytom Slaská č. 114Kúpna zmluvaPredaj nehnuteľností vo vlastníctve p. Zavažanovej2 393,82 €10.10.2012nestanovený
25-2012Úrad práce, soc vecí a rodiny Banská Štiavnica, A.T.Sytnianskeho 1180, Banská ŠtiavnicaDohoda č. 26 / §50j /2012/R o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanostina realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene aPredmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situáciepodľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, ktorý sa poskytuje zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskeho sociálneho fondu 10 503,40 €29.9.201231.1.2013
24-2012JEEL, s.r.o., Študenská 32, Zvoen, 960 01Zmluva o dieloBleskozvody - kultúrny dom+ obecný úrad a budova športového areálu1 638,72 €31.8.20123.9.2012
Položky 1-15 z 38
Zmluvy » subjekt: Obec Slaská » rok: 2011
Vyhľadať v zmluvách
 
Položky 1-15 z 45
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam zmlúv
Číslo zmluvy Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena * Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1JUDr. Bronislava Pračková - súdna exekútorkaZmluva o vykonaní exekúcie podľa zák. č. 233/1995 Z. z. a násl. zmienVymoženie pohľadávky  141,17 €13.1.2011nestanovený
2TOBYROW, s.r.o., IČO – 44291019, so sídlom Slaská č. 220, 966 22 Lutila,Nájomná zmluvaPrenechanie veci za odplatu0,00 €3.1.201131.1.2011
3TOBYROW, s.r.o., IČO – 44291019, so sídlom Slaská č. 220, 966 22 Lutila,Nájomná zmluvaPrenechanie veci za odplatu0,00 €1.2.201128.2.2011
4TOBYROW, s.r.o., IČO – 44291019, so sídlom Slaská č. 220, 966 22 Lutila,Nájomná zmluvaPrenechanie veci za odplatu0,00 €1.3.201131.3.2011
5TOBYROW, s.r.o., IČO – 44291019, so sídlom Slaská č. 220, 966 22 Lutila,Nájomná zmluvaPrenechanie veci za odplatu0,00 €1.4.201130.4.2011
6TOBYROW, s.r.o., IČO – 44291019, so sídlom Slaská č. 220, 966 22 Lutila,Nájomná zmluvaPrenechanie veci za odplatu0,00 €15.4.201130.4.2011
7Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu0,00 €12.1.2011nestanovený
8Dexia banka Slovensko a.s., Hodžova 11, ŽilinaZmluva o bežnom účteZriadenie bežného účtu0,00 €12.1.2011nestanovený
9Jozef Fekiač, Š. Moysesa 40/6, 965 01 Žiar nad HronomNájomná zmluvaPrenechanie veci za odpaltu0,00 €4.5.20115.5.2011
10Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilinaZmluva o dodávke a distribúcií elektrinyOpakované dodávenie elektriny0,00 €15.4.2011nestanovený
11Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilinaZmluva o dodávke a distribúcií elektrinyOpakované dodávenie elektriny0,00 €15.4.2011nestanovený
12Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilinaZmluva o dodávke a distribúcií elektrinyOpakované dodávenie elektriny0,00 €15.4.2011nestanovený
13Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilinaZmluva o dodávke a distribúcií elektrinyOpakované dodávenie elektriny0,00 €15.4.2011nestanovený
14Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilinaZmluva o dodávke a distribúcií elektrinyOpakované dodávenie elektriny0,00 €15.4.2011nestanovený
15Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, žilinaZmluva o dodávke a distribúcií elektrinyOpakované dodávenie elektriny0,00 €15.4.2011nestanovený
Položky 1-15 z 45


10423435

Úvodná stránka